Проф. Христо Бозуков и Цуан Джеджу обсъдиха сътрудничеството в областта на селското стопанство

Проф. Христо Бозуков и Цуан Джеджу, изпълнителен заместник-председател на Китайската федерация на промишлеността обсъдиха сътрудничеството в областта на селското стопанство между двете страни.
МЗХ и Българската агенция по безопасност на храните работят в добро сътрудничество с Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР за финализиране на всички открити процедури за внос в Китай на български селскостопански и хранителни продукти, заяви Бозуков.
България е заинтересована не само от развитието на двустранните търговски отношения, но и от привличането на китайски инвестиции. Министерството оказва пълно съдействие и насърчава всички инициативи и съвместни проекти между български и китайски фирми, които са в интерес на развитието на взаимноизгодното двустранно сътрудничество в областта на земеделието и храните,  каза още Бозуков.
Той изрази желание за по-скорошно приключване на процедурите за изпълнение на изискванията за внос в Китай на тютюн, пресни череши, праскови и сливи, всички видове месо, живи птици, комбинирани фуражи и фуражни добавки, което ще създаде условия за значително увеличаване на изнасяните български продукти.

„Грийнпийс“ работи с фермери от цял свят

Европейската програма „Еразъм“ е популярна с това, че събира младежи от различни краища на континента на едно място и в резултат се раждат най-разнообразни и иновативни идеи. В края на 2016 г., „Грийнпийс“ стартира програма с подобно име, насочена към земеделските производители в Европа, които се интересуват от екологично земеделие
Програмата Farm Erasmus позволява на фермери да посетят ферми-домакини из Европа и да добият опит по прилагането на устойчиви земеделски методи от първа ръка.  Има повече от 70 заявки за участие от фермери, готови да променят практиките си като въведат по-екологични решения.
16 земеделски стопани  са гостували на техни колеги в Европа, като ролята на фермите-домакини  е да разкрият и споделят своя опит в екологичното земеделие. Гръцки и български фермери са посетили стопанства в Белгия, за да научат повече за отглеждането на овощни градини без синтетични химически пестициди. Фермери от Франция пък  са били домакин на техни колеги от Италия и България, за да разкажат как се отглежда фураж и се замества необходимостта от купуване на генно-модифицирани култури.
„Грийнпийс“ работи с фермери от цял свят, за да промени сегашната разрушителна земеделска система и да окуражи прилагането на по-устойчиви земеделски практики.

ЕК публикува баланс на протеиновите култури, използвани в производството на фуражи

ЕК публикува цялостен баланс на протеиновите култури, използвани в производството на фуражи за животни в ЕС. Наред с добре познати, богати на протеини материали като соево брашно, брашно от рапица и бобови култури, балансът  включва  източници с ниско съдържание на протеини, като зърнените култури.
Балансът показва общите нужди от протеини в ЕС.  Той потвърждава нуждата от внос на богати на протеини източници като соя и соево брашно. Различните източници на протеин имат различни хранителни профили и не могат да бъдат заместени един с друг, коментират експерти.
COCERAL, Copa-cogeca, FEDIOL и FEFAK оценяват усилията на ЕК  за разработването на независим  анализ за наблюдаването на баланса между търсенето и предлагането на протеиновите култури. Това  води  до прозрачност на пазара и предсказуем достъп до доставки на протеини, както и до устойчивост на  сектора на фуражите.
Втори протеинов баланс ще бъде изготвен в края на лятото на тази година.

Земеделски площи, засадени с картофи са поставени под карантина

Големи площи, засадени с картофи в радомирско и пернишко са поставени под карантина. Обсъдени са с производителите  мерките, които трябва да се вземат при отглеждането на картофи.
Задължителните и допълнителните ограничителни мероприятия имат една цел – да се спре процеса на разпространение на карантинния вредител бактерията Clavibacter michiganensis spp. Sepedonicus. Ограниченията са задължителни, за да се запазят чисти останалите площи.  Ще се наложи да се направят много разходи за закупуване на семена от всички картофопроизводители, но това е единствения начин за опазването на площите, подходящи за отглеждане на картофи.
Под карантина са 1355 дка. земеделски площи. Направено е предложение до изпълнителния директор на БАБХ за налагане на забрана за производство на картофи за семе и за засаждане за собствено възпроизводство за две години до 2019 г. върху засегнатите площи. За посадъчен материал в рамките на този период трябва да се използват единствено сертифицирани семена картофи, поясниха от ФКРЗ.
Ограниченията ще важат само за производители, реализиращи продукцията си на пазара и не касаят картофите за собствена консумация и за преработка.
През 2007 г. в този район е имало  подобна ситуация.

ДФЗ изплати 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11. Подпомагането е достигнало до 2800 земеделски стопани. По направление „Биологично пчеларство“ от Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 и Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 са преведени над 6,2 млн. лева.
По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ от Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 214 „Агроекологични плащания“ са платени над 11,2 млн. лв. Според утвърдените правила, 75 % от средствата са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25 % от Националния бюджет.

Агрополитиката

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу свободната търговия между ЕС и Меркосур

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу свободната търговия между ЕС и Меркосур

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу проекта за споразумение за...

Пазари, борси, цени

Цените на яйцата по Великден може да достигнат до 40 стотинки

Цените на яйцата по Великден може да достигнат до 40 стотинки

Цената за едно яйце за Великден може да достигне до 40 стотинки, съобщават от...

Хранителна индустрия

ДКСБ:Престижните фирми на пазара предлагат добри сирена

ДКСБ:Престижните фирми на пазара предлагат добри сирена

Престижните фирми на пазара предлагат добри сирена, които не са по-лоши от много известни...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия