Държавен фонд „Земеделие“ преведе 9 767 360 милиона лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 9 767 360 милиона лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони.
Плащане получиха 700 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша на животните – пасторализъм.
Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 25% - от националния бюджет.

В новата ОСП всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс

Протеиновите култури трябва да намерят своето място в европейското земеделие, защото зависимостта от вноса им не е полезна от гледна точка на изхранването и безопасността на храните. Това заяви евродепутатът Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург по време на обсъждане на доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури - поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор.
България има отлични възможности за производство на протеиновите култури. Фъстъците, като такава култура, произвеждани в региона на Садово, имат отлични качества и за разлика от вносните, садовските фъстъци не образуват афлатоксини. Това трябва да бъде поощрявано. Европейското производство създава и поддържа не само поминък, но и качествена и безопасна храна и това трябва да се знае и защитава.
В новата Обща селскостопанска политика всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс, но трябва да се предвиди и механизъм за това тези култури да остават и да се използват в сектор "Земеделие" в Европейския съюз, а не да се изнасят в трети страни без добавената стойност от европейската субсидия.

Тютюнопроизводителите получават 85 млн. лева преходна национална помощ

41 000 тютюнопроизводители ще получат 85 млн. лева преходна национална помощ. За сортовата група „Басми“ тютюнопроизводителите с количества до 1 тон включително ще получат по 2,41 лв./кг, а тези с между 1 и 2 тона – по 2,35 лв./кг. Подпомагането на по-големите производители с количества над 2 тона е с по 1,56 лв./кг.
Ставката на преходната национална помощ за сорта „Каба Кулак“ е в размер на 1,23 лв./кг, а за едролистните тютюни „Бърлей“ и „Виржиния“ е съответно по 0,90 и 0,71 лв. за кг.
Средствата ще бъдат по сметките на производителите на 24 април. Председателите на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010 Цветан Филев и на Съюза на производителите на ориенталски тютюни Арбен Мименов изказаха благодарност на премиера Бойко Борисов и правителството за навременното отпускане на субсидията. Браншовиците настояват подкрепата на тютюнопроизводителите да продължи и през следващия програмен период след 2020 г.

Заедно за силно цифрово земеделие

България може да бъде страна, в която модерните технологии и производството на суровини и храни работят в печеливша формула. Около това се обединиха експерти на втория ден от форума "Заедно за силно цифрово земеделие”
Цел та на форума е повишаване на осведомеността за потенциала на цифровите технологии в селското стопанство; обсъждане на възможностите, ползите и предизвикателствата на дигитализацията на селското стопанство в Централна и Източна Европа; насърчаване на диалога между заинтересованите страни на национално и регионално равнище сред земеделските стопани и производителите, политиците и лицата, отговорни за вземането на решения, компаниите от частния сектор и разработчиците на технологични решения, научните изследвания, академичните среди, консултантските услуги, гражданското общество и младежта.
Страната ни има огромен потенциал да се превърне в дестинация, където модерните технологии и производството на суровини и храни работят в печеливша симбиоза. Форумът е първата сериозна крачка към интензифициране на отношенията между заинтересованите страни с оглед насърчаване на цифровата трансформация на агро-хранителния сектор в България.Цифровата трансформация на земеделието с елементи на роботиката, изкуствения интелект, големите данни, интернета на нещата, както и все по-голямото приложение на широколентови цифрови комуникации, сензорно-задвижвани механизми, микропроцесори и облачно-базирани ИТ системи неминуемо ще бъдат част от агрохранителната верига в следващите пет-десет години.
Събитието събра на едно място високопоставени политици и експерти от Европейския съюз и Западните Балкани.Организатори на форума са Организацията на ООН за прехрана и земеделие - FAO и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието и храните.

Стартира първият по рода си Национален форум на младите фермери

Първият по рода си Национален форум на младите фермери ще се проведе на 20 април в Аграрен университет в Пловдив.
С оглед на важността за осигуряване на плавен преход между поколенията на основата на взаимен консенсус, сътрудничество, споделяне на знания и опит, както и приемственост при наследяване, първият по рода си Национален форум на младите фермери ще премине под мотото „Предай нататък“.
Съорганизатори на Националния форум са евродепутатът Владимир Уручев, Министерство на земеделието и храните, Асоциацията на земеделските производители в България и Националната служба за съвети в земеделието.
Победителят в Националния конкурс ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

Български яйца ще бъдат изтеглени от търговската мрежа заради птичи грип

Български яйца ще бъдат изтеглени от търговската мрежа заради птичи грип

Български яйца ще бъдат изтеглени от търговската мрежа заради птичи грип. Те са от...

Хранителна индустрия

Производителите на мляко и млечни продукти привеждат дейността си в съответствие с новите изискванията

Производителите на мляко и млечни продукти привеждат дейността си в съответствие с новите изискванията

Министерството на земеделието и храните предприе редица инициативи и мерки, имащи за цел от...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия