Вторият Европейски конгрес по соргото се проведе в Миланo

Вторият Европейски конгрес по соргото се проведе в Милано, Италия. По покана на ръководството на Асоциацията „Sorghum ID” в работата на конгреса взе участие доц. Калин Сланев от Земеделски институт Шумен, съавтор на сортове сорго за зърно и зелена маса.
Освен представители на държави от Европа с развито производство на сорго на конгреса участваха и гости от Австралия, Китай,САЩ, Южна Африка и Иран.
Към представените резултати от доц. Калин Сланев беше проявен интерес от представители на страни като Чехия, Италия, Русия и др.
Работата на Втория Европейски конгрес по соргото изпълни своята мисия за популяризиране отглеждането на тази култура, която заема пето място по производство на зърнени култури в света.

Проф. Николов:Съществува голям потенциал за сътрудничество с Белoрус в областта на селекцията на нови сортове растения

Председателят на Селскостопанска академия проф. Васил Николов взе участие в осмото заседание на Българско-белоруската междуправителствена комисия по търговско-икономическото и научно-техническо сътрудничество.
Бих искал да изразя готовността и пълната подкрепа на Министерството на земеделието за осъществяване и път на бъдещо ползотворно и взаимноизгодно сътрудничество между нашите две страни в селскостопанския сектор. Провеждането на тази сесия е едно от доказателствата за готовност и желание на България и Белoрус да развиват и конкретизират областите на двустранно сътрудничество, заяви проф. Николов.
Съществува голям потенциал за сътрудничество в областта на селекцията на нови сортове растения и породи животни, в изучаването и опазването на традиционни и нови технологии, в растениевъдството и животновъдството, в опазването и подобряването на състоянието на почвените ресурси и почвеното плодородие.
Двете страни се договориха за ускоряване на сътрудничеството между научно-изследователските институти и участие в съвместни международни научно-изследователски проекти.

Румен Порожанов:Важно е да има добро сътрудничество между Китай и България, за да има успешен бизнес

Министърът на земеделието Румен Порожанов  се срещна с китайска делегация от  Международната търговска палата „Пътят на коприната“.
„Много е важно да има добро сътрудничество и взаимоотношения между Китай и България, за да има успешен бизнес“, заяви министър Порожанов. Той декларира готовността да бъдат подпомагани проекти от взаимен интерес и посочи, че всяка година търговският стокообмен между България и Китай нараства.
 Българското вино и розови продукти  вече са добре познати на китайския пазар. В техните качества се убеди и китайският министър на земеделието Хан Чанфу, който посети родни дестилерии за розов цвят и винарни при посещението си през май в България.
 Страната ни е домакин на „16+1 логистичен хъб и павилион за електронна търговия  със селскостопански стоки“ между страните от Централна и Източна Европа и Китай, като има разкрити офиси и в няколко китайски града.

Зам.-министър Лозана Василева:Абсолютно наложителна е подмяната на остарялата водопроводна система

Зам.-министър Лозана Василева участва в 8-та национална конференция, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България, посветена на въздействието на ПРСР и оперативна програма „Околна среда” в периода 2014-2020.
127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони, каза  зам.-министърът
Тези средства дават възможност на общините от селските райони да инвестират в изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Приоритетно се финансират проекти, в които е включена рехабилитация на водопроводната система в населени места с установено лошо качество на питейната вода и с установени чести аварии по мрежата.”

Проф. Иван Въшин: Бизнесът и университетът трябва да работят ръка за ръка

Първият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки се проведе в Тракийския университет в рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“.
Бизнесът и университетът трябва да работят ръка за ръка. Само по този начин студентите ще получават необходимите знания и умения и ще бъдат подготвени за пазара на труда, заяви ректорът на Университета проф. Иван Въшин.
 Директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Стара Загора Елка Бонева заяви, че винаги са готови да помагат на младите хора, които са решили да се захванат с бизнес. Експертът от Националната служба за съвети в земеделието Елена Гернилова, обясни на аудиторията от над 120 студенти възможностите, които ПРСР 2014-2020 предлага на младите хора, като представи изискванията при кандидатстването, изпълнението и мониторинга на проекти по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства», по които НССЗ предоставя безвъзмездна помощ  на младите хора.
Експерти към НССЗ- Стара Загора, презентираха добра практика- реализиран проект за овощарство в село Малко Тръново, община  Чирпан, обл. Стара Загора. Бенефициентът е кандидатствал по подмярка, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Преструктурирането и адаптацията на земеделското стопанство е извършено чрез следните дейности: увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в Стандартен производствен обем. Увеличена е обработваемата земеделска площ на стопанството – кандидатът е арендовал  още 6 дка с костилкови овощни видове,  като общия размер на насаждението е достигнал 20,9 дка. Освен това е осъществил подобряване на механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.
По време на семинара Таня Георгиева, експерт към  проекта „CAP – HOT SPOT“,  представи целите и дейностите на проекта и участва в презентирането и дискусия по темата „Обща селскостопанска политика на ЕС в България и възможностите, които тя предоставя на младите хора“.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки на помощни организации

Големите вериги супермаркети в Чехия ще трябва да предават безплатно непродадените си хранителни стоки...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия