Ръководството на Селскостопанска академия връчи удостоверения за заемане на академични длъжности

Ръководството на Селскостопанска академия връчи удостоверения за заемане академични длъжности доцент и професор доцент. Тържествената церемония се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба  Агра.
Новохабилитираните професори са проф. Иванка Каменова от Агробио институт, проф. д-р Мирослав Иванов от Института по лозарство и винарство - Плевен, проф. д-р Ивелина Николова и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по фуражни култури - Плевен и проф. д-р Хриска Ботева от Институт по зеленчуковите култури – „Марица“.
Заели академичната длъжност доцент са доц. д-р Виктор Колчаков от Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията „Никола Пушкаров“,  доц. д-р Милена Рускова от Института по изследване и развитие на храните, Пловдив, доц. д-р Златина Ур от Института по растителни и генетични ресурси – Садово, доц. д-р Пламен Серафимов и д-р Валентин Косев от Института по фуражни култури – Плевен.

Страните-членки на ЕС пренебрегват забраната за опасните за пчелите пестициди

Страните-членки на ЕС пренебрегват забраната за опасните за пчелите пестициди и продължават да ги използват в цяла Европа. Европейската комисия има правомощия да ограничи тази тревожна тенденция, но не прави нищо, за да я спре. Това са заключенията от анализ, публикуван от трите организации ClientEarth, PAN-Europe и BeeLife.
В рамките на забраната на неоникотиноидите, която влезе в сила през 2013 г., са били допуснати 62-изключения от забраната, благодарение на дупки в закона.
Това, което анализът показва е, че ЕК си затваря очите за влиянието, което индустрията оказва. И 5-те заявления за изключения от забраната в България са били подкрепени от производителите на тези пестициди. Изниква въпросът – чии интереси защитават тези мерки - на производителите, потребителите, селското стопанство и околната среда, или финансовите интереси на промишлеността?
ЕК трябва да засили значително мерките за спазването на забраната за опасните за пчелите пестициди, за да се избегнат сегашните систематични злоупотреби от страна на страните от ЕС. Това ще предпази пчелите и ще насърчи практикуването на екологично земеделие.

Търговското споразумение отправя своите предизвикателства пред бизнеса и пред икономиката на България

Споразумението, което Европейският съюз подписа с Канада, не е заплаха за българския бизнес, заяви Олег Стоилов, председател на Търговско –промишлена палата Стара Загора.
Ние в системата на Търговско-промишлените палати следим развитието на споразумението още от самото му начало и сме давали мнения и предложения за неговото оптимизиране, защитавайки интереса на българския бизнес, допълни той.
Търговското споразумение отправя своите предизвикателства пред бизнеса и пред икономиката на България. Има рискове, но дава и нови възможности. Със сигурност балансът е положителен както за ЕС и България, така и за Канада.
Олег Стоилов акцентира върху откриващите се възможностите за българския бизнес - намаляват се митата, нетарифните ограничения и административни пречки.
СЕТА  стана обект на разгорещен политически дебат, в това число и в българското политическо пространство – едни заклеймиха поддръжниците му като национални предатели, други възхвалиха ползите от споразумението и за двете страни, а двете най-големи партии включиха обсъждането му в предизборния си сблъсък.

Проф. Христо Бозуков:Не трябва да се допуска екзит от Общата селскостопанска политика

Не трябва да се допуска екзит от Общата селскостопанска политика,  заяви министърът на земеделието и храните проф. Христо Бозуков по време на срещата си с френския си колега Стефан льо Фол в Париж.
Не трябва да се допуска намаление на финансирането, за да се избегнат сътресения при нарастващите предизвикателства в земеделието и повишените изисквания към стопаните, каза Бозуков. Според него е необходимо преразглеждане на действащото законодателство, за да се насочва по-добре помощта за организации на производители. За България е важно да се въведе по-висок процент на финансиране за регионите в ЕС с по-слаба организираност.
Франция винаги е била за консолидация на ЕС и сме се борили да се запази бюджетът на ОСП, заяви от своя страна Стефан льо Фол. Френският министър на земеделието заяви, че страната е готова да предостави експертиза и подкрепа в подготовката и организацията на българското председателство на ЕС.
 Проф.  Христо Бозуков е сред 22-мата аграрни министри, специално поканени на прием от Стефан льо Фол по повод откриването на 54-то издание на Международния земеделски салон в Париж. Бозуков се срещна с директора на Националната служба за земеделски и морски продукти на Франция -  ФРАНСАГРИМЕР Ерик Ален. На срещата двамата  обсъдиха възможностите за обучение на български експерти от новосъздадения отдел в МЗХ за подкрепа на износа към трети страни.
Министър Бозуков потвърди желанието на българската страна да се запознае отблизо с опита на Франция при създаването на организации на производители в различните сектори на земеделието.

НСИ: Индексът на цените на производител в селското стопанство намалява с 5.1%

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството - с 11.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството - със 7.3%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури - с 4.0%, на техническите култури - с 3.7%, на зеленчуците - с 13.8%, и на плодовете - със 7.7%. По-високи са цените на фуражните култури - с 23.6%, и на картофите - с 4.5%. По-ниски са цените на меката пшеница - със 7.3%, на ечемика - със 7.8%, на ориза - с 22.1%, на слънчогледа - с 8.8%, на рапицата - с 1.8%, на виненото грозде - с 6.2%, и на орехите - с 32.5%. Намаление се наблюдава и в цените на зелето - с 34.1%, на оранжерийните краставици - с 5.3%, на морковите - с 18.7%, на пипера - с 4.5%, и на зрелия кромид лук - с 21.2%. По-високи са цените на царевицата за зърно - с 1.9%, и на силажната царевица - със 70.4%.
Спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни - със 17.1%, и на животинските продукти - с 5.8%.
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. е с 1.2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.2% спрямо 2015 година.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на 2015 г. намаляват цените на електроенергията и горивата - с 2.1%, и на минералните торове - с 26.6%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 14.0%, и на продуктите за растителна защита - със 7.7%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. индексът на цените на електроенергията намалява с 6.3%, а на минералните торове - с 27.3%. Увеличават се цените на продуктите за растителна защита - с 5.9%, и на фуражите - с 1.6%.
Обект на наблюдение са цените на производител на произведените от земеделските стопанства растителни и животински продукти и селскостопански животни и на стоките и услугите за текущо потребление, използвани в селското стопанство.
Цената на производител в селското стопанство е цената, която земеделското стопанство получава за продадените от него селскостопански продукти/живи животни. Тя се отчита на първия пазарен етап от движението на стоките - „цена от производителя за пазара". Цената на производител не включва получените от стопанството субсидии върху селскостопанските продукти.
Единиците за наблюдение в рамките на изследванията на селскостопанските цени са земеделските стопанства - юридически и физически лица и селскостопанските и ветеринарните аптеки. За всяко от наблюденията се формира списък от респонденти, като през годините се поддържа стабилен брой регистрации на цени по продукти/категории животни и средства за производство.
Наблюденията са изчерпателни и включват всички единици над определен стойностен праг. Критерий за подбора е стойността на продажбите на селскостопански продукти/животни - за цените на производител в селското стопанство, и стойността на разходите за покупки на стоки и услуги за междинно потребление - за цените на стоките и услугите за текущо потребление, използвани в селското стопанство. За осигуряване на представителност на цените освен поддържането на определен брой регистрации в отчетния период се осигурява обхват на поне 50% от стойността на продажбите за всеки отделен продукт/категория животни или от стойността на покупките на стоки и услуги за междинно потребление за съответната година.

Изчисляването на ценовите индекси се извършва по формулата на Ласпер. Този тип индекс има постоянна теглова структура, като базисният период за теглата и цените е един и същ. Като тегла за изчисляването на индексите на цените на производител в селското стопанство се използват стойностите на продажбите на селскостопанска продукция, а за индексите на цените на стоките и услугите за текущо потребление, използвани в селското стопанство - стойностите на покупките на междинно потребление. Теглата се изчисляват в рамките на сателитните икономически сметки за селското стопанство.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия