Победител в четвъртото издание на Националния конкурс за европейската награда за млади фермери е Виктор Асенов

Българският победител в четвъртото издание на Националния конкурс за европейската награда за млади фермери е Виктор Асенов. Той ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел.
Образованието на Виктор Асенов е в сферата на софтуера. Завършил е Информационна логистика в Техническия университет, но има знания в областта на земеделието и по-специално в оранжерийното производство. Той е член на Българската асоциация на оранжерийна продукция. Идеята му е да произвежда бутикова стока- домати чери, черни домати, които сега са модерни. Амбицията му е да стъпи и на световния пазар.
Виктор Асенов отглежда оранжерийно краставици на 6 дка. Оранжерията е изградена по проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.Проектът е базиран на блокчейн технология и гарантира прозрачност. Представлява приложение с QR код, който ще дава пълна информация за всеки продукт.

Държавите членки приветстваха предложението на EK за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност

Държавите членки приветстваха предложението на Комисията за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност, като същевременно настояха да се осигурят еднакви условия на изпълнение за държавите членки и да се запази „общият“ характер на ОСП.
Като цяло държавите членки подчертаха важната роля на директните плащания за постигане на целите на ОСП и изразиха съгласие, че директните плащания имат за цел да подпомагат доходите на земеделските стопани като компенсират съществуващата разлика между тях и доходите в други икономически отрасли и допринасят за справедлив жизнен стандарт.
Нашето председателство е едно от най-прозрачните и конструктивни, заяви министър Порожанов.Първите три заседания бяха посветени на Съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на ОСП след 2020 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и земеделието“. Българското председателство структурира работата на Съвета под формата на серия от фокусирани дебати по основни елементи от Съобщението, с цел повишаване на разбирането на държавите членки по предложенията на ЕК и оформяне на общи насоки от Съвета, които да насочат ЕК при изготвянето на законодателните предложения.
ОСП следва да бъде допълнително подобрена чрез повишаване на сегашната й добавената стойност и чрез опростяване на политиката, съгласно новия модел за постигане на резултати с цел намаляване на административната тежест. Партньорството със земеделските стопани следва да бъде засилено и земеделските производители да останат в центъра на политиката.

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 9 767 360 милиона лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 9 767 360 милиона лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони.
Плащане получиха 700 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша на животните – пасторализъм.
Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 25% - от националния бюджет.

В новата ОСП всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс

Протеиновите култури трябва да намерят своето място в европейското земеделие, защото зависимостта от вноса им не е полезна от гледна точка на изхранването и безопасността на храните. Това заяви евродепутатът Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург по време на обсъждане на доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури - поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор.
България има отлични възможности за производство на протеиновите култури. Фъстъците, като такава култура, произвеждани в региона на Садово, имат отлични качества и за разлика от вносните, садовските фъстъци не образуват афлатоксини. Това трябва да бъде поощрявано. Европейското производство създава и поддържа не само поминък, но и качествена и безопасна храна и това трябва да се знае и защитава.
В новата Обща селскостопанска политика всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс, но трябва да се предвиди и механизъм за това тези култури да остават и да се използват в сектор "Земеделие" в Европейския съюз, а не да се изнасят в трети страни без добавената стойност от европейската субсидия.

Тютюнопроизводителите получават 85 млн. лева преходна национална помощ

41 000 тютюнопроизводители ще получат 85 млн. лева преходна национална помощ. За сортовата група „Басми“ тютюнопроизводителите с количества до 1 тон включително ще получат по 2,41 лв./кг, а тези с между 1 и 2 тона – по 2,35 лв./кг. Подпомагането на по-големите производители с количества над 2 тона е с по 1,56 лв./кг.
Ставката на преходната национална помощ за сорта „Каба Кулак“ е в размер на 1,23 лв./кг, а за едролистните тютюни „Бърлей“ и „Виржиния“ е съответно по 0,90 и 0,71 лв. за кг.
Средствата ще бъдат по сметките на производителите на 24 април. Председателите на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010 Цветан Филев и на Съюза на производителите на ориенталски тютюни Арбен Мименов изказаха благодарност на премиера Бойко Борисов и правителството за навременното отпускане на субсидията. Браншовиците настояват подкрепата на тютюнопроизводителите да продължи и през следващия програмен период след 2020 г.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия