Синджента България работи за внедряването на най-подходящите за условията на страната хибриди рапиц

Синджента България работи за внедряването на най-подходящите за условията на страната хибриди рапица от патентованата SAFECROSS генетична линия, осигуряваща по-високи добиви и отговаряща на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и на неблагоприятни климатични условия.
През изминалия сезон фирмата пусна на пазара новия хибрид СИ ВЕЗУВИО. Хибридът оправда очакванията на производителите, представяйки се отлично в различните области на България. Тук трябва да се споменат и постигнатите резултати: 568 кг във Видинско; 530 кг в Дропла, Добрич и 512 кг в Карнобат
Добре познатият на българските земеделци хибрид НК КАРАВЕЛ продължава с традиционно доброто си представяне. Продуктовата листа на Синджента в рапица включва още и ранния хибрид НК ТЕХНИК с отчетен добив от 483 кг в Попово. Включвайки го в производството си, фермерите постигат една добре разпределена във времето жътва и спокойствие при прибирането на добива.
НК ОКТАНС попълва листа на компанията, с добрата си толерантност към болести, с висок потенциал за маслено съдържание и добив от 492 кг в Белица, Силистра и 482 кг в Тервел, Добрич. Добивът от хибрида НК КОЛУМБ достигна 599 кг във Видинско
Цялостната технология за отглеждане на рапица предлагана от Синджента доказа за поредна година своите предимства в постигането на високи резултати. Технологията осигурява добър старт на рапицата и отлична гарантираност на посевите чрез прилагането на почвения хербицид ТЕРИДОКС  широкоспектърен хербицид за борба с едногодишни широколистни  и житни плевели, в това число див синап.

Подлагат на обсъждане целите на ОСП и стратегическите планове на държавите членки на ЕС

На предстоящите съвети на министрите на земеделието на ЕС през месеците януари и февруари ще бъдат поставени темите, свързани с директни плащания, в частност принадената стойност от плащанията по Първи стълб на ОСП, сближаване нивата на подпомагане между държавите членки и обвързаното подпомагане, заяви зам.-министър Вергиния Кръстева на годишния семинар на Национален съюз на земеделските кооперации в България.
На обсъждане ще бъдат подложени и целите на ОСП, както и стратегическите планове, които следва да изготвят държавите членки, за които се споменава в съобщението на ЕК. Целта на българското председателство е след проведените  дебати на двата съвета да обобщи позициите на държавите членки и през месец март да  излезе със заключения, които да представи на ЕК преди излизането на законодателните предложения.
По време на семинара на кооперациите бяха направени презентации, свързани с предстоящото  отваряне на мерките от ПРСР. Бяха дадени и указания  за прием през Информационна система за управление и наблюдение.

Сътрудничеството в областта на земеделската наука между България и Китай се задълбочава

Сътрудничеството в областта на земеделската наука между България и Китай се задълбочава, създават се партньорства с още институти от системата на ССА и нови организации в Китай, заяви председателят на Селскостопанска академия проф. Васил Николов.
Той се срещна с новоназначеният първи секретар в областта на науките и технологиите, от посолството на китайската народна република Хонгбо Гаи, представена от  досегашния първи секретар в областта на науката и технологиите от посолството на китайската народна република Луо Кинг.
 Той благодари на учените от ССА за доброто взаимодействие и подчерта, че през последните години сътрудничеството между Академията и китайски научни организации се е задълбочило и вече има много положителни резултати за двете страни. Близо 20 млади учени посетиха Китай и изградиха връзки с наши учени. Има и разработени съвместни проекти. Много делегации от нашата страна посетиха различни институти на Академията и създадоха добри партньорства,  добави Кинг.
През втората половина на тази година ще се състои 16-та сесия за сътрудничество в науката и технологиите и България ще бъде посетена от министъра на науката и технологиите на Китай. „Ще има много възможности да разширяваме нашето партньорство“,  категорична е г-жа Гаи.

Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор са основните приоритети в Общата политика по рибарство на ЕС

Съвместните усилия на Съвета на ЕС и ЕП са от изключителна важност за успешното прилагане и постигане на целите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС, заяви министър Румен Порожанов по време на изслушване в Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент
Устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор са основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение на Общата политика по рибарство на ЕС.Един от основните ни приоритети в работата ни с Комисията по рибарство на ЕП ще бъде постигането на реален напредък в преговорите по Предложението за регламент за опазване на рибните запаси и морските екосистеми чрез технически мерки.
По отношение на предстоящото изменение на регламента за контрол, очакваме скоро ЕК да представи своето предложение. Възнамеряваме по време на заседанието на Съвета през месец юни да проведем обмен на мнения по предложението, а след това на среща на генералните директори по рибарство в Бургас да продължим дискусията като навлезем в повече детайли“, обясни министър Порожанов. Този регламент, заедно с регламентите за нелегалния, недеклариран и нерегулиран риболов и за външните риболовни флотове представляват трите основни стълба на Общата политика в областта на рибарството.
Голяма част от дневния ред през първите 6 месеца на 2018 г. принадлежи на въпросите, свързани с външното измерение на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Това включва подготовка на участието на ЕС за срещите на регионалните организации за управление на рибарството.Предстоят годишни срещи на комитетите по рибарство към Организацията по прехрана и земеделие ФАО и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие OECD

Румен Порожанов представи приоритетите на българското председателство

Румен Порожанов представи приоритетите на българското председателство по време на изслушване в Koмисия по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Основен акцент бе модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка.
Според него земеделските производители трябва да получават справедлива цена за продуктите, а  ОСП трябва да остане силна и адекватно финансирана политика, за да отговори на обществените очаквания и да гарантира устойчивост на земеделието и околната среда.
Целта на Българското председателство е да подпомогне и да насочи Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г.
Министърът посочи,  че изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. „Малките земеделски производители трябва да бъдат защитени и да получават справедлива цена за продуктите си. Очаква се законодателно предложение на Комисията да излезе по време на Българското председателство.
„Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци“, допълни Порожанов.
Председателството ще продължи работата по темата за готовност за реакция в извънредни ситуации и изграждане на капацитет на националните компетентни органи в контекста на новото законодателство на ЕС за здраве на растенията и официалния контрол.
 Евродепутатите изразиха и задоволството си от намеренията за задълбочен и информиран дебат по време на българското председателство.

Агрополитиката

Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се...

Пазари, борси, цени

Цената на агнешкото месо до Великден ще скочи на 7 лева живо тегло

Цената на агнешкото месо до Великден ще скочи на 7 лева живо тегло

Цената на агнешкото месо още от сега е скочила. Ако миналата година фермерите са...

Хранителна индустрия

Пивоварните компании са разширили асортиментната си листа с 14 нови марки бира

Пивоварните компании са разширили асортиментната си листа с 14 нови марки бира

По основните показатели за растеж на категорията като производство, реализация, консумация на бира на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия