Проф. Бозуков: Директните плащания са съществен инструмент, който е доказал своята ефективност

Пускането на общия пазар на продукти с една и съща марка от един и същи производител, но с различно качество, е недопустимо,  заяви министърът на земеделието и храните проф.  Христо Бозуков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.
Различната пропорция на използваните съставки и едновременно с това предлагането на произведените храни на цени като на висококачествените продукти е явна злоупотреба с доверието на потребителите към дадена търговска марка. Ефикасен метод за решаване на този проблем ще бъде установяването на един унифициран контролен механизъм на европейско ниво, гарантиращ коректната търговия на храни с качество, характерно за дадена марка или стандарт.
 Според проф. Бозуков директните плащания са съществен инструмент, който е доказал своята ефективност и трябва да продължи да се прилага. Този вид подкрепа допринася за стабилизиране на доходите на земеделските стопани и продължаването й след 2020 г. ще бъде допълнителна гаранция за постигане на гъвкав, конкурентен и устойчив селскостопански сектор в ЕС.
Обвързаното с производството подпомагане е изключително важно, защото позволява решаването на специфични регионални проблеми, допринася за производството на безопасни и висококачествени продукти, за създаване на работни места и задържане на населението в селските райони.

Европа трябва да отметне страницата на ГМО един път и за винаги

Европа трябва да отметне страницата на ГМО един път и за винаги, и да фокусира усилията си върху спешната нужда от екологично земеделие, заяви експертът по хранителните политики на „Грийнпийс“ ЕС, Франциска Ахтерберг.
  Според нея генно-модифицираните култури не са нищо повече от реквизит за вредното, интензивно земеделие, което се рекламира от агрохимичните компании.
Европейската комисия предложи одобрение за култивиране на царевица 1507 на DuPont Pioneer и царевица Bt11 на Syngenta, както и подновяване на разрешението за царевица MON819 на Monsanto, единствената ГМ култура, отглеждана в Европа до момента. Ако бъдат одобрени, трите разрешения биха били валидни в 9 от 28-те членки на ЕС, както и в три региона  - Англия в Обединеното кралство, Фландърс и Брюксел. Останалите държави и другите региони в Обединеното кралство и Белгия използваха новия  механизъм на отказване на ЕС, за да предотвратят отглеждането на ГМ култури на тяхна територия.
Комисията посочи, че ще вземе решението относно тези три ГМ култури пред комитет по жалбите, съставен от представители на страни-членки на ЕС тази пролет.
Европейският парламент многократно влиза в противоречия с Европейската комисия относно политиките за генно-модифицирани организми. През декември 2015 г.,Парламентът обяви мораториум върху всички позволения за внос на ГМО, докато не влязат в сила нови правила за вземане на решения. Европейският парламент се противопостави на разрешението за внос на няколко ГМО на територията на ЕС и отхвърли предложените разрешителни за култивиране на ГМ царевици 1507, Bt11 i MON810  в ЕС.
ГМ посевите нямат място в устойчивото земеделие. Те носят неприемливи рискове, създадени от процеса на генно-инженерство и чертите, които трябва да изразяват след този процес.  За да защитим околната среда и здравето си, ЕС трябва да забрани ГМО и да помогне за преминаването към екологични методи на земеделие, вместо да следва примера на шепа други държави, където се отглеждат ГМ култури.
 Комисията посочи, че ще вземе решението относно тези три ГМ култури пред комитет по жалбите, съставен от представители на страни-членки на ЕС тази пролет. EK търсеше подкрепа от квалифицирано мнозинство. Това изисква положителния глас на поне 16 държави, представляващи поне 65% от населението на ЕС.

90 млн. лева субсидии ще получат тютюнопроизводителите

90 млн. лв. субсидии ще получат тютюнопроизводителите, за да се пренасочат към производство на алтернативни култури. Размерът на Схемата бе одобрен по време на Консултативният съвет по тютюна.
Средствата са с 5% по-малко спрямо предходната година. а разпределението е на същия принцип. Парите ще бъдат изплатени до средата на април. Ще бъде издадена заповед с конкретните ставки по сортови групи. За сорт "Басми" ще се запазят трите групи заплащане - до един тон, между един и два тона и над два тона, като сумата ще е различна, според произведеното количество.
Фирмата,която изкупи тютюна и дължи пари на тютюнопроизводителите, е обещала, че ще се издължи до края на май. До края на април се удължава срокът, в който фермерите трябва да се впишат в регистър, според Закона за тютюна. Това става по искане на производителите.

Ръководството на Селскостопанска академия връчи удостоверения за заемане на академични длъжности

Ръководството на Селскостопанска академия връчи удостоверения за заемане академични длъжности доцент и професор доцент. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба  Агра.
Новохабилитираните професори са проф. Иванка Каменова от Агробио институт, проф. д-р Мирослав Иванов от Института по лозарство и винарство - Плевен, проф. д-р Ивелина Николова и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражни култури - Плевен и проф. д-р Хриска Ботева от Институт по зеленчуковите култури – „Марица“.
Заели академичната длъжност доцент са доц. д-р Виктор Колчаков от Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията „Никола Пушкаров“,  доц. д-р Милена Рускова от Института по изследване и развитие на храните, Пловдив, доц. д-р Златина Ур от Института по растителни и генетични ресурси – Садово, доц. д-р Пламен Серафимов и д-р Валентин Косев от Института по фуражни култури – Плевен.

Страните-членки на ЕС пренебрегват забраната за опасните за пчелите пестициди

Страните-членки на ЕС пренебрегват забраната за опасните за пчелите пестициди и продължават да ги използват в цяла Европа. Европейската комисия има правомощия да ограничи тази тревожна тенденция, но не прави нищо, за да я спре. Това са заключенията от анализ, публикуван от трите организации ClientEarth, PAN-Europe и BeeLife.
В рамките на забраната на неоникотиноидите, която влезе в сила през 2013 г., са били допуснати 62-изключения от забраната, благодарение на дупки в закона.
Това, което анализът показва е, че ЕК си затваря очите за влиянието, което индустрията оказва. И 5-те заявления за изключения от забраната в България са били подкрепени от производителите на тези пестициди. Изниква въпросът – чии интереси защитават тези мерки - на производителите, потребителите, селското стопанство и околната среда, или финансовите интереси на промишлеността?
ЕК трябва да засили значително мерките за спазването на забраната за опасните за пчелите пестициди, за да се избегнат сегашните систематични злоупотреби от страна на страните от ЕС. Това ще предпази пчелите и ще насърчи практикуването на екологично земеделие.

Агрополитиката

22 250 хектара  са засегнатите от вредители и болести площ

22 250 хектара са засегнатите от вредители и болести площ

6-те държавни горски предприятия работят усилено по усвояване на увредената...

Пазари, борси, цени

Проектонаредбата за мляко и млечни продукти ще влоши конкурентната позиция на българските производители

Проектонаредбата за мляко и млечни продукти ще влоши конкурентната позиция на българските производители

С предложената Проектонаредба „Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия