95 % от черешите са умрели от студ

Големите студове през зимата и тези от последните дни са причина черешите в Кюстендил да бъдат унищожени почти 100 процента, съобщиха от   Института по земеделие в Кюстендил.
В  района на Института реколтата е напълно унищожена, възможно е да има малки количества спасени, но тепърва ще се правят проучвания. Черешите измръзнаха още при януарските студове, когато температурите паднаха до минус 29, 5 градуса.  Тази седмица температурите в района бяха минус минус 6 градуса. Щетите са 100 процентови.
Според черешопроизводителите миналата година пораженията са били по-малки, в сравнение с тази. Миналата година бяха оцелели дръвчетата във високите полета, а сега са измръзнали и там, разказаха стопани. От кюстендилския институт по земеделието отчитат, че още през януари 95% от пъпките на черешите са умрели от студ.
Най-засегнати са стопаните в Североизточна България  и в Кюстендилския район. Там, където студът е заварил овошките във фаза на цъфтеж, реколтата ще е нулева, защото пчелите не излизат при толкова ниски температури и няма да има опрашване.
Сланата е попарила голяма част от дърветата. Тези, които са успели да оцелеят, пък са заплашени от напукване заради обилните дъждове. Такива са наблюденията на Института по овощарство в Кюстендил.

Ръководството на ИАРА се срещна с рибари от Приморско и Созопол

Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури проведе срещи с рибари от Приморско и Созопол.
На срещите бяха обсъдени наболели проблеми в сектора, като един от най-важните за рибарите бе приравняването на обикновените рибарски лодки с риболовните кораби, както и процедурите по изготвянето на документална статистика, която е задължителна за всеки собственик на риболовен съд. Рибарите засегнаха и темата за добива на бялата мида, който е разрешен само и единствено с ръчен способ.
От Агенцията призоваха рибарите да станат част от изработването на нови и полезни според тях регламенти – с идеи и други такива предстоящи срещи с тях. От своя страна пък домакините отправиха пожелание на ръководството освен ползотворна работа, част от най-наболелите проблеми да бъдат решени. А исканията им ще бъдат изпратени в официални писма до Министерството на земеделието и храните и МОСВ след започването на работа на новия кабинет.

Oбсъдиха устойчивото развитие на фуражната промишленост

Заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Петя Петкова се срещна с ген.секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи Александър Дьоринг и представители на Американската асоциация по соята – г-н Ян Ван Иес и г-н Яни Адриан Чихая и г-жа Мила Бошнакова от департамент "Земеделие" на Американското посолство.
Oбсъдени бяха въпроси свързани с взаимодействието на браншовите организации и държавните органи по отношение устойчивото развитие на фуражната промишленост, използването на нови източници на фуражи, прилагайки подхода на кръговата икономика. БАБХ представи кратка информация за производството на комбинирани фуражи в България, които изцяло отговарят на изискванията за безопасност и качество.
На срещата се отбеляза, че се поставят ясни граници между ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи в България.
Заместник изпълнителният директор на БАБХ д-р Петя Петкова съобщи, че се работи съвместно с Министерство на здравеопазването по изготвянето на Национален план за микробиална резистентност.
Дискутира се възможността за задълбочаване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни.
На срещата присъстваха директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ д-р Георги Чобанова и зооинж. Пенка Манева-Кънева, началник-отдел „Контрол на фуражите“.

Започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“ от 9 до 26 май 2017 г.
Ще се финансират само проекти, чиито краен срок за изпълнение ще приключи през финансовите 2017 и 2018 г. Индикативният бюджет по мярката е 16.4 млн. лева за 2017 г. и 28.1 млн. лева – за финансовата 2018 година.
Целта е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите. Условията за кандидатстване са разписани в Наредба 2 от 4 април 2014 г. за реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Последните промени в нормативния документ са обнародвани в бр. 32 от 21 април 2017 г. на Държавен вестник.
За кандидатите е важно да знаят, че основните новости в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които ще искат подкрепа. Имоти, които са били обект на подпомагане през последните 10 години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.
Друга промяна е свързана с продължителността на мониторинга, под който попадат инвестициите по мярката. С цел защита на финансовия интерес на ЕС, мониторингът на изпълнените проекти се удължава от 3 на 5 години. Въвеждат се и нови изисквания към кандидатите. Те трябва да представят свидетелство за съдимост, а „младите гроздопроизводители“ трябва да приложат към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс на обучение, диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.

Ниските изкупни цени принуждават хората да се отказват да отглеждат тютюн

Ниските изкупни цени принуждават хората  да се отказват да отглеждат тютюн. Седмица преди крайния срок - 30 април  са се регистрирали само 360 земеделски стопани. В сравнение с  миналата година това е в пъти по-малко, съобщават от „дирекция „Земеделие".
Тютюнът е изключен от каквато и да е подкрепа в европейските фондове. Към момента единствено държавата предоставя такава по преходната национална помощ. Финансирането, което получава секторът, е с цел производителите да се преориентират към друго производство, различно от тютюнопроизводството.
За да бъдат вписани в регистъра тютюнопроизводителите трябва да представят копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн, документ за правно основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, както и копие от протокола за изкупените количествата тютюн за предходната година.
Въпреки че крайният срок за регистриране на тютюнопроизводителите бе удължен с един месец, седмица преди 30 април в Кърджалийско са се регистрирали малко над 360 земеделски стопани. В сравнение с 2016 г. това е в пъти по-малко, съобщават от „дирекция „Земеделие". За област Кърджали през миналата година 1096 земеделски производители бяха заявили, че ще отглеждат тютюн.
За да бъдат вписани в регистъра тютюнопроизводителите трябва да представят копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн, документ за правно основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, както и копие от протокола за изкупените количествата тютюн за предходната година. Документите се внасят в общинската земеделска служба по местонахождение на тютюневите площи.

Агрополитиката

Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се...

Пазари, борси, цени

Цената на агнешкото месо до Великден ще скочи на 7 лева живо тегло

Цената на агнешкото месо до Великден ще скочи на 7 лева живо тегло

Цената на агнешкото месо още от сега е скочила. Ако миналата година фермерите са...

Хранителна индустрия

Пивоварните компании са разширили асортиментната си листа с 14 нови марки бира

Пивоварните компании са разширили асортиментната си листа с 14 нови марки бира

По основните показатели за растеж на категорията като производство, реализация, консумация на бира на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия