НАЗ и Копа-Коджека настояват държавите членки самостоятелно да решават дали и как да прилагат тавани на директните плащания

НАЗ заедно със земеделски камари от ЕС и Копа-Коджека настояват държавите членки  самостоятелно да решават дали и как да прилагат тавани на директните плащания, след като отчетат спецификите на земеделските стопанства.
Мариела Йорданова, член на УС на НАЗ представи позицията на НАЗ против прилагането на тавани на директните плащания в новата ОСП и покани представителите на ЕП да се включат в следващото работно заседание на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“, който се провежда под ротационното председателство на НАЗ.
Представителите на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП бяха на тридневно официално посещение в България, за да се запознаят с опита и предизвикателствата, които срещат българските власти и заинтересовани организации във връзка с изпълнението на Общата селскостопанска политика на ЕС, както и техните позиции и предложения за бъдещото й развитие след 2020 г.

ССА работи по 228 проекта и поддържа патенти за 350 сорта

ССА работи по 228 проекта и поддържа патенти за 350 сорта. 26 от проектите са финансирани от фонд „Научни изследвания“, а 30 са с международно участие.
 През 2018 г. са патентовани 10 нови сорта от институтута по земеделие в Генерал Тошево, по полски култури в Чирпан, по лозарство и винарство в Плевен, по декоративни и лечебни растения – София.
In situ и ex situ се съхраняват 140 000 образци от растителни образци- сортове, линии и т.н. От тях семенните видове за дългосрочно и средносрочно съхраняване са 72 хиляди, 10 хиляди са трайните насаждения.
Животновъдството се съхранява в ИАСРЖ и се поддържа целенасочено от държавата. Фермерите, които отглеждат животни от застрашени породи, получават допълнителна субсидия, субсидират се и развъдните организации, които работят с тези породи, и това безспорно е правилна политика на Министерството според проф. Николов. На този етап обаче съхраняването на националния генофонд в растениевъдството не се подпомага по никакъв начин, като за тази цел Академията изразходва от собсвения си бюджет над 2 млн. лв. годишно. В момента, Академията работи и по 3 задачи -  Подготовка на стратегия за биоикономика,  разработване на визия за развитие на преживното животновъдство и  определяне на защитните прагове на застрашените породи.

 Според  Румен Порожанов изключителна важна тема е новата ОСП след 2020. Много е важно МЗХ, с помощта на науката, да даде насоки и да препоръча програми така че, който иска да има ефективно производство, да му се препоръча да работи по определен начин, с определени породи, семена и т.н. Защото само наливането на субсидии не е всичко.

Отпусканите в рамките на ОСП европейски субсидии стимулират най-силно средните по мащаб земеделски стопанства

Пети научно-приложен обзорен форум на тема:„Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“ проведе Центърът за икономически изследвания в селското стопанство – САРА към Института за аграрна икономика.
 Събитието се подкрепя финансово от Фондация „Америка за България“ и Посолството на Кралство Нидерландия в България. С провеждането му САРА постигна успешно амбицията си да представи предвижданията си за развитието на основни сектори в българското земеделие, като дискутира с фермерски организации и браншови съюзи различни резултати и тенденции в селскостопанското производство у нас.
Очакванията и прогнозите си за глобалните пазари на зърнени и маслодайни култури изнесоха д-р Джулиан Бинфийлд от Университета в Мисури, САЩ и Петър Кировски от МЗХ. Според американския учен несигурност в земеделието внасят Търговският спор между САЩ и Китай, Брекзит и реформата на европейската Обща селскостопанска политика.
Отпусканите в рамките на ОСП европейски субсидии стимулират най-силно средните по мащаб земеделски стопанства, беше изводът на анализ, подготвен от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство към Института за аграрна икономика. Представи го доц. Божидар Иванов, като ръководител на Центъра. „Конкуренцията се усилва, а за да бъдеш конкурентен, това означава, да си голям. Това могат да постигнат само онези, които притежават съответните мащаби. Промените у нас са главно от намаление на броя на най-малките стопанства, които имат до 2000 евро СПО на година“, коментира Божидар Иванов.

Румен Порожанов: 134 млн. евро са предвидени за лозаро-винарския сектор

134 млн. евро са предвидени за лозаро-винарския сектор за следващия програмен период, заяви министърът на земеделието Румен Порожанов на дискусия във Враца, на която бяха представени последните 2 дестинации – „Златия“ и „Мизия.
Преди 1 година стартирахме съвместната инициатива  на министерствата на земеделието и на туризма за 12 винено-кулинарни дестинации. Проведохме 6 регионални кръгли маси в Банско, Пловдив, Бургас, Габрово, Кърджали и Враца. Участваха над 400 представители на земеделския и туристическия сектор. Сега е важно инициативата да има своето продължение на местно ниво и сред бизнеса, каза Порожанов.
С развитието на инициативата „Сподели България“ за 12 винено-кулинарни дестинации се цели повишаване на туризма във вътрешността на страната и в т.нар. крила на сезоните – извън активния летен и зимен период.
В обсъждането във Враца се включи и изпълнителният директор на агенцията по лозата и виното Красимир Коев. Той разясни възможностите за  финансиране на сектора по новата програма. В България има  266 винарни, от които 72 са с чужди инвестиции.

АЗПБ поиска обвързаната подкрепа да бъде увеличена като финансов ресурс

АЗПБ вярва, че евродепутатите ще работят за запазване на бюджета на Общата селскостопанска политика в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС.  Асоциацията се надява, че  Комисията по земеделие на Европейският парламент ще успее да защити един стабилен бюджет, който да бъде адекватен на всички цели и обществени очаквания.
Aсоциацията  участва в среща с евродепутатите Чеслав Адам Шекерски , Херберт Дорфман , Мария Нойхл , Жак Коломбие , Марк Тарабела, Лидия Сенра Родригес , Владимир Уручев и Момчил Неков, които са членове на Комисията по земеделие и развитие на селските райони  към Европейския парламент.
Страните членки сами  ще определят детайлно дефинициите за млад фермер и за истински фермер съобразно своята структура и демография. Асоциацията подкрепи идеята таваните на директните плащания да бъдат доброволни за държавите членки  и в тях да бъде включена единствено базовата схема като СЕПП. Според АЗПБ страните членки сами трябва да определят методиката за приспадането на разходите за труд, работна ръка и осигуровки при прилагане на таваните.
Обвързаната подкрепа да бъде увеличена като финансов ресурс или поне да бъде запазена на настоящото равнище и ДЧ да имат голяма гъвкавост да защитят в своите стратегически планове кои сектори са уязвими, за да бъдат подкрепени по тази схема, предложиха  от  АЗПБ.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия