Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор са основните приоритети в Общата политика по рибарство на ЕС

Съвместните усилия на Съвета на ЕС и ЕП са от изключителна важност за успешното прилагане и постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС, заяви министър Румен Порожанов по време на изслушване в Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент
Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор са основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение на Общата политика по рибарство на ЕС.Един от основните ни приоритети в работата ни с Комисията по рибарство на ЕП ще бъде постигането на реален напредък в преговорите по Предложението за регламент за опазване на рибните запаси и морските екосистеми чрез технически мерки.
По отношение на предстоящото изменение на регламента за контрол, очакваме скоро ЕК да представи своето предложение. Възнамеряваме по време на заседанието на Съвета през месец юни да проведем обмен на мнения по предложението, а след това на среща на генералните директори по рибарство в Бургас да продължим дискусията като навлезем в повече детайли“, обясни министър Порожанов. Този регламент, заедно с регламентите за нелегалния, недеклариран и нерегулиран риболов и за външните риболовни флотове представляват трите основни стълба на Общата политика в областта на рибарството.
Голяма част от дневния ред през първите 6 месеца на 2018 г. принадлежи на въпросите, свързани с външното измерение на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Това включва подготовка на участието на ЕС за срещите на регионалните организации за управление на рибарството.Предстоят годишни срещи на комитетите по рибарство към Организацията по прехрана и земеделие ФАО и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие OECD

Румен Порожанов представи приоритетите на българското председателство

Румен Порожанов представи приоритетите на българското председателство по време на изслушване в Koмисия по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Основен акцент бе модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка.
Според него земеделските производители трябва да получават справедлива цена за продуктите, а  ОСП трябва да остане силна и адекватно финансирана политика, за да отговори на обществените очаквания и да гарантира устойчивост на земеделието и околната среда.
Целта на Българското председателство е да подпомогне и да насочи Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г.
Министърът посочи,  че изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. „Малките земеделски производители трябва да бъдат защитени и да получават справедлива цена за продуктите си. Очаква се законодателно предложение на Комисията да излезе по време на Българското председателство.
„Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци“, допълни Порожанов.
Председателството ще продължи работата по темата за готовност за реакция в извънредни ситуации и изграждане на капацитет на националните компетентни органи в контекста на новото законодателство на ЕС за здраве на растенията и официалния контрол.
 Евродепутатите изразиха и задоволството си от намеренията за задълбочен и информиран дебат по време на българското председателство.

С 50 % се увеличава бюджетът на националните програми по пчеларство

С приемането на Доклада за пчеларството на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП става възможно увеличението с 50 %  на бюджета на националните програми по пчеларство.
Помощта по адекватен начин ще отразява екологичните услуги, които пчелите осигуряват като опрашители, тоест да се предвидят субсидии за опрашване. В доклада са отбелязани и специфичните нужди на малките и средните пчелари, включително и на тези в планинските райони, за да може да се предвидят целенасочени помощи и за тях.   
В доклада е залегнала и препоръка към държавите членки да въведат компенсаторна мярка в националните програми по пчеларство за пчелните колонии, когато има смъртност причинена от природни бедствия или болести. Това е един сериозен проблем пред българските пчелари и с тази мярка, те ще могат да разчитат на подкрепа.
Според доклада ЕК трябва да прекрати оторизирането на тези пестицидни активни вещества, които застрашават здравето на пчелите. Европейската комисия и държавите членки да забранят пестицидите, включително тези неоникотиноиди и системни инсектициди, които са научно доказани като вредни за пчелите

Националната асоциация на зърнопроизводителите се отчита на 23 февруари

Националната асоциация на зърнопроизводителите ще проведе своето отчетно-изборно цъбрание на 23 февруари в град Хисаря.
В дневния ред са включени отчети на председателя на Управителния съвет, в който участват всички председатели на регионалните структури и на Контролния съвет. Предвижда се изменение и допълнение на устава и правилника на сдружението. След избора на председател и на Контролния съвет ще се приеме бюджетът на Асоциацията и ще се определи размерът на членския внос.
Председателят на Асоциацията се избира за срок от две години, като няма  ограничения колко пъти той може да бъде преизбран. В състава на Контролния съвет през този мандат участват Ангел Вукодинов, Иван Караиванов и Радостина Иванова, а председател на УС на Асоциацията е Светослав Русалов.

Еврокомисарят Фил Хоган подкрепи плана на българското председателство в сектор „Земеделие“

Европейският комисар по земеделие Фил Хоган подкрепи плана на българското председателство да изготви заключения на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, по които има възможност за постигане на консенсус между министрите.
По време на работната среща председателят на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Румен Порожанов представи визията на българското председателство за дебатите по Съобщението на ЕК за бъдещето на храните и земеделието
Министър Порожанов и  комисар Хоган ще работят координирано с цел постигане на максимален напредък в дискусиите по Съобщението на ЕК, за да може позицията на Съвета да получи максимално отражение в законодателните предложения за бъдещето на ОСП. Планира се законодателните предложения да бъдат представени в средата на юни 2018

Агрополитиката

Румен Порожанов: Посланията от Шестата национална среща на земеделските производители ще отекват във времето

Румен Порожанов: Посланията от Шестата национална среща на земеделските производители ще отекват във времето

Земеделието е водещият бизнес в страна. Министерството на земеделието има...

Пазари, борси, цени

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Единственият в света бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на  „Винария 2018“....

Хранителна индустрия

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово, създаде уникален сорт сусам, който може...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия