Десислава Танева: Най-важният стратегически документ за българското земеделие е Поземленият кодекс

Най-важният стратегически документ за българското земеделие е Поземленият кодекс и поземлените отношения, заяви новият-стар председател на парламентарната аграрна комисия Десислава Танева.
Организации като Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата са категорично против един такъв законопроект за Кодекс за поземлените отношения и те имат мотиви за това, призна Десислава Танева.
 Според нея липсата на представителност пречи на земеделската общност в диалога с властите.Тук разковничето е как да бъде регламентирана представителността на една организация, така че тя да бъде равнопоставен партньор в изпълнителната и законодателната власт, каза Танева.
Ако по-добре развити производства са постигнали определено обединение, то най-слабите сектори са далеч от представителност и обединение, което може да им носи успех в диалога с властите, ментира Танева.
 Мнистърът в служебния кабинет Христо Бозуков сезира прокуратурата заради нарушения при обществени поръчки, свързани с изготвянето на Кодекса за поземлените отношения. Това не означава, че трябва да спрем да работим. Всяко спиране и крачка назад означава едно чиновническо отношение към земеделието, каза още  Десислава Танева.

Общата сума на финансовото подпомагане по мярка 11 достигна 58 милиона лева

52 563 215 лева  са  преведени по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони. Плащане получиха 3 098 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, както и тези, които са заявили двете направления „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство”.
Заедно с изплатените през април субсидии за биологично пчеларство общата сума на финансовото подпомагане по мярка 11 за Кампания 2016 достигна 58 милиона лева. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони , а 25% - от националния бюджет.

Цветята - символ на пролетта и красотата

За шести пореден път Институтът по декоративни растения отбеляза традиционния си празник „Цветята - символ на пролетта и красотата”
Знанията в областта на декоративните растения, като част от структурата на Селскостопанска академия се унаследяват, като добри производствени практики и усъвършенстват през поколенията, затова са истински практическо богатство. Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Иван Пачев по време на празника на Института по декоративни растения.
“ИДР-София е единственото научно звено у нас, специализирано в областта на цветарството”, подчерта директорът на института проф. д-р Бистра Атанасова. Само за последните 10 години са създадени 19 сорта цветя и са разработени 6 технологии, от които четири за отглеждане на карамфил, лилиум, гладиол и гипсофила и две за защитени от изчезване видове с декоративен ефект - змийска трева и гърлица.
В института се поддържа, обновява и съхранява богат генофонд от декоративни растения за опазване на биоразнообразието и за селекционни цели. Поддържат се 12 колекции от декоративни видове, сортове и хибридни форми, наброяващи общо 1450 образци, от които 1250 в in vivo колекции и 195 in vitro образци в т.ч. 14 защитени диви видове, включени в Червената книга на  България
Създадените в института сортове се размножават и реализират на пазара, както и разработените нови технологии. Институтът предлага семена, посадъчен материал и отрязан цвят от едногодишни и многогодишни видове, саксийни цветя и здрав, автентичен in vitro посадъчен материал, произведен в Научно-производствената лаборатория по тъканни култури.
ИДР сключва договори за оздравяване и микроразмножаване на цветни култури, провежда семинари и курсове за обучение на цветопроизводители и любители на цветя, организира открити дни свързани с технологичните аспекти при отглеждане на декоративните видове, предоставя консултански услуги и други.

Румен Порожанов: До средата на юни ще бъдат извършени плащанията на фермерите по всички схеми

До  средата  на юни ще бъдат извършени плащанията на фермерите по всички схеми, заяви министърът на земеделието Румен Порожанов по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните
Причината за забавянето по някои мерки е в безумната бюрокрация. В момента се обработват забавянията по екологичните агромерки, а до края на месеца ще бъдат извършени всички плащания.
По думите му неслучайно голямата тема за новия програмен период е опростяването на схеми и изисквания. Бюрокрацията е безумна и всичко това прави изключително внимателни и предпазливи всички обработващи документи, коментира министърът на земеделието.
 Той поясни, че от Министерството са отворени за всякакви допълнителни разговори. Очаква се схемата за памук за млади земеделски стопани и млади фермери да бъде разплатена също до 15 юни. През последните дни са в ход зелените директни плащания и националните доплащания за тютюна.

ДФЗ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г.
Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева.   До края на седмицата ще бъдат одобрени още 404 проекта по мярка 6.3, след което ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.
Заявената субсидия на проектите, кандидатствали по първия прием на подмярката, надвишаваше значително предвидения бюджет от 58 674 000 лева. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите.
Чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното им обновление, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.
 Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в размер на 29 337 лева. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години и се превежда на два транша. Първият, в размер на 19 558 лева, се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто плащане e от 9 779 лева и стига до стопаните след проверка за коректно изпълнение на проекта.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст. Поскъпването ще е факт към края на септември...

Хранителна индустрия

Реколтата от грах и зелен фасул е  с 50 %  по-малка

Реколтата от грах и зелен фасул е с 50 % по-малка

Огромен недостиг на зеленчуци се очертава в България. Tрябва да се даде възможност на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия