Стартират специализирани теренни проверки

Стартират специализираните теренни проверки на физически блокове. В резултат на данните от извършените теренните проверки и предстоящата дешифрация на новото сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018 г.
Целта на проверката е да установи дали съответните площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно  Наредбата за критериите за допустимост за подпомагане.
Областните дирекции следва да информират кметовете на съответните населени места или друго длъжностно лице от местната администрация за стартиране на терените проверки и тяхната цел, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане.
Проверките могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси

ССА и НИМХ ще обединят усилията си за по-ефективно използване на материалните и интелектуалните си ресурси. Основната цел е определяне на мерки за смекчаване на въздействието на очакваните климатичните промени върху земеделието и подобряване на качеството на метеорологичните и агрометеорологичните измервания на територията на страната.
Двете страни ще работят за гарантиране на националната продоволствена сигурност чрез предоставяне на предварителна информация за метеорологичните и агрометеорологични условия, климатичните и агроклиматични ресурси на страната по региони; превенция на опасността от неблагоприятни явления и процеси с метеорологичен произход, както и планиране на очакваните добиви от различните земеделски култури за осигуряване на устойчиво управление и предвидимост на агропродуктовите баланси.
Споразумението включва и съвместяване на дейности, материални и човешки ресурси в техните структури в страната, навсякъде където е възможно. Това обхваща спектъра от дейности по мониторинга на времето и конкретното му влияние върху земеделски култури и животновъдството в мрежите за наблюдения на НИМХ, до прогноза на времето в краткосрочен и дългосрочен план, включително оценка на измененията на климата и планиране на оперативни дейности и стратегически насоки в селското стопанство.

Румен Порожанов:Право и привилегия на ловците е да подпомогнат борбата с АЧС

В България опазването на дивеча и неговото размножаване са важни държавни и обществени въпроси, неразделни от големия проблем, който вълнува днес не само страната ни, но и цялото човечество – опазването на природата, заяви министър Румен Порожанов при откриване на ловния сезон.
 Пред всички нас стои тежко предизвикателство, на което трябва да отговорим адекватно и отговорно, защото вече е на прага ни – справянето с африканската чума по свинете, каза Порожанов.
Болестта не трябва да бъде допусната на наша територия. В мерките, които се предприемат изключително много се разчита на българския ловец. Той е най-важната фигура не само за ползването и стопанисването на дивеча, но и за опазването на неговото здраве. Морално право и привилегия на ловците е да се отнесат сериозно и отговорно към проблема и подпомогнат борбата с АЧС.
За недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети, Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите призовават българските ловци  стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, както и противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Щети за повече от 1 млрд. евро е нанесла сушата в Германия

Щети за повече от 1 млрд. евро е нанесла сушата в Германия, съобщиха от Асоциацията на германските фермери – DBV.
От Асоциацията призовават за отпускане на помощ на фермерите за компенсиране на загубите от съсипаната реколта. Министерството на прехраната и земеделието даде указания на провинциите да проучат какви са щетите и да съставят списък с предложения за облекчаване на трудностите. Вероятно ще се изчакат окончателните данни за реколтата до края на август.
Гepмaния щe cъбepe нaй-мaлĸaтa cи peĸoлтa oт 24 гoдини, a мecтнoтo пpeдлaгaнe нямa дa бъдe дocтaтъчнo, зa дa зaдoвoли тъpceнeтo. Вторият нaй-гoлям зeмeдeлcĸи пpoизвoдитeл в Eвpoпeйcĸия cъюз щe пpoизвeдe 36.3 млн. мeтpични тoнa зъpнo тaзи гoдинa,което е c 20% пo-мaлĸo oт пpeди eднa гoдинa и нaй-мaлĸo oт 1994 г.

Откриват лова на пъдпъдъци

ИАГ открива лова на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.  Дневната норма за отстрел на един ловец е до 15 пъдпъдъка, а за всички останали: гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина - до 10 броя. Ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Задължително е издаването на писмено разрешение.
Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.
 2757 са новите ловци, успешно издържали изпитите за придобиване право на лов и които за първи път през тази година ще участват в ловните излети. Те са част от над 118-те хиляди ловци, притежаващи членски карти и заверили билетите си  за лов за 2018 година.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия