Доставките по схема „Училищен плод“ се увеличават

Образците за кандидатстване по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за новата учебна 2017/2018 година са изготвени.
Право да кандидатстват за доставки на плодове, зеленчуци и мляко в детски градини и училища в страната имат учебни заведения, производители на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти, организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, а също общини - с учебните заведения, които се намират на тяхната територия.
Учебните заведения могат да участват във всяка от схемите самостоятелно или като изберат един заявител, имащ право да кандидатства за доставки. Ако учебното заведение не желае да участва самостоятелно, то трябва да избере заявител на базата на три предложения за доставка на продуктите по съответната схема. Важно условие е поне едно от предложенията да е към производител.
Съгласно сега действащата Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ заявления за участие в Училищните схеми за учебната 2017/2018 година се подават от 2 май. Документи за кандидатстване се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”.
На 26 април с Постановление на МС беше приет проект за изменение и допълнение на наредбата, съгласно който за текущата година приемът на заявления е от 15 май до 15 юни. ДФ „Земеделие“ има готовност да се съобрази с новите промени и да отвори прием след обнародването им в Държавен вестник. С измененията броят на доставките по схема „Училищен плод“ ще се увеличи от 40 на 45 доставки на година за всички заявители, подали документи по новия ред.

Държавен фонд „Земеделие" преведе над 4 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат"

Държавен фонд „Земеделие" преведе над 4 млн. лв. по мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Извършеното плащане по мярката за Кампания 2016 е за заявления с направление „Традиционни практики за сезонна паша", както и за такива, които имат и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство".
Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет.

Площите, засети с картофи се увеличават

Площите, засети с картофи, се увеличават. За 2016 година площите бяха увеличени с 20-25 %. Тази тенденция ще се запази и през 2017 година, заявиха от Националната асоциация на картофопроизводителите.
За година на българския пазар са необходими около 500 хил. тона картофи. Миналата година получената продукция в страната е била доста по-малко – към 100-120 хил. тона. Останалото количество е дошло от чужбина – Полша, Германия, Белгия, Холандия, Египет, Гърция, Турция.
Шефът на асоциацията вярва, че ако се подпомагат  тези земеделски производители, които засаждат картофи, у нас ще могат да се произведат към 200 хил. тона и така ще се покрият поне наполовина нуждите на местния пазар.
На пазара вече има и пресни ранни картофи, но те са много скъпи за отглеждане и в близките десетина години страната ни  едва ли ще може да изнася подобни продукти, убедени са от Асоциацията.

Общият размер на заявената площ по основната схема за единно подпомагане на площ възлиза на 2.8 млн. ха

Общият размер на заявената площ по основната схема за единно подпомагане на площ  -СЕПП възлиза на 2.8 млн. ха, което представлява 75% от цялата заявена площ през миналата година, съобщиха от земеделското министерство.  
В сравнение със същия период на 2016 г. общо за страната по СЕПП са заявени 11% повече площи. Изоставане има само в областите Кюстендил, Ловеч, Русе, Сливен и София-област.
Подадени са  71 710 заявления за кампания 2017, сочат данните на Интегрираната система за администриране и контрол - ИСАК, поддържана от Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция.
Това  е с 4% по-малко подадени заявления в сравнение със същия период на миналата кампания.

Ниските температури нанесоха сериозни щети и върху лозята

Необичайно ниските температури през пролетта нанесоха сериозни щети в областите Шампан, Бордо и Бургундия. Лозарите се опасяват, че нова студена вълна ще доведе до истинска катастрофа.
От браншовата организация CIVC подчертават, че до 27 април в Шампан средно между 20 и 25% от пъпките са унищожени. Производителите може да използват резерви от предишни реколти, ако е необходимо. За разлика от други винарски области, в Шампан често се прави вино от различни реколти.
Общото произведено количество вино във Франция през миналата година е намаляло с 10%  заради лошите климатични условия. Най-тежко засегнати се оказаха лозовите масиви в Шампан, където спадът беше с над 20%.
В Бордо, браншовите организации смятат, че няколко хиляди хектара, от общо 115 хиляди, са засегнати от студовете миналата седмица, като на места щетите възлизат на  100%.  Лозарите са  изправени пред най-сериозните студове от 1991 г. насам. Засегнати от студа са и всички лозови масиви в Коняк, а местните производители определят ситуцията като много притеснителна.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия