Жътвена кампания 2017 ще бъде открита на 14 юни

На 14 юни 2017 г. официално ще бъде открита Жътвена кампания 2017. Събитието ще се състои  в землището на гр. Карнобат в стопанството на г-н Теодор Тодоров, член на УС на НАЗ и председател на сдружение „Съюз на зърнопроизводителите „Маркели“.
Жътвата е един от най-важните моменти в земеделската дейност, чието значение е широко застъпено в българската култура и обичаи. За трета поредна година НАЗ организира откриване на жътвената кампания в традиционен фолклорен стил, като тазгодишният домакин ще покаже народния обичай от Карнобатския регион.

С GPS- устройство ще се правят теренни проверки

С GPS устройство ще се следи дали заявките за плащания за единица площ  отговарят на истината.
С GPS -а ще се правят т.нар. теренни проверки.Общо заявената площ за подпомагане по СЕПП - системата за единни плащания - е над 3,5 млн. хектара. Това е с 8,1% повече от същия период миналата година. Срокът за подаване на заявления за директни плащания от земеделците тази година бе удължен до 29 май.
В края на 2016 година земеделците получиха  600 млн. лв. като национални субсидии за площ - през ноември правителството одобри промени в бюджета на фонд "Земеделие" и в него бяха добавени 592 млн. лв. Парите дойдоха от бюджетния излишък. Обикновено субсидиите за обработвани декари се дават в началото на следващата година, а в рамките на два месеца се възстановяват от Брюксел.

Мащабни проверки за контрол по опазване на горите се провеждат в страната

Мащабни проверки за контрол по опазване на горите и движението на дървесината се провеждат в страната.  Проверките са по две направления – от 2 дни се извършват както комплексни проверки, така и чрез поставянето на временни контролни горски пунктове пред големите ползватели на дървесина.
Камиони са извършили над 100 курса без задължителните GPS-и, за което са съставени актове и констативни протоколи. При комплексните проверки са инспектирани 45 обекта за добив на дървесина , 74 обекта за преработка на дървесина и 10 превозни средства. Съставени са 10 акта и са дадени разпореждания за още 11 акта за установяване на административни нарушения.
За отстраняване на пропуски са издадени и 30 констативни протокола с конкретни предписания. Най-честите констатирани нарушения при проверките освен превоз без задължителните GPS-и и проследяващи устройства на камионите, са неработещи или ненасочени в правилна посока камери за видеонаблюдение, както и че не са вкарани билетите за постъпилата дървесина.
В проверките участват над 120 служители от Държавните горски стопанства, Регионалните дирекции по горите и Изпълнителната агенция по горите. На 10-те временни контролни горски пункта са съставени 6 акта и 13 констативни протокола при проверката на 278 превозни средства.

Заместник-губернаторът на провинция Дзъ Дзян е впечатлен от научните постижение на ССА

Делегация от 39 представители на провинция Дзъ Дзян на Китайската народна република посети Селскостопанска академия. Проф. д-р Иван Пачев, направи презентация за дейността на научната институция и постиженията в областта на научно-изследователската и приложна дейност в земеделския сектор.
Той посочи, че научното сътрудничеството между ССА и Китай имат дългогодишно сътрудничество и даде примери с подписани договори още от началото на 90-те години в областта на фуражните култури с провинция Хейлонгдзян, като и в областта на лозарството и винарството. Председателят на ССА добави, че институцията има подписани 4 рамкови споразумения, а в периода 2010 -2014 г. се изпълнявани 11 проекта с институти и фирми от КНР в областта на селекцията, репродукцията и ембрио - трансфера при говеда, овце и кози, селекцията на ягодоплодни култури, производството на фуражни култури - тревни, бобови и сорго, събирането, съхранението и проучването на генетичните ресурси от културни растения, инвентаризацията и колекционирането на местни растителни генетични ресурси от зеленчукови и ароматни култури, биотехнологичните и екологични подходи за изучаване и размножаване на Ginco Biloba за градско озеленяване, рекултивиране на промишлени и неплодородни терени и др.
Заместник-губернаторът на провинция Дзъ Дзян, г-н Фенг Фей, бе впечатлен от научните постижение на ССА и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството, като отправи покана към българските учени лично да посетят провинцията..
След презентациите бяха обсъдени възможности за научно-техническо сътрудничество между двете институции в основни области на аграрната наука. Председателят на Селскостопанска академия и директори на научни институти от системата на ССА проведоха разговори и с директора на Института за изследване на зеленчукопроизводството към Академията за селскостопански науки в провинция Дзъ Дзян, както и с Ректора на Университета по аграрни и хранителни науки в Хангжоу.

Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” - изключително атрактивна за винопроизводителите

147 проекта по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” са постъпили в ДФЗ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Заявената финансова помощ за тях възлиза на 60.4 млн. лева.
 По мярката се подпомагат само проектни предложения, които ще бъдат изпълнени до края на финансовите 2017 и 2018 г. Индикативният бюджет за 2017 г. е 16.4 млн. лева, а за 2018-та - 28.1 млн. лева.
 Договорите за предоставяне на финансова помощ ще бъдат сключени с одобрените кандидати след извършване на задължителни административни проверки. Авансовото плащане е в размер до 80% от одобрената субсидия и се превежда при условие, че изпълнението на дейностите е започнало. Ако в проектното предложение кандидатът е посочил, че се нуждае от аванс за 2017-та година, той трябва да пусне заявката за плащане най-късно до 20 август т.г. Ако авансът е за финансовата 2018-та, стопанинът трябва да заяви искането си в периода от 16 октомври до 15 декември 2017 г. При неспазване на тези срокове, договорът му ще бъде анулиран.
 С цел защита финансовите интереси на ЕС, мониторингът по изпълнението на проектите се удължава от 3 на 5 години. Това гласят последните изменения в Наредба 2 за предоставяне на финансова помощ по Програмата.
 Друга новост е, че младите гроздопроизводители трябва да имат документ за професионална квалификация. Те следва да са завършили 150-часов курс на обучение или да притежават диплома за средно специално или висше образование в областта на лозараството.
 Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя” е изключително атрактивна за винопроизводителите, защото чрез нея те повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на участие в мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
 Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до края на 2018 година. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени. Основните промени са в...

Хранителна индустрия

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Заместник-министърът на земеделието  и храните Вергиния Кръстева и екипът й проведоха среща с представители...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия