Проф. Христо Бозуков:Не трябва да се допуска екзит от Общата селскостопанска политика

Не трябва да се допуска екзит от Общата селскостопанска политика,  заяви министърът на земеделието и храните проф. Христо Бозуков по време на срещата си с френския си колега Стефан льо Фол в Париж.
Не трябва да се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения при нарастващите предизвикателства в земеделието и повишените изисквания към стопаните, каза Бозуков. Според него е необходимо преразглеждане на действащото законодателство, за да се насочва по-добре помощта за организации на производители. За България е важно да се въведе по-висок процент на финансиране за регионите в ЕС с по-слаба организираност.
Франция винаги е била за консолидация на ЕС и сме се борили да се запази бюджетът на ОСП, заяви от своя страна Стефан льо Фол. Френският министър на земеделието заяви, че страната е готова да предостави експертиза и подкрепа в подготовката и организацията на българското председателство на ЕС.
 Проф.  Христо Бозуков е сред 22-мата аграрни министри, специално поканени на прием от Стефан льо Фол по повод откриването на 54-то издание на Международния земеделски салон в Париж. Бозуков се срещна с директора на Националната служба за земеделски и морски продукти на Франция -  ФРАНСАГРИМЕР Ерик Ален. На срещата двамата  обсъдиха възможностите за обучение на български експерти от новосъздадения отдел в МЗХ за подкрепа на износа към трети страни.
Министър Бозуков потвърди желанието на българската страна да се запознае отблизо с опита на Франция при създаването на организации на производители в различните сектори на земеделието.

НСИ: Индексът на цените на производител в селското стопанство намалява с 5.1%

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството - с 11.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури - с 4.0%, на техническите култури - с 3.7%, на зеленчуците - с 13.8%, и на плодовете - със 7.7%. По-високи са цените на фуражните култури - с 23.6%, и на картофите - с 4.5%. По-ниски са цените на меката пшеница - със 7.3%, на ечемика - със 7.8%, на ориза - с 22.1%, на слънчогледа - с 8.8%, на рапицата - с 1.8%, на виненото грозде - с 6.2%, и на орехите - с 32.5%. Намаление се наблюдава и в цените на зелето - с 34.1%, на оранжерийните краставици - с 5.3%, на морковите - с 18.7%, на пипера - с 4.5%, и на зрелия кромид лук - с 21.2%. По-високи са цените на царевицата за зърно - с 1.9%, и на силажната царевица - със 70.4%.
Спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни - със 17.1%, и на животинските продукти - с 5.8%.
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. е с 1.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.2% спрямо 2015 година.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на 2015 г. намаляват цените на електроенергията и горивата - с 2.1%, и на минералните торове - с 26.6%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 14.0%, и на продуктите за растителна защита - със 7.7%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. индексът на цените на електроенергията намалява с 6.3%, а на минералните торове - с 27.3%. Увеличават се цените на продуктите за растителна защита - с 5.9%, и на фуражите - с 1.6%.
Обект на наблюдение са цените на производител на произведените от земеделските стопанства растителни и животински продукти и селскостопански животни и на стоките и услугите за текущо потребление, използвани в селското стопанство.
Цената на производител в селското стопанство е цената, която земеделското стопанство получава за продадените от него селскостопански продукти/живи животни. Тя се отчита на първия пазарен етап от движението на стоките - „цена от производителя за пазара". Цената на производител не включва получените от стопанството субсидии върху селскостопанските продукти.
Единиците за наблюдение в рамките на изследванията на селскостопанските цени са земеделските стопанства - юридически и физически лица и селскостопанските и ветеринарните аптеки. За всяко от наблюденията се формира списък от респонденти, като през годините се поддържа стабилен брой регистрации на цени по продукти/категории животни и средства за производство.
Наблюденията са изчерпателни и включват всички единици над определен стойностен праг. Критерий за подбора е стойността на продажбите на селскостопански продукти/животни - за цените на производител в селското стопанство, и стойността на разходите за покупки на стоки и услуги за междинно потребление - за цените на стоките и услугите за текущо потребление, използвани в селското стопанство. За осигуряване на представителност на цените освен поддържането на определен брой регистрации в отчетния период се осигурява обхват на поне 50% от стойността на продажбите за всеки отделен продукт/категория животни или от стойността на покупките на стоки и услуги за междинно потребление за съответната година.

Изчисляването на ценовите индекси се извършва по формулата на Ласпер. Този тип индекс има постоянна теглова структура, като базисният период за теглата и цените е един и същ. Като тегла за изчисляването на индексите на цените на производител в селското стопанство се използват стойностите на продажбите на селскостопанска продукция, а за индексите на цените на стоките и услугите за текущо потребление, използвани в селското стопанство - стойностите на покупките на междинно потребление. Теглата се изчисляват в рамките на сателитните икономически сметки за селското стопанство.

ДФЗ оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти

ДФЗ оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти от ПРСР 2014-2020 от 1 до 17 февруари 2017.
По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първата 20-дневка на месеца са разплатени над 6.3 млн. лева по подадени заявки за плащане по 28 одобрени проекта. Преведени са и близо 450 хиляди лева по една заявка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ финансиране на проектите си в размер на близо 631 хиляди лева получиха 26 млади фермери. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ за периода са платени 1.5 млн. лева на Националната служба за съвети в земеделието.
По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разплатената сума е над 164 хиляди лева по подадени четири заявки от бенефициери с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020.Преведени са и над половин милион по една заявка по мярка 20 „Техническа помощ“.
Предстоящи за плащане до края на месеца са близо 2.5 милиона лева, които ще получат над 20 бенефициенти, подали заявки за плащане по одобрени проекти. Над 2 милиона лева ще бъдат оторизирани по 13 заявки по подмярка 4.1, 291 хиляди лв. – по 6 заявки за плащане по подмярка 19.1, над 36 000 лева – по преходната мярка 223 от ПРСР 2007-2013, както и близо 12 хиляди лева по подадена заявка за плащане по подмярка 20.

Родни млечни и месни продукти ще бъдат представени на Международното селскостопанско изложение SIA

Родни млечни и месни продукти, вина, пчелен мед, продукти от маслодайна роза, етерично-маслени култури, билки ще бъдат изложени на българския щанд на Международното селскостопанско изложение „SIA  - Salon International de l'Agriculture 2017” в  Париж.
Форумът, който е за 54-ти пореден път, тази година е от 25 февруари до 5 март 2017 г. Изложението е едно от най-значимите в областта на животновъдството и генетиката, земеделието, зеленчукопроизводството, гастрономията, зеления туризъм. Традиционно в него се представят над 1000 чуждестранни изложители, повече от над 700 000 гости посещават салона.
България ще се представи за седми път на площ от 80.5 кв.м По време на  изложението министър Бозуков ще се срещне с френския министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите Стефан Льо Фол и с Генералния директор на Франсагример Ерик Ален.
Предвидени са и разговори с Генералния директор на Международната организация по лозарство и винарство Жан-Мари Оран и с президента на Националната земеделска камара на Франция Клод Кошоно.

България и Египет обсъдиха начините за търговия и внос на земеделските стоки

България и Египет ще си сътрудничат в областта на земеделието и търговията със селскостопански стоки. Това стана ясно на срещата на  министърът на земеделието и храните Христо Бозуков с Н. Пр. Манал Ел-Шинауи, извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет.
Манал Ел-Шинауи изтъкна, че земеделието е важен отрасъл в Египет и заяви интерес към обмяна на опит в зърнопроизводството, тъй като страната ни е водеща в преработката на слънчогледово масло в Европа.
 България има дългогодишно наследство в областта на земеделието и е позната с добрия вкус на своите продукти. За нас е важно възможността за внос от България на зърно, захари, олио, масла и пилешко месо. Страната ви предлага най-добро съотношение на качество и цена, заяви  Ел- Шинауи
Двете страни обсъдиха и начините за търговия и внос на земеделските стоки в двете държави, както и задълбочаване на сътрудничеството в областта на фитосанитарния и ветеринарния контрол.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия