Добруджански земеделски институт – печелившата инвестиция

Участието на Добруджански земеделски институт в специализираното изложение „ Селско стопанство и всичко за него“ премина под надслов „Семената на ДЗИ – печелившата инвестиция!“.
 Представена беше богата експозиция от сортове зърнено-житни култури, от които на зърнопроизводителите  се предлагат базови семена за есенната сеитбена кампания.
 ДЗИ предлага 14 сорта обикновена пшеница: Енола, Кристи, Лазарка, Драгана, Калина, Мерилин, Божана, Карина, Галатея, Киара, Косара, Пчелина, Горица и Катаржина;
- 2 сорта твърда пшеница – Мелина и Мирела
- 5 сорта тритикале: Атила, Акорд, Респект, Колорит и Добруджанец;
- 2 сорта зимен ечемик: Ахат и Тангра.
За есенната кампания  Добруджански земеделски институт ще предложи над 450 тона базови семена от собствени сортове зърнено-житни култури. Те са доказани във времето като изключително подходящи за отглеждане в условията на България и успешно съчетават висок добив и качество.
Слънчогледът беше представен от сорт Фаворит и хибридите Деведа, Велека, Велко, Линзи, Енигма, Съни ими.

40% от пчелите са застрашени от изчезване в глобален мащаб

Забраниха във Франция употребата на всички пет пестициди, които според изследователи убиват пчелите.  Забраната на неоникотиноидите бяха посрещнати с приветствия от пчелари и защитници на околната среда.
С решението си да забрани и петте пестициди Франция отива една крачка по-далеч от Европейския съюз. От 19 декември в ЕС влиза забраната за използването на само три от тях. Великобритания също подкрепя европейската забрана заради това, че химикалите водят до сериозно намаляване на популациите на пчелите.
 Изследвания показват, че неоникотиноидите водят до различни увреждания при пчелите, а според френски учени е възможно насекомите дори да се пристрастят към инсектицидите. Неоникотиноидите атакуват централната нервна система на насекомите.  ООН предупреди, че 40 % от опрашителите са застрашени от изчезване в глобален мащаб.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по подмярка 8.6 е 18 000 000 евро

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по подмярка 8.6 е 18 000 000 евро.   Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват: предварителна оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите. Следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад.

Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“

За трета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.
Условията за кандидатстване са следните: Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство. Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.
Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2018/2019 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности.

Зам.-министърът на земеделието Янко Иванов инспектира оградното съоръжение за превенция на Африканска чума по свинете

Зам.-министърът на земеделието и храните Янко Иванов инспектира оградното съоръжение за превенция на Африканска чума по свинете. Той информира,  че телената ограда е завършена по цялото 133-километрово протежение на границата. В момента продължава доокомплектоването й с режеща тел тип „Бруно” и с репеленти, за подсилване на възпиращия ефект върху мигриращите животни.

Иванов посочи, че оградата е изградена за 4 седмици с доброволния труд на служителите в 6-те държавни горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Заместник-министърът подчерта, че наблюденията на патрулите, разположени по съоръжението показват, че към настоящия момент все ще няма установено движение по посока на българската територия. Той припомни, че се очаква засилване на миграционната активност на дивите прасета, след като бъде прибрана реколтата от полските площи от двете страни на границата.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия