България и Китай подписаха протокол за износ на белено слънчогледово семе

Министър Румен Порожанов и посланикът на Китай у нас  Джан Хайджоу  подписаха протокол за фитосанитарните изисквания към износа на белено слънчогледово семе.
Изнасяното за Китай българско белено слънчогледово семе трябва да съответства на фитосанитарните закони и разпоредби на двете страни.  По време на периода на растеж на слънчогледа и на съхранение на слънчогледовите семки Българската агенция по безопасност на храните следва да проверява и открива карантинните вредители.
 Тези инспекции трябва да се правят на полето, в преработвателните предприятия  и в складовете.  Изнасяният белен слънчоглед е необходимо стриктно да се сортира и филтрира, за да се гарантира, че отсъстват насекоми, почви, плевели и други растителни остатъци. За всяка отделна пратка БАБХ ще издава официален фитосанитарен сертификат, като в него изрично се посочва произходът на слънчогледовото семе.   Изнасяното количество трябва да е опаковано в чисти, хигиенични и вентилирани нови опаковъчни материали, които отговарят на китайските фитосанитарни изисквания.

Китай ще изкупува български тютюн

Китай ще изкупува до 10 млн. тона годишно български тютюн, обяви китайският премиер  Ли Къцян на пресконференцията след края на форума 16+1.
Ако бъде осъществена в пълния си обем тази сделка, това означава  Китай да изкупува годишното производство на ориенталски тютюн в България. Според статистики страната ни произвежда между 15-18 хиляди тона сух ориенталски тютюн годишно и около 25 хил. тона от всички тютюни.
Според премиера Бойко Борисов така ще запазим поминъка на хората в тютюнопроизводителните райони. Той благодари на Ли Къцян за тази сделка.” Ако трябва ще садим  китайски сортове, но хората в тези райони трябва да имат работа. През годините пробвахме да заменим тютюна с какво ли не – карамфили и всякакви други неща, но сега хората от тези райони ще могат да продължат да гледат тютюн, каза още премиерът.

Пострадалите овцевъди от чумата ще получат обвързана подкрепа по директните плащания за 2018 г. в условията на форсмажорни обстоятелства

Ситуацията със здравословното състояние на овцете и козите, вследствие чумата по дребните преживни животни в Югоизточна България, беше обсъдена на среща между ръководството на Министерство на земеделието  и храните, експерти, научни работници и представители на браншови организации от овцевъдния и козевъдния сектор.
 Разгледани бяха мерките, които ведомството предприема за ликвидиране на последствията от заболяването, както и възможностите за финансово подпомагане на фермерите.Засегнатите земеделски стопани ще получат обезщетение чрез държавна помощ de minimis, която предстои да бъде гласувана.  Собствениците на евтаназираните животни ще бъдат обезщетени. Предприети са административни действия пострадалите овцевъди да получат обвързана подкрепа по директните плащания за 2018 г. в условията на форсмажорни обстоятелства.
Препоръчва се в 10-километровата наблюдавана зона около огнищата, животните да бъдат поставени на оборен режим, т.е. да нямат връзка с други стада. Критичният момент е през следващите две седмици, и ако няма нови случаи проблемът може да бъде решен.

ДФ „Земеделие“ започна кръстосаните проверки

ДФ „Земеделие“ започна кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2018.
Кръстосаните проверки представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол. Съгласно чл. 14, ал. 7  за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.
В случай че в подаденото заявление се установи, че има площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, Разплащателна агенция изпраща на кандидатите уведомителни писма за установените застъпвания. Кандидатите за подпомагане трябва да се явят в срок до 20 работни дни от получаването на писмото

FAO планира да разпредели пчеларско и земеделско оборудване на украински стопанства

FAO планира да разпредели пчеларско и земеделско оборудване на украински стопанства.
Програмата за извънредна помощ за Източна Украйна се финансира от правителствата на Канада и Франция, както и с ресурси на ФАО. Целта е повишаване равнището на хранителна безопасност на над 45 000 стопанства в този район. Общата стойност на програмата е 2.3 млн. евро.
През последните месеци ФАО е подпомогнала 35 000 домакинства в Източна Украйна като отпуска пилета, семена на слънчоглед, царевица и картофи, системи за капково напояване и фураж за животните. В рамките на хуманитарна помощ Организацията по прехрана предостави зайци на 250 фермери от буферната зона на Луганска и Донецка област на Източна Украйна и подробно ръководство за отглеждането им.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия