ДФЗ оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти

ДФЗ оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти от ПРСР 2014-2020 от 1 до 17 февруари 2017.
По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първата 20-дневка на месеца са разплатени над 6.3 млн. лева по подадени заявки за плащане по 28 одобрени проекта. Преведени са и близо 450 хиляди лева по една заявка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ финансиране на проектите си в размер на близо 631 хиляди лева получиха 26 млади фермери. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ за периода са платени 1.5 млн. лева на Националната служба за съвети в земеделието.
По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разплатената сума е над 164 хиляди лева по подадени четири заявки от бенефициери с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020.Преведени са и над половин милион по една заявка по мярка 20 „Техническа помощ“.
Предстоящи за плащане до края на месеца са близо 2.5 милиона лева, които ще получат над 20 бенефициенти, подали заявки за плащане по одобрени проекти. Над 2 милиона лева ще бъдат оторизирани по 13 заявки по подмярка 4.1, 291 хиляди лв. – по 6 заявки за плащане по подмярка 19.1, над 36 000 лева – по преходната мярка 223 от ПРСР 2007-2013, както и близо 12 хиляди лева по подадена заявка за плащане по подмярка 20.

Родни млечни и месни продукти ще бъдат представени на Международното селскостопанско изложение SIA

Родни млечни и месни продукти, вина, пчелен мед, продукти от маслодайна роза, етерично-маслени култури, билки ще бъдат изложени на българския щанд на Международното селскостопанско изложение „SIA  - Salon International de l'Agriculture 2017” в  Париж.
Форумът, който е за 54-ти пореден път, тази година е от 25 февруари до 5 март 2017 г. Изложението е едно от най-значимите в областта на животновъдството и генетиката, земеделието, зеленчукопроизводството, гастрономията, зеления туризъм. Традиционно в него се представят над 1000 чуждестранни изложители, повече от над 700 000 гости посещават салона.
България ще се представи за седми път на площ от 80.5 кв.м По време на  изложението министър Бозуков ще се срещне с френския министър на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите Стефан Льо Фол и с Генералния директор на Франсагример Ерик Ален.
Предвидени са и разговори с Генералния директор на Международната организация по лозарство и винарство Жан-Мари Оран и с президента на Националната земеделска камара на Франция Клод Кошоно.

България и Египет обсъдиха начините за търговия и внос на земеделските стоки

България и Египет ще си сътрудничат в областта на земеделието и търговията със селскостопански стоки. Това стана ясно на срещата на  министърът на земеделието и храните Христо Бозуков с Н. Пр. Манал Ел-Шинауи, извънреден и пълномощен посланик на Арабска република Египет.
Манал Ел-Шинауи изтъкна, че земеделието е важен отрасъл в Египет и заяви интерес към обмяна на опит в зърнопроизводството, тъй като страната ни е водеща в преработката на слънчогледово масло в Европа.
 България има дългогодишно наследство в областта на земеделието и е позната с добрия вкус на своите продукти. За нас е важно възможността за внос от България на зърно, захари, олио, масла и пилешко месо. Страната ви предлага най-добро съотношение на качество и цена, заяви  Ел- Шинауи
Двете страни обсъдиха и начините за търговия и внос на земеделските стоки в двете държави, както и задълбочаване на сътрудничеството в областта на фитосанитарния и ветеринарния контрол.

Актуализиран индикативен график ориентира земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии

Държавен фонд „Земеделие“ публикува актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016, които ще бъдат извършени през 2017 година.
 Графикът има за цел да ориентира земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. Периодите на плащане зависят и от предоставянето на финалния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” и на всички специализирани слоеве по отношение на прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.
 От началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Кодексът за поземлените отношения обединява цялото законодателство за земеделските земи

Проектът  на Кодекс за поземлените отношения  бе представен на Петата национална  среща на Асоциацията на земеделските производители в България.
  Кодексът трябва да обедини цялото законодателство за земеделските земи и да гарантира устойчивост на инвестициите, защото в сегашните закони има противоречиви текстове, което засилва  бюрокрацията в сектора.
Авторите на проекта предлагат специални правила за инвестициите за напояване и учредяване на сервитути, като се дават по-големи права на сдруженията за напояване, които да планират и изграждат инфраструктурата на ниво стопанство, а държавата  да има възможност да поддържа и разширява мрежата от основни напоителни канали.
 Процесът е свързан  с комасацията на земята по собственост, за разлика от сегашния механизъм за уедряване по ползване с ежегодни споразумения между земеделците. С проекта се стимулира комасацията по собственост. Въвежда се пространствено подобно на общите устройствени планове на общините.
Идеята е да се каже ясно кои земи за какво са подходящи — за трайни насаждения, за пасища или за други култури. Всяко землище ще има карта, която да показва на потенциалните инвеститори земята за какво е отредена
Въвежда се т. нар. особен представител за имотите, известни като “бели петна“. Идеята е, ако, когато се установят такива ниви, те да се отдават за петгодишен период, както в момента се прави с държавните земи. Собствениците на такива земи, в момента, в който се заявят, ще имат правото да изберат дали да оставят действащия договор за аренда или да го прекратят.
 Целта е вместо да се разпределят “белите петна“ година за година, да бъдат вкарани в процедура, която да гарантира поне петгодишното им ползване Те ще бъдат отдавани по тръжна процедура. Търгът ще се провежда от областните дирекции “Земеделие“, които всъщност ще бъдат и особени представители. Всъщност тези земи са около 1 млн. дка и често точно те са причината за проблеми със споразуменията за уедрено ползване на земите.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

Български яйца ще бъдат изтеглени от търговската мрежа заради птичи грип

Български яйца ще бъдат изтеглени от търговската мрежа заради птичи грип

Български яйца ще бъдат изтеглени от търговската мрежа заради птичи грип. Те са от...

Хранителна индустрия

Производителите на мляко и млечни продукти привеждат дейността си в съответствие с новите изискванията

Производителите на мляко и млечни продукти привеждат дейността си в съответствие с новите изискванията

Министерството на земеделието и храните предприе редица инициативи и мерки, имащи за цел от...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия