Асоциацията на земеделските производители ще постави десет спешни задачи към бъдещото ръководство на МЗХ

Асоциацията на земеделските производители в България ще постави десет спешни оперативни и стратегически задачи към бъдещото политическо ръководство на Министерството на земеделието и храните. Това стана ясно по време на редовно заседание на Управителния съвет на браншовата организация, който се проведе на 27 април 2017 г.
АЗПБ настоява за навременни действия по договорирането и разплащането на проекти по Програмата за развитие на селските райони, незабавно разплащане по всички схеми на директните плащания, както и за приемственост в дългосрочните цели като решаване на проблемите в сектор „Хидромелиорации“ и изработване на модерно поземлено законодателство.
По време на заседанието си Управителният съвет на АЗПБ обсъди и анкетата на Европейската комисия  за модернизация и опростяване на ОСП след 2020 г.
От асоциацията настояват да бъдат запазени директните плащания и обвързаната подкрепа, и да бъде даден стимул на инвестициите, създаващи нови работни места. АЗПБ ще изпрати на ЕК предложения с цел облекчаване на административна тежест.
Ето и незабавните мерки, които според АЗПБ, трябва да предприеме администрацията на МЗХ:
 
1.    Обявяване на изпълним индикативен график за оставащото разплащане по директните плащания – Кампания 2016, както и за схемите и мерките по Агроекология и Биологично земеделие с конкретни изпълними дати с цел по-добро планиране на фермерите;
2.    Обявяване на актуален индикативен график по мерките от ПРСР, които ще бъдат отворени до края на 2017 и незабавно стартиране на работата по изработването на съответните наредби;
3.    Изготвяне на реалистичен график за разглеждане и договориране на подадените проекти в ДФЗ по всички мерки на ПРСР;
4.    Изработване на съвременно поземлено законодателство, съвместно с браншовите организации;
5.    Осигуряване на правна и техническа възможност за електронно подаване на заявления за подпомагане и пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 за Кампания 2018;
6.    Въвеждане на дългоочаквания единен фермерски регистър;
7.    Реални действия, законодателни мерки и ресурсно обезпечаване за решаване на проблемите в сектор „Хидромелиорации“;
8.    Преразглеждане на решението на служебното правителство за намаляване на бюджета за 2017 по държавната схема за съфинансиране на застрахователни премии и възстановяването му в размера от 2016 г;
9.    Връщане на професионалните земеделски гимназии под юрисдикцията на МЗХ;
10.    Изготвяне на единна позиция на България за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., заедно с браншовите организации.

Организацията подкрепя тезата, че земеделските стопани се нуждаят от подпомагане ако задължителните нива, свързани с околна среда и множеството стандарти бъдат увеличени.
Според АЗПБ най-обременяващите и сложни елементи на настоящата ОСП са административната тежест, позеленяването, тежките и неясни санкции, както и несистематизираното Кръстосано съответствие.

Средната цена на рентата на един декар земеделска земя достига 44 лв.

Средната цена на рентата на един декар земеделска земя през 2016  достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%.
Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3%. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7%

Обработваемите площи с царевица в световен мащаб се увеличават

В световен мащаб царевицата е най-важната зърнено-житна култура. Глобално тя е на трето място по площи след пшеницата и ориза, но на първо място по общо производство. По-високите добиви на културата се дължат в най-голяма степен на големия генетичен потенциал на съвременната хибридна селекция.
Производството на царевица в света през последните десетилетия се увеличава във връзка с интензивното развитие на животновъдството и многостранното използване на царевичното зърно. Царевицата и соята са стратегически култури за този отрасъл и получаването на пълноценни животински продукти – мляко и месо. Най-важната фуражна зърнена култура е царевицата.
Румънските фермери разширяват обработваемите площи с царевица. По окончателни данни на земеделското министерство реколтата от царевица през текущата стопанска година е достигнала до 10 млн. тона. По данни на министерството на земеделието в Румъния площите, засети с царевица в хода на текущата кампания ще са по-големи и достигат до 2.62 млн. хектара срещу 2.5 млн.ха през 2016г.
Около 4 млн. 150 хил. декара са били засети с царевица през тази година у нас. Това сочи анализ, публикуван в сайта на земеделското министерство. Въпреки намалението на площите с около 150 000 декара, добивите са били с 18% по-високи. Прогнозата за новата стопанска година е още по-оптимистична. Очаква се производството да бъде около 3,4 млн. тона, което ще бъде с около 10 на сто повече и ще даде възможност за по-сериозен износ.
Световен рекорд в добива на царевица – средно  2 850 кг от декар кг от декар бе поставен в щата Джорджия  като се използва хибрид DEKALB®. Хибридът е известен с изключително високите си добивни възможности и отлични агрономични качества при поливни условия. Подходящ е за различни условия на отглеждане и всички видове сеитбообръщение, както и за неполивни условия.
 Прогресът в селекцията, биотехнологиите и управлението на технологичния процес в земеделските стопанства ще продължи да играе важна роля за устойчивото увеличаване на световните доставки на храни. Това ще позволи на земеделските производители да изхранват нарастващото световно население, което се очаква да надхвърли 9 млрд. до 2050 г.

Генадий Шулга: Страните от Черноморския басейн ще доминират в световната търговия с пшеница

Страните от Черноморския басейн ще доминират в световната търговия с пшеница, заяви експертът от швейцарската компания SGS Group Генадий Шулга по време на Международната  конференция „Черноморско зърно-2017”, която се проведе в Киев.
  Шулга се аргументира с качеството на пшеницата от страните на Черноморието, което се доближава до най-добрите световни показатели -  88% от пшеницата на Казахстан съдържа 13 % протеин. Около 66% от пшеницата на Украйна е с  11  -  13 % протеин. Увеличило се е и количеството на изнесените маслодайни и зърнени  култури без ГМО . Соята без ГМО се е увеличила от 6% на 10% от общия обем на експорта.
Според него към 2020 г. позициите на САЩ като световен  притежател на запаси от зърно и соя ще намалят съществено, защото Държавите от Черноморския регион – Украйна, Русия и Казахстан  са изнесли през настоящия сезон близо 2 пъти повече пшеница в сравнение със САЩ и 2,7 пъти повече от държавите-членки на Европейския съюз.
 Според експерта трите страни ще запазят водещата си позиция в търговията с пшеница  и през следващите няколко години, а значението на Чикаго в световния процес на ценообразуване на пшеницата ще намалява. Той обърна внимание и на значителния ръст на потенциала за износ  на зърнената култура от държавите от Южна Америка, който ще доведе до структурни промени на международните пазари.

Разкриха скандална схема за незаконна сеч

Разкриха скандална схема за незаконна сеч с участието на държавни служители. По данни на природозащитните организации близо ¼ от добива на дървесина у нас е в сивия сектор. Изчислено е, че това са около 3 млн. кубични метра, които всяка година излизат от гората без да са маркирани, без да са платени на държавата. Природозащитниците твърдят, че злоупотребите с гората се правят от години.
На 17 февруари зам.-директорът на ловно стопанство „Дикчан“ хваща в гората три камиона на местни фирми с немаркирана дървесина без документи. Материалът е без издаден от лесничеите превозен билет и трябва да бъде конфискуван. Вместо това и акт за нарушение, двама инженери на стопанството узаконяват дървесината.
Директорът не съобщава на по-горните институции за опита за кражба въпреки указанията при значителни нарушения това да се прави веднага. Прокуратурата подхваща случая едва след като външни хора подават сигнал до институциите.
За узаконяването на изнесената дървесина ще бъде уволнен един държавен служител — инж. Явор Кальонев. Засега той не иска да говори от кого е получил заповеди да узакони трите камиона с дървен материал.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия