Заедно за силно цифрово земеделие

България може да бъде страна, в която модерните технологии и производството на суровини и храни работят в печеливша формула. Около това се обединиха експерти на втория ден от форума "Заедно за силно цифрово земеделие”
Цел та на форума е повишаване на осведомеността за потенциала на цифровите технологии в селското стопанство; обсъждане на възможностите, ползите и предизвикателствата на дигитализацията на селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчаване на диалога между заинтересованите страни на национално и регионално равнище сред земеделските стопани и производителите, политиците и лицата, отговорни за вземането на решения, компаниите от частния сектор и разработчиците на технологични решения, научните изследвания, академичните среди, консултантските услуги, гражданското общество и младежта.
Страната ни има огромен потенциал да се превърне в дестинация, където модерните технологии и производството на суровини и храни работят в печеливша симбиоза. Форумът е първата сериозна крачка към интензифициране на отношенията между заинтересованите страни с оглед насърчаване на цифровата трансформация на агро-хранителния сектор в България.Цифровата трансформация на земеделието с елементи на роботиката, изкуствения интелект, големите данни, интернета на нещата, както и все по-голямото приложение на широколентови цифрови комуникации, сензорно-задвижвани механизми, микропроцесори и облачно-базирани ИТ системи неминуемо ще бъдат част от агрохранителната верига в следващите пет-десет години.
Събитието събра на едно място високопоставени политици и експерти от Европейския съюз и Западните Балкани.Организатори на форума са Организацията на ООН за прехрана и земеделие - FAO и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието и храните.

Стартира първият по рода си Национален форум на младите фермери

Първият по рода си Национален форум на младите фермери ще се проведе на 20 април в Аграрен университет в Пловдив.
С оглед на важността за осигуряване на плавен преход между поколенията на основата на взаимен консенсус, сътрудничество, споделяне на знания и опит, както и приемственост при наследяване, първият по рода си Национален форум на младите фермери ще премине под мотото „Предай нататък“.
Съорганизатори на Националния форум са евродепутатът Владимир Уручев, Министерство на земеделието и храните, Асоциацията на земеделските производители в България и Националната служба за съвети в земеделието.
Победителят в Националния конкурс ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.

Вернер Хойер представи нова програма на ЕИБ, съсредоточена върху инвестициите в областта на биоикономиката

Президентът на ЕИБ Вернер Хойер в присъствието на комисаря по земеделие и развитието на селските райони Фил Хоган представи нова програма на банката за отпускане на заеми, съсредоточена върху инвестициите в областта на биоикономиката в ЕС.
Инициативата има за цел чрез отпускането на финансиране от 400 млн. евро от ЕИБ, да бъдат мобилизирани над 1 млрд. евро частни инвестиции в селскостопанския сектор. Операцията ще се гарантира от бюджета на ЕС в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции, като ще бъде предоставено на широк спектър от частни кооперативи и корпорации в ЕС в различни подотрасли, свързани с биоикономиката.
В качеството си на Председател на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство министър Румен Порожанов приветства стартирането на новата програма и подчерта, че инвестициите ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на европейските компании, работещи в областта на биоикономиката /селското стопанство. Подобни мерки ще укрепят дългосрочната им способност да инвестират в иновации и да развиват продукти и услуги с по-висока добавена стойност.

Румен Порожанов: Малките земеделски стопани и търговци на дребно трябва да функционират в справедлива търговска среда

Министрите на земеделието на ЕС обсъдиха предложението на ЕК за директива относно нелоялните търговски практики по веригата на предлагането на храни по време на редовното заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург под българското председателство. Те приветстваха предложенията за осигуряване на по-справедливо третиране на малките и средни ферми и земеделски предприятия.
 Искаме да се уверим, че малките земеделски стопани и търговци на дребно функционират в справедлива и здрава търговска среда и че не се толерира злоупотреба или нелоялни практики. Приветстваме предложението на Комисията и сме готови да работим конструктивно с Европейския парламент, за да може директивата да бъде приета възможно най-скоро, заяви министър Румен Порожанов.
На заседанието  българското председателство организира  и дискусия по темата за разхищението на храна. Близо 1/3 от храните, произведени за човешка консумация  се губят или разхищават в световен мащаб. Това е постоянен проблем, който се нуждае от незабавни действия. Министрите направиха преглед на постигнатото по изпълнение на заключенията на Съвета от 2016 г. по въпроса и очертаха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

EFSA потвърди, че неоникотиноидите представляват риск за пчелите

Прилагането на инсектициди, известни като неоникотиноиди представляват риск за дивите опрашители и пчелите, потвърди EFSA – Европейският орган за безопасност на храните.  Новата оценка разглежда 1500  проучвания за въздействието на клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам.  Рискът за пчелите се потвърждава.
ЕС забрани употребата на трите химикала преди пет години, но тогава Великобритания се противопостави. Сега отговорът на EFSA E:  “Ние вземаме всички решения за пестициди въз основа на научните проучвания и те са одобрени само след като регулаторите са удовлетворени, че отговарят на стандартите за безопасност на хората и околната среда”
Байер,  основен производител на химикалите, заяви изрично, че не е съгласен с актуализираните заключения на EFSA  за оценка на риска за активните вещества имидаклоприд и клотианидин. Единствен неоспорим факт е обаче, че пчелите са жизненоважни за глобалното производство на храни, тъй като опрашват повечето култури.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия