България ще получи 2,2 млн. евро за бурите и обилните валежи през октомври 2017 г

Гърция, Полша, Литва и България ще получат общо 34 милиона евро помощ от Фонд "Солидарност" на ЕС, след като Парламентът и Съветът одобриха предложението на Европейската комисия.
Сумата от 34 млн. евро е разпределена както следва: 2,5 млн. евро за гръцкия остров Кос,  12,2 млн. евро за Полша след бурите и проливните дъждове през август 2017 г., почти 17 млн. евро за Литва, също във връзка с бурите и дъждовете през 2017 г., и за България — 2,2 млн. евро за бурите и обилните валежи през октомври 2017 г. До няколко седмици помощта от ЕС ще достигне до тези държави и ще помогне за покриването на разходите за отстраняване на щетите, нанесени от природни бедствия в България, Гърция, Литва и Полша.
 Със средствата от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ще бъде подпомогнато възстановяването и ще се покрият част от разходите за спешно реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното наследство, за да се намали финансовата тежест за националните органи, породена от природните бедствия.

Членовете на НАЗ купуват CadIS с отстъпка

Български Софтуерни Технологии  сключи договор с Национална асоциация на зърнопроизводителите, съгласно който членовете й имат право да закупят CadIS.
CadIS   e най-популярният софтуер за кадастър и земеделие С него земеделците очертават ползваните от тях земеделски площи при кандидатстване за субсидии по европейските и национални програми и да подават декларации по чл.69 и заявленията по чл.70 от ППЗСПЗЗ.
В CadIS информацията за собствеността и договорите за аренда може автоматично да се прехвърли в регистъра „Моите имоти”, от където да се изготвят декларациите. На основата на тези декларации ОСЗ изготвят споразуменията за ползване.
Изготвените справки от CadIS се прилагат директно в официалното споразумение за ползване, което се подписва от арендаторите. Членството се удостоверява с уникален номер на членската карта, издадена от Национална Асоциация на Зърнопроизводителите.Лицензът за CadIS се поръчва чрез контактната форма като в полето Описание се посочва номера на членската карта.

ЕК одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“

Европейската комисия одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”
  Схемата е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“.
Целта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“,  да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда.    
Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.
 Размерът на помощта е до 1 200  лв. с включено ДДС, на бенефициент годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група на производителите годишно, за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики.
Схемата  ще се прилага до декември 2020 г

Експерти ще отговарят на въпросите на земеделските стопани в Пловдив и Смолян

Смолян и Пловдив ще бъдат домакини на инициативата „Дни на отворени врати“ на 18 и 19 октомври 2018 г. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки и предложения.
За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които ще отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията.
Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

Основен фокус на дискусии по време на Съвета на ЕС по земеделие е темата за реформата на ОСП след 2020 г.

Новият модел на прилагане на ОСП увеличава отговорностите на държавите членки. Съчетаването на интервенциите по двата стълба в единен програмен документ е стъпка към повишаването на синергията между тях, но е необходимо да се направи всичко възможно, за да не се усложни прилагането на директните плащания,  заяви зам. - министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Люксембург.
На заседанието Австрийското председателство представи своя Доклад за напредъка, с който информира Съвета за хода от разглеждането на предложения Нов модел за преминаване към ОСП, базирана на резултатите.  В политически дебат зам. министър Кръстева представи българската позиция. Тя обърна специално внимание, че в доклада за напредъка не е включен въпросът за преходната национална помощ, която България и някои други държави членки  са повдигнали по време на обсъжданията на ниво работна група.  В изказването си Кръстева подчерта, че темата е от изключително значение за страната ни.
След целодневен дебат на Съвета, се постигна политическо споразумение в областта на рибарството, което определи възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2019 г. Ежегодното определяне на възможности за риболов под формата на Общ допустим  улов и квоти са най-важният ключов инструмент за постигане на максимален устойчив  улов, който е основната цел на Общата политика в областта на рибарството  на ЕС до 2020 г.

Агрополитиката

8.9% е ръстът в земеделският сектор през миналата година

8.9% е ръстът в земеделският сектор през миналата година

Земеделският сектор става все по-привлекателен, заяви министърът на земеделието и...

Пазари, борси, цени

10% от стойността на всяка закуска е електрическа енергия

10% от стойността на всяка закуска е електрическа енергия

Поскъпване на основните стоки и храни заради по-високите цени на тока за бизнеса прогнозират...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия