Румен Порожанов: До средата на юни ще бъдат извършени плащанията на фермерите по всички схеми

До  средата  на юни ще бъдат извършени плащанията на фермерите по всички схеми, заяви министърът на земеделието Румен Порожанов по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните
Причината за забавянето по някои мерки е в безумната бюрокрация. В момента се обработват забавянията по екологичните агромерки, а до края на месеца ще бъдат извършени всички плащания.
По думите му неслучайно голямата тема за новия програмен период е опростяването на схеми и изисквания. Бюрокрацията е безумна и всичко това прави изключително внимателни и предпазливи всички обработващи документи, коментира министърът на земеделието.
 Той поясни, че от Министерството са отворени за всякакви допълнителни разговори. Очаква се схемата за памук за млади земеделски стопани и млади фермери да бъде разплатена също до 15 юни. През последните дни са в ход зелените директни плащания и националните доплащания за тютюна.

ДФЗ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020 г.
Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева.   До края на седмицата ще бъдат одобрени още 404 проекта по мярка 6.3, след което ще бъдат подадени към областните дирекции за договаряне.
Заявената субсидия на проектите, кандидатствали по първия прием на подмярката, надвишаваше значително предвидения бюджет от 58 674 000 лева. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите.
Чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките стопанства. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели технологичното им обновление, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.
 Всеки одобрен кандидат получава финансова подкрепа в размер на 29 337 лева. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години и се превежда на два транша. Първият, в размер на 19 558 лева, се отпуска след одобряване на заявлението за подпомагане. Второто плащане e от 9 779 лева и стига до стопаните след проверка за коректно изпълнение на проекта.

Евродепутати инициираха конкурс за млади фермери

Eвродепутатите т групата на Европейската народна партия в Европейския парламент – Нуно Мело  от Португалия и Ещер Херанс  от Испания, с подкрепата на Конфедерацията на португалските фермери  и испанската Асоциация на младите фермери, инициираха конкурс за млади фермери - “Европейска награда за млади фермери”
Организатори на конкурса за България са евродепутатът Владимир Уручев и Асоциацията на земеделските производители в България. Целта на инициативата е да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима тяхната дейност.
Право на участие имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво. Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването на иновативни методи в селското стопанство.
 Регламентът предвижда три награди – за най-добър проект, най-устойчив проект и най-иновативен проект. Те ще бъдат връчени на официална церемония по време на Европейския конгрес на младите фермери, който ще се проведе на 18-19 октомври 2017 г. в Брюксел.

Над 20 браншови организации ще вземат участие в „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“

Над 20 браншови организации от различните селскостопански направления, преработвателната промишленост и научните среди ще вземат участие в „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“, който ще се проведе на 18 май  край Стара Загора.
Форумът  е първият от поредицата дискусии за изготвянето на единна българска позиция по бъдещата Обща селскостопанска политика. Основна задача на предстоящите дебати е обединение на агросектора по основните приоритети за визията на ОСП след 2020 г.
В рамките на срещата браншовите организации ще представят своите мнения и становища по ключови теми от следващия програмен период и ще споделят информация за позициите на свои колеги от други държави членки на ЕС с цел идентифициране на потенциални съмишленици в защита на определени интереси.
Земеделската общност в България демонстрира готовност за активни действия и работа в определянето и отстояването на националните интереси при оформянето на Европейската политика за сектор земеделие след 2020. Настоящият момент е стратегически, защото решенията, които предстои да бъдат взети през 2017 и 2018 г. ще предопределят развитието на сектора след 2020“, заяви Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ.
Срещата е изключително важна, защото практиката е  доказала, че съгласуваната посока с браншовите организации е вярната посока.

АЗПБ: Оставащият кратък срок на Кампания по директни плащания 2017г. е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми

АЗПБ изпрати до новия министър на земеделието Румен Порожанов становище с предложение да бъде взето национално решение за удължаване на крайния срок за подаване на единното заявление за подпомагане в Кампания 2017 г.
Асоциацията настоява в най-кратки срокове да се изготви и публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5, който да промени крайния срок за подаване на заявления до 31 май 2017г. без санкции, както и съответните срокове за корекция и за краен срок за подаване на заявления със санкции. „Очакваме също така и конкретна информация, касаеща мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, пише още в становището, подписано от Венцислав Върбанов.
АЗПБ счита, че оставащият кратък срок на Кампания по директни плащания 2017г. е недостатъчен за отстраняване на съществуващите проблеми и приключване на заявяването от страна на всички фермери качествено, без заплаха от бъдещи санкции и в срок.
„Поради всички изложени от нас аргументи и в унисон с обявената от еврокомисар Фил Хоган позиция на Европейската комисия да позволи на държавите членки да вземат самостоятелни национални решения за удължаване на срока най-късно до 15 юни 2017 г., апелираме МЗХ да подкрепи нашето предложение“, гласи още становището.
Междувременно АЗПБ със съгласието на другите участващи организации покани официално министър Порожанов за предстоящия „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ на земеделската общност, който ще се проведе на 18 май в хотел Калиста, Старозагорски минерални бани.
До момента участие са потвърдили ръководствата на над 20 браншови организации от различните селскостопански направления, преработвателната промишленост и научните среди. Основна задача на предстоящата серия от дебати е обединение на земеделската общност по основните приоритети, около които трябва да се формира позицията на България за визията на ОСП след 2020 г.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени. Основните промени са в...

Хранителна индустрия

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Заместник-министърът на земеделието  и храните Вергиния Кръстева и екипът й проведоха среща с представители...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия