Общият размер на заявената площ по основната схема за единно подпомагане на площ възлиза на 2.8 млн. ха

Общият размер на заявената площ по основната схема за единно подпомагане на площ  -СЕПП възлиза на 2.8 млн. ха, което представлява 75% от цялата заявена площ през миналата година, съобщиха от земеделското министерство.  
В сравнение със същия период на 2016 г. общо за страната по СЕПП са заявени 11% повече площи. Изоставане има само в областите Кюстендил, Ловеч, Русе, Сливен и София-област.
Подадени са  71 710 заявления за кампания 2017, сочат данните на Интегрираната система за администриране и контрол - ИСАК, поддържана от Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция.
Това  е с 4% по-малко подадени заявления в сравнение със същия период на миналата кампания.

Ниските температури нанесоха сериозни щети и върху лозята

Необичайно ниските температури през пролетта нанесоха сериозни щети в областите Шампан, Бордо и Бургундия. Лозарите се опасяват, че нова студена вълна ще доведе до истинска катастрофа.
От браншовата организация CIVC подчертават, че до 27 април в Шампан средно между 20 и 25% от пъпките са унищожени. Производителите може да използват резерви от предишни реколти, ако е необходимо. За разлика от други винарски области, в Шампан често се прави вино от различни реколти.
Общото произведено количество вино във Франция през миналата година е намаляло с 10%  заради лошите климатични условия. Най-тежко засегнати се оказаха лозовите масиви в Шампан, където спадът беше с над 20%.
В Бордо, браншовите организации смятат, че няколко хиляди хектара, от общо 115 хиляди, са засегнати от студовете миналата седмица, като на места щетите възлизат на  100%.  Лозарите са  изправени пред най-сериозните студове от 1991 г. насам. Засегнати от студа са и всички лозови масиви в Коняк, а местните производители определят ситуцията като много притеснителна.

Асоциацията на земеделските производители ще постави десет спешни задачи към бъдещото ръководство на МЗХ

Асоциацията на земеделските производители в България ще постави десет спешни оперативни и стратегически задачи към бъдещото политическо ръководство на Министерството на земеделието и храните. Това стана ясно по време на редовно заседание на Управителния съвет на браншовата организация, който се проведе на 27 април 2017 г.
АЗПБ настоява за навременни действия по договорирането и разплащането на проекти по Програмата за развитие на селските райони, незабавно разплащане по всички схеми на директните плащания, както и за приемственост в дългосрочните цели като решаване на проблемите в сектор „Хидромелиорации“ и изработване на модерно поземлено законодателство.
По време на заседанието си Управителният съвет на АЗПБ обсъди и анкетата на Европейската комисия  за модернизация и опростяване на ОСП след 2020 г.
От асоциацията настояват да бъдат запазени директните плащания и обвързаната подкрепа, и да бъде даден стимул на инвестициите, създаващи нови работни места. АЗПБ ще изпрати на ЕК предложения с цел облекчаване на административна тежест.
Ето и незабавните мерки, които според АЗПБ, трябва да предприеме администрацията на МЗХ:
 
1.    Обявяване на изпълним индикативен график за оставащото разплащане по директните плащания – Кампания 2016, както и за схемите и мерките по Агроекология и Биологично земеделие с конкретни изпълними дати с цел по-добро планиране на фермерите;
2.    Обявяване на актуален индикативен график по мерките от ПРСР, които ще бъдат отворени до края на 2017 и незабавно стартиране на работата по изработването на съответните наредби;
3.    Изготвяне на реалистичен график за разглеждане и договориране на подадените проекти в ДФЗ по всички мерки на ПРСР;
4.    Изработване на съвременно поземлено законодателство, съвместно с браншовите организации;
5.    Осигуряване на правна и техническа възможност за електронно подаване на заявления за подпомагане и пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 за Кампания 2018;
6.    Въвеждане на дългоочаквания единен фермерски регистър;
7.    Реални действия, законодателни мерки и ресурсно обезпечаване за решаване на проблемите в сектор „Хидромелиорации“;
8.    Преразглеждане на решението на служебното правителство за намаляване на бюджета за 2017 по държавната схема за съфинансиране на застрахователни премии и възстановяването му в размера от 2016 г;
9.    Връщане на професионалните земеделски гимназии под юрисдикцията на МЗХ;
10.    Изготвяне на единна позиция на България за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., заедно с браншовите организации.

Организацията подкрепя тезата, че земеделските стопани се нуждаят от подпомагане ако задължителните нива, свързани с околна среда и множеството стандарти бъдат увеличени.
Според АЗПБ най-обременяващите и сложни елементи на настоящата ОСП са административната тежест, позеленяването, тежките и неясни санкции, както и несистематизираното Кръстосано съответствие.

Средната цена на рентата на един декар земеделска земя достига 44 лв.

Средната цена на рентата на един декар земеделска земя през 2016  достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%.
Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3%. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7%

Обработваемите площи с царевица в световен мащаб се увеличават

В световен мащаб царевицата е най-важната зърнено-житна култура. Глобално тя е на трето място по площи след пшеницата и ориза, но на първо място по общо производство. По-високите добиви на културата се дължат в най-голяма степен на големия генетичен потенциал на съвременната хибридна селекция.
Производството на царевица в света през последните десетилетия се увеличава във връзка с интензивното развитие на животновъдството и многостранното използване на царевичното зърно. Царевицата и соята са стратегически култури за този отрасъл и получаването на пълноценни животински продукти – мляко и месо. Най-важната фуражна зърнена култура е царевицата.
Румънските фермери разширяват обработваемите площи с царевица. По окончателни данни на земеделското министерство реколтата от царевица през текущата стопанска година е достигнала до 10 млн. тона. По данни на министерството на земеделието в Румъния площите, засети с царевица в хода на текущата кампания ще са по-големи и достигат до 2.62 млн. хектара срещу 2.5 млн.ха през 2016г.
Около 4 млн. 150 хил. декара са били засети с царевица през тази година у нас. Това сочи анализ, публикуван в сайта на земеделското министерство. Въпреки намалението на площите с около 150 000 декара, добивите са били с 18% по-високи. Прогнозата за новата стопанска година е още по-оптимистична. Очаква се производството да бъде около 3,4 млн. тона, което ще бъде с около 10 на сто повече и ще даде възможност за по-сериозен износ.
Световен рекорд в добива на царевица – средно  2 850 кг от декар кг от декар бе поставен в щата Джорджия  като се използва хибрид DEKALB®. Хибридът е известен с изключително високите си добивни възможности и отлични агрономични качества при поливни условия. Подходящ е за различни условия на отглеждане и всички видове сеитбообръщение, както и за неполивни условия.
 Прогресът в селекцията, биотехнологиите и управлението на технологичния процес в земеделските стопанства ще продължи да играе важна роля за устойчивото увеличаване на световните доставки на храни. Това ще позволи на земеделските производители да изхранват нарастващото световно население, което се очаква да надхвърли 9 млрд. до 2050 г.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия