Четвъртата среща на Консултативния съвет ще допринесе за увеличаване на инвестициите в областта на земеделието

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа работи активно за развитието на търговията със земеделски стоки между Китай и страните от ЦИЕ и е постигнал важни резултати, заяви зам.-министърът на земеделието доц. д-р Светла Янчева по време на Четвъртата среща на Консултативния съвет на Центъра в град Мостар, Босна и Херцеговина.
Центърът подпомага усилено откриването на национални павилиони на 16-те страни от ЦИЕ в зоните за свободна търговия в Китай и се надява Четвъртата среща на Консултативния съвет да допринесе за увеличаване на възможностите за атрактивни инвестиции в областта на земеделието и храните и разширяване на търговията между Китай и страните от ЦИЕ.
В рамките на посещението си в Босна и Херцеговина, зам.-министър Янчева участва и на бизнес форум „Проект за логистичен център за електронна търговия във формат 16+1". „Глобална тенденция днес е улесняването на търговията със стоки и услуги, както между икономическите субекти, така и между държавите. Този процес би се развил по-ефективно при съвместното участие на всички нива – производители и потребители, асоциации, неправителствени организации и правителствени структури от Китай и страните от Централна и Източна Европа", посочи зам.-министърът.
Доц. Янчева допълни, че Центърът подпомага активната работа по проекта за създаване на логистичен хъб за електронна търговия, разположен в България. Той ще използва съоръженията на основните морски пристанища, логистични центрове, компании, складове и други фирми за услуги в Централна и Източна Европа.
Проведена бе среща със заместник-министъра на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Мато Франичевич. Двете страни обсъдиха възможности за сътрудничество в областта на аграрната наука чрез българската Селскостопанска академия. Двамата се договориха да си сътрудничат за насърчаване на търговията със земеделски стоки, както и в областта на здравеопазване на животните и безопасност на храните.

Цената на природния газ обрича оранжерийните производители на ликвидация

Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция алармира, че цената на природния газ обрича бранша на ликвидация.
Според тях увеличението, искано от КЕВР прави оранжерийте  неконкурентноспособни. Изготвени са  принципни  разчети  относно  възможностите за функционирането на бранша при моментната цена на газа. Установява се, че  при настоящата цена на газа, изходът е поетапно ликвидиране на оранжерийното производство.
Другият вариант е преминаване на по-късни срокове на  производство, което във всички случаи ще доведе до бавното ликвидиране на бранша в резултат на натиск от внос и значително по-евтиното полско производство. Ако цената на природния газ се увеличи с 30% ситуацията  ще е още по-тежка. От Асоциацията поискаха КЕВР да преосмисли решението на работната група и да предотврати това увеличение.
Вместо да развиваме един прекрасен сектор,  ще докараме до фалит стотици производители, заявяват от Асоциацията.

Започна приемът на проекти по мярка 1.8 от Програмата за морско дело и рибарство

Започна приемът на проекти по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство.
Приемът е насочен към модернизация на съществуващи рибарски пристанища в градовете Варна и Балчик и към изграждане на три лодкостоянки по крайбрежието на Черно море.
Предвиденият бюджет за тези дейности е 10,4 милиона лева.
По мярката се подпомагат проекти за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси с цел да се повиши качеството, контролът и проследяемостта на разтоварваните продукти, както и енергийната ефективност и условията на труд. Максималният размер на безвъзмездната помощ за модернизация на рибарско пристанище по ПМДР е 8 млн. лв.
В настоящия прием може да се кандидатства също за инвестиции, свързани с изграждане или осъвременяване на покрити лодкостоянки. Максималният размер на безвъзмездната помощ в този сектор е 800 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 юни 2017 г. До края на годината се планира мярка 1.8 да бъде отворена отново. Тогава приемът ще е с бюджет 14.5 млн. лв. и ще е насочен към модернизиране на съществуващи рибарски пристанища в Несебър, Созопол и на р. Дунав, както и към изграждане на три лодкостоянки на Дунав.

Отстъпкатa от стойността на акциза върху газьола е определена в размер на 0.40 лева

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 11 млн. лева на 2 653 земеделски стопани. Средствата са по Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.
Парите са втори транш на плащанията по схемата и се отпускат след извършена повторна проверка на представените от кандидатите фактури за закупено гориво. Първата част от помощта от близо 71 млн. лева беше изплатена през декември 2016 г.
Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за литър гориво е определена в размер на 0.40 лева.
Механизмът за прилагане на Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство е под формата на изплащане на парични средства и заменя досегашния с ваучерите за гориво.

Бюджетът за схемите за обвързана подкрепа е нараснал със 107 млн. евро

Европейска политика е да се отпускат средства за организации на производители на селскостопанска продукция.Българските стопани могат да се сдружават на доброволен принцип,заяви министърът на земеделието и храните  проф.  Христо Бозуков по време Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.
Насърчаването на развитието на сектор „Плодове и зеленчуци“, включително чрез осигуряване на допълнително финансиране, е приоритет.  Ефективен инструмент в общата организация на пазара на селскостопански продукти  е мярката за подпомагане на организациите на производители.
Размерът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 4,1% от стойността на предлаганата от организациите на производителите продукция на пазара. Този нисък размер на подпомагане е недостатъчен, за да мотивира производителите на плодове и зеленчуци в страната ни, защото ниските цени на националния пазар и малкият размер на стопанствата водят до ниска стойност на реализираната продукция, обясняват експерти.
Затова през 2016 г. в Наредба №11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, беше уредена възможността за допълнително национално съфинансиране. Националната финансова помощ може да бъде до 80 % от средствата, набрани от членовете или от самата организация на производителите, но не повече от 25% от годишната стойност на реализираната на пазара продукция и не повече от левовата равностойност на 1 500 000 евро.
За обвързана подкрепа в България се използва 15% от директните плащания - 13% за животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения и 2% за протеинови култури. Като абсолютна стойност за обвързана подкрепа за 2016 г. това поставя страната ни на 9-то място в Европейския съюз.
Бюджетът за схемите за обвързана подкрепа е нараснал със 107 млн. евро. По схемите за обвързана подкрепа - плодове и зеленчуци се насочват над 79 млн. лева годишно и се наблюдава ясна тенденция на увеличение.

Агрополитиката

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу свободната търговия между ЕС и Меркосур

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу свободната търговия между ЕС и Меркосур

Селскостопанските производители във Франция протестират срещу проекта за споразумение за...

Пазари, борси, цени

Цените на яйцата по Великден може да достигнат до 40 стотинки

Цените на яйцата по Великден може да достигнат до 40 стотинки

Цената за едно яйце за Великден може да достигне до 40 стотинки, съобщават от...

Хранителна индустрия

ДКСБ:Престижните фирми на пазара предлагат добри сирена

ДКСБ:Престижните фирми на пазара предлагат добри сирена

Престижните фирми на пазара предлагат добри сирена, които не са по-лоши от много известни...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия