Българо - китайски форум за развитие на селското стопанство ще се проведе на 23 април

Българо - китайски форум за развитие на селското стопанство  ще се проведе на 23 април  в София.
Организатори на събитието са Институтът за аграрна икономика към Селскостопанска академия, Шанхайският университет „Жао Тонг”, Китай, Аграрният университет – Пловдив и Университетът за национално и световно стопанство – София.
На събитието ще присъства представител на Министерство на земеделието и храните, заместник–министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, първи заместник-министър на Министерство на науката и технологиите на Китай  Хуанг Вей, посланикът на Китай в България Н. Пр. Джан Хайджоу, заместник-ректорът на Шанхайския университет „Жао Тонг” проф. Дан Ву, председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, ректори на университети и други.

Насърчават предприемачеството в сектора на аквакултурите

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 обявява процедура за подбор на проекти: „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.
 Целта на процедурата е насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.
С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които ще доведат до опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

Българските фермери и търговските фирми могат да купуват семена от 2 432 сорта пшеница

Новите сортове обикновена пшеница   превъзхождат по добив или  качества утвърдени и разпространени в производството сортове като Аглика, Победа, Енола , Авеню, Анапурна и др., заявиха от ИАСАС.
Българските фермери и търговските фирми могат да  избират и да купуват семена от 2 432 сорта пшеница, вписани в европейския каталог, но резултатите от сортоизпитването в България са важни за тях защото  освен добрите хлебопекарни качества  и добив  се проверяват и  специфични характеристики като студоустоичивост, устойчивост на полягане, устойчивост на икономически важните болести в страната.
Новост за страната са алтернативен тип  пшеница и тритикале, които могат да се засяват както през есента, така и през пролетта и добивите  от тях са напълно конкурентни на зимните типове. През последните  две години в опитното поле в Селановци от алтернативен тип тритикале  е получен  добив от над 900 kg от декар.
За първи път в сортовата листа се вписват два сорта   ориз с черен цвят на зърното и  един с червен.
Новите сортове са изпратени към Европейската комисия за включване в общите каталози по полски и зеленчукови култури и  списъка на сортовете лози. Сортовете  могат да се произвеждат и търгуват свободно на пазара на Европейския съюз.
Новите сортове зеленчуци развиват типичните  за България вкусови качества, като  селекцията има съществен принос  за   запазване типичния розов цвят при доматите,  едрината, също така  за удължаване на пазарната годност и други важни за консуматора показатели.

Трансформират Изпълнителната агенция „Борба с градушките” в застраховател

Нова държавна фирма ще събира от застрахователите вноски и ще изплаща обезщетения на фермерите, претърпели щети от природни бедствия. Това предвижда концепцията на земеделското министерство  за нов Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието.
Въпросната компания ще се създаде чрез трансформиране на Изпълнителната агенция „Борба с градушките” Освен с противоградова защита и увеличаване и преразпределение на валежите новата фирма ще се занимава и с „обезщетяване при настъпване на щети  от природни бедствия в особено голям мащаб ”
За целта Законът ще задължи земеделските производители и застрахователните компании да правят отчисления в държавната фирма. Фермерите ще правят задължителни вноски за обработваема земя и трайни насаждения. От обхвата на задължените лица ще се изключват собствениците и ползватели на пасища, мери и ливади.

Над 700 участници събра Агроекологичният симпозиум в Рим

Агроекологичният симпозиум на ФАО в Рим събра повече от 700 участници с представители на 72 правителства и други неправителствени организации.
Семейните земеделски производители трябва да заемат централно място при привеждане на агроекологията, подчерта генералният директор на ФАО Хосе Грациано да Силва в заключителните си забележки към 2-рия Международен агроекологичен симпозиум на FAO.
Време е да увеличим мерките в изпълнението на агроекологията", каза Грасиано да Силва. "Успяхме да преминем от ниво говорене към конкретни мерки и програми, които ще реализираме през следващите няколко години, и получихме силна подкрепа от страна на гражданското общество. Работихме усилено и на този симпозиум отчитаме успехи.
Когато говорим за агроекология, ние не говорим само за строго технически въпроси. Бих искал да подчертая социалния аспект. Когато казваме, че ще засилим ролята на агроекологията в работата на ФАО, казваме, че ще се засили ролята на семейните и дребните фермери, рибарите, пасторалите и др.
Генералният директор изтъкна, че времето  (2019-2028) е Десетилетието на семейното земеделие и Десетилетието на действието в областта на храненето,  като възможности за повишаване на осведомеността относно ценната връзка между семейното земеделие, агроекологията и устойчивото развитие на селското стопанство

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия