От 1 януари 2017 г.се въвежда електронен дневник при преработката на дървесина

От 1 януари 2017 г.,  съгласно вече приети нормативни актове се  въвежда електронен дневник при преработката на дървесина, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Тя припомни, че преди това са били въведени мерки, с които да се намали субективизмът и да стане публичен и възможен контролът върху добива и извозването на дървесина.
Увеличиха се в горските стопанства мобилните групи за охрана. Въведено бе маркиране на дървесината с уникален идентификационен номер, оттам беше въведен електронния превозен билет, който вече е задължителен за всички предприятия и работи.
При съмнения за незаконно придобита дървесина контролни екипи отиват на място. С електронната система в Изпълнителна агенция по горите, която действа от тази година с контрол чрез електронния превозен билет можем да кажем, че ние на практика два пъти увеличихме капацитета си за контрол върху добива и извозването на дървесина с помощта на активното гражданско общество, каза  министърът.
Според нея електронният дневник ще позволи в системата за контрол дневниците на предприятията за преработка на дървесина относно получената от тях дървесина и извозена след това да бъдат публични. Тази система става задължителна.

„Грийнпийс“- България организира дискусия за екологично отглеждане на житни култури

„Грийнпийс“- България организира дискусия за екологично отглеждане на житни култури.Организацията ще открие и изложба, посветена на природосъобразното земеделие. Събитието ще премине под мотото „Храна за живот: Отглеждане на житни култури по екологичен начин“ и ще се проведе на 10 ноември.
Лектор ще бъде доц. Виолета Божанова от Селскостопанската академия, която има дългогодишен опит в областта на растителната селекция при основни полски култури и поддържането на семепроизводство на твърда пшеница.
Целта е да се привлече вниманието към възможностите за отглеждане на житни култури в хармония с околната среда. Тя е част от кампанията на „Грийнпийс“ за екологично земеделие, в рамките на която организацията анонсира също онлайн платформата за екологично земеделие,  както и пилотната програма на екологичната организация за международен обмен на фермери в страни от Европейския съюз.
От години отделяме внимание на земеделието като ключов бранш за опазването на околната среда. От него зависи както дали ще се храним с екологично – чиста храна, така и в каква степен производството на тази храна оказва негативно влияние върху околната среда. Не на последно място транспортирането на земеделската продукция може да бъде оптимизирано чрез пазаруване от местни производители и по този начин да бъде намален въглеродният отпечатък на всеки от нас при потреблението на хранителни продукти, казва Меглена Антонова, координатор „Екологично земеделие“ в „Грийнпийс“- България.
Посветена на тази тема ще бъде и изложбата „Храна за живот: фотографии от екологични ферми“, която ще бъде открита на 15 ноември. Основният акцент в  снимките са екологичните ферми, техните създатели, историята им и мотивацията им да се захванат с екологично земеделие.

България подписа тристранно споразумение за изграждане на първата свободна търговска зона 16 + 1

България подписа тристранно споразумение за изграждане на първата свободна търговска зона 16 + 1. То е продължение на подписания меморандум за насърчаване на сътрудничество между ЦНСС и Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, чийто членове са Тракия Икономическа зона.
 Документът предвижда привличане на 50 млн. евро инвестиции в Тракия Икономическа зона Пловдив. От китайска страна инвестицията се осигурява от ACN Worldwide Shanhai. ЦНСС ще координира и насърчава успешната реализация на проекта между страните. На територия от над 10 дка ще бъдат изградена нова инфраструктура в това число търговски и складови площи, както и административни   помещения за осъществяване на търговски операции.
 В рамките на международното изложение се проведе и дискусия-презентация на годжи-бери продукти, на която участваха земеделските министри от страните 16 +1. По време на нея бе подписан и меморандум за сътрудничество в областта на селскостопанската техника, иновациите и въвеждане на съвременни технологии за подобряване на способността за прилагане на земеделски техники в съответните страни.
 Подписаният документ ще даде възможност за засилване на технологичния обмен и обучение на персонала във всички области на селското стопанство, включително растениевъдство, животновъдството, рибарството, селскостопанска техника и др. Предвижда се и изграждане на Демонстрационен парк за иновации в земеделието. Страните се ангажират да го изградят,  за да представят нови технологии в областта на сеитбата, животновъдството и аквакултурите, дълбока обработка на земеделски продукти и др.

Стартира приемът на заявления за подпомагане за борба с вредителите по трайните насаждения

До 18 ноември се приемат заявления за подпомагане за борба с вредителите по трайните насаждения. Определен е финансов ресурс от 1 милион лева държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за есенния етап от Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения.
  Средствата са за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода на масов листопад през есента. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи семкови и костилкови овощни видове, ягоди и малини. В есенния етап по схемата се подпомагат разходи до 100 лева на хектар
   Целта е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини. По схемата ще се компенсират разходите на стопаните за купуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата.
   Помощта в рамките на обявения прием на заявления ще се предоставя на малки и средни предприятия, регистрирани земеделски стопани на овощни култури, ягоди и малини. Срокът  за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ е19 декември 2016 година.
 

Валония издейства строги научни критерии на Канада при употребата на определени ГМО

Документът за СЕТА, който наскоро бе подписан на най-високо ниво в ЕС, ще трябва да мине през ЕП следващия месец и до 2 г. ще трябва да приключи неговото ратифициране от всички 28 национални парламента на страните-членки на ЕС. Така че през 2019 г.  СЕТА ще бъде задействана на пълен ход, заяви проф. Боян Дуранкев, икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране
Споразумението положи началото си преди 7 г., което е един сравнително бърз период за обсъждане на подобен документ. Но колкото и да е странно СЕТА и TTIP се оказаха скрити зад плътни, кадифени завеси за диспут, т.е. разчита се, не знам как да се изразя учтиво, на една свръхцентрализирана демокрация, която да посипе след това с небесна мана всички, които ще се възползват от нея.
 Само  Валония успя да промени доста неща в СЕТА. Ето кои са те:
Напълно отхвърлени са частните арбитражи, тъй като в първия вариант те можеха да съдят абсолютно неограничено всички държави и по този начин да премахнат властта на отделните национални и европейски законодатели. Сега имаме решение - постоянен съд за уреждане на спорове между инвеститори и държава в състав от 15 съдии, които ще бъдат избирани от ЕС и Канада. Но няма яснота дали те ще бъдат на щат или ще се събират от време на време по някаква случайна извадка.
На второ място, което е много ценно за нас и за активните потребители - преди Канада настояваше да се прилага това, което те наричат „строги научни критерии" при употребата на определени ГМО. Т.е. след като тези продукти се употребяват от милиони хора, но се докаже, че са канцерогенни, вече може да се обсъжда тяхното значение. Докато Валония издейства защитната клауза т.нар. „строги научни критерии" на Канада да не се прилагат на територията на страните-членки на ЕС. Третото е добавянето на клауза за деактивиране на СЕТА с цел защита на местните фермери. В Канада смятат, че ЕС е съюз на субсидираните селяни. И по тази причина Канада изключително много се страхува от нахлуването на евтина селскостопанска продукция не само от САЩ, но и от ЕС. Но пък ние имаме, особено по линия на животновъдството, голяма заплаха за местните средни и малки предприятия. Но точен разчет какво и как ще стане няма засега.
ЕС няма да приеме друг договор, който да е по-малко взискателен от този. Това може да се тълкува и като форма на отлагане на подписването на споразумението. На пето място, всички страни от ЕС настояваха да не се водят тайни преговори зад гърба на обществото - говореше се за обсъждане, дори не за вземане на окончателно решение по недемократичен начин.
Много усилия положих, за да открия данни какви ще бъдат ползите от СЕТА, коментира проф. Боян Дуранкев Оказа се, че няма такива сметки на ниво ЕС. Само 7 страни са направили по една оптимистична, реалистична и песимистична прогноза какво може да се случи като последствие и ефекти от задействането на СЕТА. Едно е ясно - Американският бизнес идва в Европа през Канада и това  ще се отрази катастрофално на някои наши сектори.
За съжаление, споразумението СЕТА без никакъв анализ от страна на правителството ни и от икономическия екип на президента, бе подкрепено, както казват „с поглед, забит в тавана" и се препоръчва нещо без да се прави сметка за ефектите за българската икономика.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година

Украйна е изнесла над 21,36 милиона тона зърно от началото на текущата пазарна година...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия