Европейските производители и потребители в различните части на Европа очакват еднакво качество на продуктите

Земеделските производители от България, Хърватия, Румъния, Полша, Финландия и др. страни са изправени пред предизвикателства, свързани с промяна в климата, борба със все по-устойчиви болести и вредители, трудности при намирането на работна ръка. Oстава необясним въпросът за разликите в подпомагането и неравните субсидии, които получават. Трябва да има еднакви субсидии, за едно нормално функциониране на единния пазар в ЕС, заяви евродепутатът Момчил Неков на извънредно заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП в Стасбург.
 Според евродепутатът сериозен проблем е разграбването и концентрацията на земя, която е все по-ограничен ресурс. Това е проблем за навлизането на млади и нови фермери. Проблем е и концентрацията на субсидии в ръцете на малко производители. Трябва да се намери успешна формула, която да намери баланса между размера на субсидия и икономическото отражение, например чрез по-голяма подкрепа за производители, които реално създават и поддържат повече работни места в селските райони.
Европейските производители и потребители в различните части на Европа очакват еднакво качество на продуктите от еднаква марка и опаковка.

Стартира национално проучване „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“

НССЗ, съвместно с Аграрния университет- Пловдив и Асоциацията на земеделските производители в България, под егидата на евродепутата Владимир Уручев,стартира национално проучване „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“. Резултатите от проучването ще бъдат представени на националния форум на младите фермери “Предай нататък“, който ще  проведе на 20.4.2018 г. в Аграрния универитет- Пловдив.
Победителят в Националния конкурс ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.
Европейският конгрес сe инициира за пета поредна година от евродепутатите от Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент - Нуно Мело -  Португалия и Ещер Херанс - Испания с подкрепата на Конфедерацията на португалските фермери (CAP) и испанската Асоциация на младите фермери (ASAJA). Целта на инициативата е да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима тяхната дейност.

Отпускат финансов ресурс от 85 млн. лева за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството

Финансов ресурс в размер  на 85 милиона лева за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, утвърди Управителният съвет на фонд „Земеделие“.             
Средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на фонда, като размера на подпомагането е с 5% по-малко спрямо предходната кампания. Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта са регистрирани по реда на Наредба № 3  за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн.
Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието и храните  Румен Порожанов.

Производството на сертифициран овощен посадъчен материал е бъдещето печелившо производство в овощарството

Производството на сертифициран овощен посадъчен материал е бъдещето печелившо производство в овощарството, заяви директорът на Института по овощарство Стефан Гандев.
Той представи насоките за развитие на института за 2018 г. като припомни, че през 2018 г. институтът ще бъде домакин на Третия международен симпозиум „Диви родственици на градинарските култури“, организиран под егидата на Международната организация по градинарски науки  ISHS.
Основните направления в научноизследователската работа са насочени към оценка и управление на нови генетични ресурси при основните овощни култури, оценка на селекционен материал и селекция на нови сортове, притежаващи устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори. Разработват се и съвременни технологични решения за производство на ябълки, както и технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал. Въвеждат се биологични подходи при размножаването и отглеждането на орехи, праскови, кайсии и сливи.

Победителят в Националния конкурс за млад фермер ще се състезава за Европейската награда

За трета поредна година евродепутатът Владимир Уручев провежда Национален конкурс за млад фермер в сътрудничество с Министерство на земеделието, Националната служба за съвети в земеделието и Асоциацията на земеделските производители в България.
Победителят в Националния конкурс ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.Европейският конгрес сe инициира за пета поредна година от евродепутатите от Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент – Нуно Мело ot Португалия и Ещер Херанс - Испани с подкрепата на Конфедерацията на португалските фермери  и испанската Асоциация на младите фермери.
 Целта на инициативата е да насърчи младите земеделски производители в селските райони и да направи по-видима тяхната дейност.
Право на участие за Европейската награда имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво.
 Основни критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването на иновативни методи в селското стопанство.

Агрополитиката

Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се...

Пазари, борси, цени

Цената на агнешкото месо до Великден ще скочи на 7 лева живо тегло

Цената на агнешкото месо до Великден ще скочи на 7 лева живо тегло

Цената на агнешкото месо още от сега е скочила. Ако миналата година фермерите са...

Хранителна индустрия

Пивоварните компании са разширили асортиментната си листа с 14 нови марки бира

Пивоварните компании са разширили асортиментната си листа с 14 нови марки бира

По основните показатели за растеж на категорията като производство, реализация, консумация на бира на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия