Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива свиня

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива свиня.  Заповедта се издава на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча и след постъпило предложение от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
Приетите изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча, които регламентират груповото  ловуване на дива свиня през летните месеци извън досега определения срок са недостатъчно добре съобразени и консултирани по отношение безопасността при провеждането на ловните излети. В момента буйната растителност и плътната листна маса в горските територии силно ограничават видимостта, а респективно безопасността на лова. Това е сериозна предпоставка за възникване на инциденти и крие рискове за живота и здравето на пребиваващите в гората горски работници, гъбари, билкари и др. Статистиката показва, че по-голямата част от злополуките по време на групово ловуване през последните години са ставали, когато листната маса в гората още не е опадала.
Съществува опасност  груповият лов на дива свиня да доведе до сериозни загуби на основните ловни видове, компрометиране на вече договорени трофейни ловни излети за благороден елен от страна на чуждестранни ловци и сериозни финансови щети.

България се включи в операция SILVER AXE ІІІ

Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа в резултат на операция SILVER AXЕ III, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите -  OLAF.
 Извършени са проверки на важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане в 27-те държави, които участват в  операция SILVER AXЕ III - Австралия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, Украйна, Италия и Холандия.
Броят на участващите в SILVER AXЕ се увеличава всяка година, което отразява нарастващия ангажимент за справяне с този проблем, като мащабите на третата операция я превръщат в едно от водещите действия с цел противодействие на вноса и търговията с неразрешени продукти за растителна защита. България за първи път се включи в операция SILVER AXE ІІІ. В акцията взеха участие Българска агенция по безопасност на храните и ГД Национална полиция и Агенция Митници.

Измененията в схемите за обвързана подкрепа ще бъдат нотифицирани пред Европейската комисия

Зам.-министърът на земеделието  и храните Вергиния Кръстева и екипът й проведоха втора среща с представители на сектор „Плодове и зеленчуци“.
 Целта на срещата е да бъде разработена концепция за схемите за обвързано подпомагане в сектор „Плодове и зеленчуци“, които ще се прилагат от 2019 година. Представени бяха различни варианти за промяна в схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, зеленчуци полско производство и зеленчуци оранжерийно производство и произтичащите от това индикативни размери на подпомагане за един допустим за подпомагане хектар на базата на заявените площи по схемите за Кампания 2018 г.
 До 1 август измененията в схемите за обвързана подкрепа трябва да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия.

АЗПБ застава твърдо зад действията на министър Румен Порожанов

Протест по време на чума не е най-добрият начин да изразиш позицията си, още по-малко да защитиш производители, животни и граждани. Цялата гилдия сме възмутени от начина, по който бе политизиран проблемът, заяви от името на АЗПБ Венцислав Върбанов.
Възмутени сме от политическото поведение на Корнелия Нинова, от поведението на депутатите, които заедно с нея заведоха агитките на площада, каза председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов. По този начин се създадоха предпоставка да се обменят болестите. Отправяме молба към политиците да изпълняват своите политически функции без да преиграват със съдбите на хората и с проблемите на здравеопазването на животните. Защото е много лесно да се яхне вълната на недоволството когато виждаме, че обществото е чувствително, коментира още Върбанов.
Преди около месец и половина в Добричко бяха избити над половин милион птици заради птичия грип, напомни той. В птицекомбината в Дончево, който дава хляб на повече от 200 работници, загубите са над 4 млн. лева. Собственикът обаче стисна зъби и разреши на ветеринарите да си свършат работата. Това е единственият правилен подход, когато има опасност за сигурността в животновъдството. Ако продължим да действаме по този начин и африканската чума по свинете ще влезе в България.
 Заставаме твърдо зад действията на министър Порожанов и на администрацията, както и на българските ветеринарни лекари.

Стартира приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за малки стопанства”

Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Подмярката предоставя възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване на конкурентните им предимства.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Пазари, борси, цени

В ръцете на управляващите са всички механизми за влияние на шоковото поскъпване на цените на хляба

В ръцете на управляващите са всички механизми за влияние на шоковото поскъпване на цените на хляба

В ръцете на управляващите са всички механизми за влияние на шоковото поскъпване на цените...

Хранителна индустрия

Ивайловград се превърна за 7-ми път в кулинарна столица на Балканите

Ивайловград се превърна за 7-ми път в кулинарна столица на Балканите

„Кулинарното наследство на Тракия“ събра за 7 пореден път любители и майстори на автентичната...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия