Сравнят промените в земеделието в България и Полша в рамки на периода 2014-2020

Традиционната международна конференция на тема“ „Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС“ ще се проведе от 18 до 20 септември 2018 г. в Полски институт  в  София.

Конференцията е пореден научен проект, реализиран от Институт по аграрна икономика в София съвместно с Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Сътрудничеството между изследователските колективи има дванадесет годишна история.

Целта на настоящата конференция е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода 2014-2020, както и възможностите и перспективите след 2020 година.

Пускат търгове за имоти от държавния поземлен фонд, насочени към млади фермери

Търговете за млади земеделски стопани до 40 години е една от новите теми, засегната в законопроекта „Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи“.
Въпросът  за младите хора в земеделието засяга повечето държави-членки на ЕС, които имат преобладаващо застаряващо население в селското стопанство и се търсят механизми за подобряване на тази ситуация. В проектозакона се предлага вариант, в който ще се пускат търгове за имоти от държавния поземлен фонд, насочени към млади фермери, каза зам.-министър  Вергиния Кръстева

Друга тема, която законопроектът обхваща е разпределението на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Вергиния Кръстева обясни, че промените в тази област са свързани с уравновесяване на правата на двата фонда. Опазването на земеделските земи, строителството в земеделски земи и промяната в предназначението за неземеделски нужди също са предмет на предложения законопроект.

Бюджетът за директните плащания за България през следващия програмен период след 2020 г. няма да бъде намален

Бюджетът за директните плащания за България през следващия програмен период след 2020 г. няма да бъде намален с 0,7%, каквито бяха първоначалните разчети, а дори ще има увеличение с около 250 млн. евро,  съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов на дискусия на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.“, ротационен домакин на която беше Националната асоциация на зърнопроизводителите
Директните плащания за България се планира да бъдат 5,6 млрд. евро при около 5,35 млрд. евро  през настоящия програмен период.България ще се присъедини и към страните, които настояват да няма намаление като цяло на средствата за Общата селскостопанска политик и те да бъдат запазени, обясни Порожанов. Това нямаше как да стане по-рано, защото страната ни не можеше да подкрепи подобна декларация преди края на председателството на Съвета на ЕС.
Предвиденото на този етап намаление на парите за развитие на селските райони ще може да бъде компенсирано с национални средства. По  многогодишната финансова рамка всяка страна от ЕС има различни претенции и ще бъде голям успех, ако преговорите приключат до април 2019 г. На този етап повечето от държавите в ЕС изразяват позиция, че предложените от Еврокомисията тавани на субсидиите  трябва да са доброволни  и всяка страна след анализ да взема решение за  размера им.

Ежегодната дарителска кампания по проект „Хляб на мира” бе проведена в Добричка област

По инициатива на Националната асоциация на зърнопроизводителите в Областен съвет на Български Червен кръст – Добрич се проведе ежегодната дарителска кампания на хляб, произведен от ръж по проект „Хляб на мира”.
 Tази година ръжта по международния проект „Хляб на мира“, чийто официален партньор за България е НАЗ, бе отгледана в землището на  Генерал Тошево с домакин „Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006” – Генерал Тошево. Богатата реколта позволи да бъдат приготвени 600 хляба, които бяха дарени на хора със специални хранителни потребности.
Ръжта „Хляб на мира“ се произвежда ежегодно в рамките на участието на НАЗ в европейския проект „Хляб на мира“. Всяка година представител на Асоциацията от различен регион на страната поема отглеждането на културата. До този момент реколтата през годините беше произведена в стопанствата на: Ангел Вукодинов, член на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив, бивш председател на НАЗ,  Мариела Йорданова, член на УС на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието,  Николай Киров, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област, и Теодор Тодоров, бивш председател на Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“ – Карнобат  и Димитър Мачуганов, бивш зам.-председател на НАЗ и председател на Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч.

Учени от СА взеха участие в конференция за повишаване ролята на растителните и животински генетични ресурси в селското стопанство на ЕС

Учени от Селскостопанска Академия – проф. Иван Цветков,  проф.  Мариана Петкова  и гл. ас. Николая Велчева взеха участие във финална конференция, засягаща подготвителни действия относно повишаване ролята на растителните и животински генетични ресурси в селското стопанство на ЕС, която се проведе в Нант, Франция.
Конференцията е организирана от Консорциум по растителни и животински генетични ресурси към Европейската Комисия.
 Целта на конференцията е обсъждане ролята на пренебрегваните до сега местни и традиционни генетични ресурси в селското стопанство и подобряване използването на техния икономически потенциал; представяне на добри практики за устойчиво опазване на традиционни сортове и породи и насърчаване на фермерите и други заинтересовани страни да се включват по-активно в тези инициативи.
На форума бяха докладвани резултати от завършили проекти по тези приоритети, финансирани от ЕС, както и проучвания за състоянието на генофонда в 28-те държави-членки на ЕС. Подчертана беше необходимостта от по-нататъшни действия за насърчаване на устойчивото използване на традиционните сортове и породи, което ще допринесе за повишаване на икономическия потенциал на съхранения генофонд.
 Участниците в конференцията посетиха фестивал Fête de la vache nantaise, на който бяха представени местни породи и сортове растения, селскостопански продукти на дребни производители и фермери, характеризиращи се с традиционен вкус и гарантирано високо качество.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия