ДФЗ преведе 1 776 800 лева по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 1 776 800 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период на 2017 година, съобщиха от фонда.
Субсидии получиха 1 779 производители, които отглеждат трайни насаждения, ягоди и малини. Финансовата помощ е до 270 лева на хектар с ДДС. Тя покрива направените разходи за зимните пръскания, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки.
Средствата се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.
За тази година по схемата са заделени общо 4 млн. лева. Неусвоеният през пролетта ресурс ще бъде разпределен за есенния етап от прилагане на помощта. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по овощните насаждения, по ягодите и малините.

Зам.-министър Димитров:Китай и България могат да си сътрудничат във всички области на земеделието

Китайски фирми могат да се представят успешно на български селскостопански изложения, като „АГРА“-2018, което се провежда в град Пловдив“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров по време на среща с Джан Дзулин, вицегубернатор на Народното правителство на провинция Юннан, Китайска народна република и водената от него делегация.
Той допълни, че най-стабилни и устойчии в бъдещето връзки се градят, когато се установи сътрудничество между структурите и експертите в земеделския сектор.
Oт 2012 г. до момента има 28 процедури за внос на български стоки в Китай, като за този кратък период са одобрени 4 от тях. По думите му трябват повече взаимни усилия в посока повишаване земеделския стокообмен между двете държави. България е страна с малка територия, но има сериозен напредък при отглеждането и селекцията на трайни насаждения, като череши и праскови, каза още заместник-министърът.
Той отбеляза, че Китай и България могат да си сътрудничат във всички области на земеделието с посредничеството на Центъра за насърчаване на земеделието и сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа.
Джан Дзулин изтъкна качеството на българските млечни и розови продукти и вино, които са  известни са в цял свят. Според него страната ни може да изкупува традиционните юннанско кафе и чай, а български предприятия да изнасят посадъчен материал за провинция Юннан.Вицегубернаторът изрази готовност за обмен на опит в науката и технологиите.

България и Китай обсъдиха възможността за обмен на експерти и знания в областта на аграрната наука

Заместник-министърът на земеделието  и храните Цветан Димитров и Джан Таолин, заместник-министър на земеделието на Китайската народна република подписаха съвместна декларация за създаване на Демонстрационен парк за сътрудничество в земеделието във формат „16+1".
Така ще се подкрепят дейности в областта на растениевъдството и животновъдството, механизацията, селскостопанските изследвания, превенцията и контролът на заболяванията по животните, както и научноизследователската дейност.Ще се подпомага търговията със земеделски стоки, ще се организират изложби, обучения, конференции и семинари за земеделските и хранителните предприятия. Очаква се да се създаде платформа за електронна търговия във формат "16 + 1" и дистрибуторски центрове за земеделски продукти.
Доброто сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието се развива много активно и постоянно се разширява. Ние целим привличането на китайски инвестиции в България и ще продължим  да оказваме съдействие и да насърчававаме всички инициативи и съвместни проекти между български и китайски фирми, каза Цветан Димитров.
Двете страни обсъдиха възможността за обмен на експерти и знания в областта на аграрната наука. Зам.-министър Димитров обясни, че учени от Селскостопанската академия могат да предадат опит на китайските си колеги.  Заместник-министрите разговаряха за започнатите процедури за изпълнение изискванията за внос в Китайската Народна република на български земеделски и хранителни продукти, както и за опазването на реколтата от природни бедствия и климатичните промени.
Сътрудничеството между двете страни постоянно се надгражда, особено в рамките на проекти на Центъра за насърчаване на земеделието и сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа.

Общата сума за агроекология и климат от Кампания 2016 достигна 30 908 996 лева

Държавен  фонд "Земеделие" изплати още 14 178 845 лева по мярката 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от фонда.
 Подпомагане са получили 727 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 този път са за кандидати с поет ангажимент по направлението "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение.
Плащане са получили и бенефициенти, които заедно с посоченото направление са заявили и направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" и направление "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност.
Заедно с изплатените до момента субсидии по различните направления от мярка 10 общата сума за агроекология и климат от Кампания 2016 достигна 30 908 996 лева. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75 на сто от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25 процента - от националния бюджет.

Полетата с розов цвят ще достигнат 60 хиляди декара до 2020 г.

Празникът на розата в Казанлък се провежда ежегодно и превръща града в ароматна приказка. Стотици японци пропътуват всяка година десетки хиляди километри, за да присъстват на фестивала на цветето, което толкова много уважават. Полетата с розов цвят ще достигнат 60 хиляди декара до 2020 г., заяви доц. Ганка Баева, ръководител на института по розата и етерично маслените култури в Казанлък.  
Гости от цялата страна, Германия, Китай и САЩ   ще се докоснат до безценния розов цвят, да се насладят на красивите ритуали, посветени на розата.Вълнуващо възраждане на обичаи съхранява легендата за гюловата пъпка, която се слави по света, любовната младежка фолклорна заигравка „Кумичене“ и вълшебния аромат на роза Дамасцена. Към задължителните венчета от рози посетителите ще опитват розовото сладко и световноизвестната гюловица.
За първи път хилядите гости на Фестивал на розата 2017 ще имат възможност да разгледат две карти – на града, културните институти и важни обекти в сферата на услугите и специална карта с Долината на тракийските царе, ориентири за туристически маршрути към забележителните тракийски могили в региона.
Благодарение на отзивчивите спонсори от местния бизнес, туристическият пътеводител ще се разпространява отново безплатно за гостите на града и казанлъчани и ще бъде достъпен на всички събития от празничната програма

Пазари, борси, цени

В ръцете на управляващите са всички механизми за влияние на шоковото поскъпване на цените на хляба

В ръцете на управляващите са всички механизми за влияние на шоковото поскъпване на цените на хляба

В ръцете на управляващите са всички механизми за влияние на шоковото поскъпване на цените...

Хранителна индустрия

Ивайловград се превърна за 7-ми път в кулинарна столица на Балканите

Ивайловград се превърна за 7-ми път в кулинарна столица на Балканите

„Кулинарното наследство на Тракия“ събра за 7 пореден път любители и майстори на автентичната...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия