Започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“ от 9 до 26 май 2017 г.
Ще се финансират само проекти, чиито краен срок за изпълнение ще приключи през финансовите 2017 и 2018 г. Индикативният бюджет по мярката е 16.4 млн. лева за 2017 г. и 28.1 млн. лева – за финансовата 2018 година.
Целта е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите. Условията за кандидатстване са разписани в Наредба 2 от 4 април 2014 г. за реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Последните промени в нормативния документ са обнародвани в бр. 32 от 21 април 2017 г. на Държавен вестник.
За кандидатите е важно да знаят, че основните новости в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които ще искат подкрепа. Имоти, които са били обект на подпомагане през последните 10 години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.
Друга промяна е свързана с продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката. С цел защита на финансовия интерес на ЕС, мониторингът на изпълнените проекти се удължава от 3 на 5 години. Въвеждат се и нови изисквания към кандидатите. Те трябва да представят свидетелство за съдимост, а „младите гроздопроизводители“ трябва да приложат към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.

Ниските изкупни цени принуждават хората да се отказват да отглеждат тютюн

Ниските изкупни цени принуждават хората  да се отказват да отглеждат тютюн. Седмица преди крайния срок - 30 април  са се регистрирали само 360 земеделски стопани. В сравнение с  миналата година това е в пъти по-малко, съобщават от „дирекция „Земеделие".
Тютюнът е изключен от каквато и да е подкрепа в европейските фондове. Към момента единствено държавата предоставя такава по преходната национална помощ. Финансирането, което получава секторът, е с цел производителите да се преориентират към друго производство, различно от тютюнопроизводството.
За да бъдат вписани в регистъра тютюнопроизводителите трябва да представят копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн, документ за правно основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, както и копие от протокола за изкупените количествата тютюн за предходната година.
Въпреки че крайният срок за регистриране на тютюнопроизводителите бе удължен с един месец, седмица преди 30 април в Кърджалийско са се регистрирали малко над 360 земеделски стопани. В сравнение с 2016 г. това е в пъти по-малко, съобщават от „дирекция „Земеделие". За област Кърджали през миналата година 1096 земеделски производители бяха заявили, че ще отглеждат тютюн.
За да бъдат вписани в регистъра тютюнопроизводителите трябва да представят копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн, документ за правно основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, както и копие от протокола за изкупените количествата тютюн за предходната година. Документите се внасят в общинската земеделска служба по местонахождение на тютюневите площи.

Застудяването и сланите се отразяват негативно върху овощните култури

Застудяването и сланите се отразяват негативно върху овощните култури. Всички овошки са чувствителни в този период, тъй като са в пълен цъфтеж или прецъфтяват. Реално температури, които са със стойности под минус 1 -2 градуса с продължителност над  2 часа, компрометират добива, заявиха от Аграрния университет – Пловдив.
Опасност има да бъде унищожена реколтата от кайсии в Сливен заради сланата. Има опасност да бъде унищожена и реколтата от праскови, череши, ябълки. Сланата е доста късна. Най-малки ще бъдат пораженията по южните склонове на Родопите. В района на Шумен, Североизточна България, Добрич, Силистра – там са най-критичните райони.
Там, където е паднала сериозна слана, загубите за овощарите ще са 100 %, категорични са от Аграрния университет.

Проф. Христо Бозуков и Цуан Джеджу обсъдиха сътрудничеството в областта на селското стопанство

Проф. Христо Бозуков и Цуан Джеджу, изпълнителен заместник-председател на Китайската федерация на промишлеността обсъдиха сътрудничеството в областта на селското стопанство между двете страни.
МЗХ и Българската агенция по безопасност на храните работят в добро сътрудничество с Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР за финализиране на всички открити процедури за внос в Китай на български селскостопански и хранителни продукти, заяви Бозуков.
България е заинтересована не само от развитието на двустранните търговски отношения, но и от привличането на китайски инвестиции. Министерството оказва пълно съдействие и насърчава всички инициативи и съвместни проекти между български и китайски фирми, които са в интерес на развитието на взаимноизгодното двустранно сътрудничество в областта на земеделието и храните,  каза още Бозуков.
Той изрази желание за по-скорошно приключване на процедурите за изпълнение на изискванията за внос в Китай на тютюн, пресни череши, праскови и сливи, всички видове месо, живи птици, комбинирани фуражи и фуражни добавки, което ще създаде условия за значително увеличаване на изнасяните български продукти.

„Грийнпийс“ работи с фермери от цял свят

Европейската програма „Еразъм“ е популярна с това, че събира младежи от различни краища на континента на едно място и в резултат се раждат най-разнообразни и иновативни идеи. В края на 2016 г., „Грийнпийс“ стартира програма с подобно име, насочена към земеделските производители в Европа, които се интересуват от екологично земеделие
Програмата Farm Erasmus позволява на фермери да посетят ферми-домакини из Европа и да добият опит по прилагането на устойчиви земеделски методи от първа ръка.  Има повече от 70 заявки за участие от фермери, готови да променят практиките си като въведат по-екологични решения.
16 земеделски стопани  са гостували на техни колеги в Европа, като ролята на фермите-домакини  е да разкрият и споделят своя опит в екологичното земеделие. Гръцки и български фермери са посетили стопанства в Белгия, за да научат повече за отглеждането на овощни градини без синтетични химически пестициди. Фермери от Франция пък  са били домакин на техни колеги от Италия и България, за да разкажат как се отглежда фураж и се замества необходимостта от купуване на генно-модифицирани култури.
„Грийнпийс“ работи с фермери от цял свят, за да промени сегашната разрушителна земеделска система и да окуражи прилагането на по-устойчиви земеделски практики.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Посланията от Шестата национална среща на земеделските производители ще отекват във времето

Румен Порожанов: Посланията от Шестата национална среща на земеделските производители ще отекват във времето

Земеделието е водещият бизнес в страна. Министерството на земеделието има...

Пазари, борси, цени

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Единственият в света бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на  „Винария 2018“....

Хранителна индустрия

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово, създаде уникален сорт сусам, който може...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия