Обсъдиха насоките за развитие на растителната селекция

Българо – Холандски семинар „Перспективи в агроиндустрията“  се състоя в София. Темите, които бяха дискутирани са бъдещето на агроиндустрията, както в България и Холандия, така и в световен мащаб. Насоките  за развитие на растителната селекция - приложения на геномиката и метаболомиката,  качеството на семената и контрола,  селекционни права, бъдещето на селекцията при животните и предизвикателствата пред контрола на качеството, безопасността на храните и оценка на риска.
Лектори и участници в семинара  бяха водещи холандски и български изследователи и експерти. Форумът е организаран от Агробиоинститутът и Селскостопанска акадедемия, а
съорганизатори са посолството на Холандия, Съвместен геномен център – СУ “Св. Климент Охридски, Министерство на земеделието,  изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;Българска Агенция по Безопасност на Храните и Център за оценка на риска по хранителната верига.

Българското биологично земеделие е изправено пред сериозни предизвикателства

Българското биологично земеделие е изправено пред сериозни предизвикателства и иновациите са ключови за развитието му. Около това мнение се обединиха участниците в Конференцията “Биологичното земеделие в България: повече иновации за по-добри резултати“.  Конференцията бе организирана от Фондацията за за биологично земеделие “Биоселена”
Пари за нови биоферми у нас няма – европейските субсидии са изчерпани, затова и 2018-та е обявена за нулева година, а вече одобрените фермери не могат да заявяват нови площи и да разширяват стопанствата си. Според нов Регламент на ЕС за биологичното производство, който ще влезе в сила от 1 януари 2021, фирми, които предлагат на пазара дори един-единствен продукт, който няма сертификат за биологично производство, няма да имат право да носят в името си думите „био“ и „еко“, за да не заблуждават потребителите.
 Един от проблемите, които пречат на развитието на сектора, е качеството на контрола и сертификацията. Някои от сертифициращите фирми си позволяват да нарушават правилата, а сегашната нормативна уредба не позволява да се упражнява ефективен надзор. Иновациите са решението за много от проблемите на биопроизводството. Субсидиите са много важен инструмент за да бъдат биопродуктите по-достъпни за потребителите, но сами по себе си недостатъчни за създаване на устойчив биосектор.

Румен Порожанов:Индикациите, които се получават на съвета на ЕС е, че ОСП ще запази своето адекватно финансиране

Бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година е 100 млн. евро, заяви министър Румен Порожанов по време на 31-вото общо събрание на Националното сдружение на общините в България
50   000 000 евро са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари; 10 000 000 евро –за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване; толкова са предвидени и за ремонт, и  оборудване на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.7 500 000 евро  са за ремонт и оборудване на училища и професионални гимназии; 5 000 000 евро за ремонт и оборудване на детски градини. 7 500 000 евро е сумата за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в основно или средно училище. 10 000 000 евро са изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.
Министър Порожанов призова кметовете да са много внимателни при изготвянето на документацията, защото корекции няма да бъдат възможни след затварянето на приема.
Порожанов увери кметовете, че индикациите, които се получават по време на българското председателство на съвета на ЕС е, че Общата селскостопанска политика ще запази своето адекватно финансиране.

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу свободната търговия между ЕС и Меркосур

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу проекта за споразумение за свободна търговия между ЕС и страните от южноамериканския търговски блок Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Протестите са в цялата страна.
Френските производители се страхуват от вноса в Европа с намалени мита на 70 000 тона южноамериканско говеждо годишно, при ограничени права на митницата. Те се опасяват от нелоялната конкуренция на това индустриално месо, произведено с много малки разходи и с критерии за санитарен контрол и качество далеч не толкова взискателен, колкото в Европа.

1 млрд. лева е одобрената субсидия по две от най-атрактивните мерки за закупуване на селскостопанска техника

По две от най-атрактивните мерки, предоставящи възможност за закупуване на техника  - Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са изплатени средства на стойност над 200 милиона лева,  заяви зам.-министърът на земеделието и храните Лозана Василева.
Предстои пълното усвояване на одобрената субсидия, която е в размер над 1 млрд. лева. Наблюдава се огромен интерес от страна на земеделските производители към двете мерки, като броя на подадените проектни предложения е около 7000, коментира Василева

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия