Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по подмярка 8.6 е 18 000 000 евро

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за подбор чрез ИСУН по подмярка 8.6 е 18 000 000 евро.   Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват: предварителна оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите. Следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад.

Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“

За трета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.
Условията за кандидатстване са следните: Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство. Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.
Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2018/2019 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение. Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности.

Зам.-министърът на земеделието Янко Иванов инспектира оградното съоръжение за превенция на Африканска чума по свинете

Зам.-министърът на земеделието и храните Янко Иванов инспектира оградното съоръжение за превенция на Африканска чума по свинете. Той информира,  че телената ограда е завършена по цялото 133-километрово протежение на границата. В момента продължава доокомплектоването й с режеща тел тип „Бруно” и с репеленти, за подсилване на възпиращия ефект върху мигриращите животни.

Иванов посочи, че оградата е изградена за 4 седмици с доброволния труд на служителите в 6-те държавни горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Заместник-министърът подчерта, че наблюденията на патрулите, разположени по съоръжението показват, че към настоящия момент все ще няма установено движение по посока на българската територия. Той припомни, че се очаква засилване на миграционната активност на дивите прасета, след като бъде прибрана реколтата от полските площи от двете страни на границата.

8 544 682,19 лв. предоставя ДФЗ за компенсиране по Държавната профилактична програма

8 544 682,19 лв.  предоставя  ДФЗ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните. Средствата са за заплащане на извършената дейност от регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари през периода 1 януари-30 юни 2018 г.
Средствата се разпределят по следните направления:
-    за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.
-    за клинични изследвания – 4 493 595 лв.
-    за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.
-    за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.
-    за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.

Производствените цени в селското стопанство намаляват през второто тримесечие на 2018 г. с 5,8% на годишна база

Производствените цени в селското стопанство намаляват през второто тримесечие на 2018 г. с 5,8% на годишна база, съобщи Националният статистически институт.
 Продукцията от растениевъдството поевтинява с 8,5%, а продукцията от животновъдството - с 2,3%.Спрямо предходната година цените в земеделието спадат с 2,9%, като в растениевъдството намалението е с 1,9%, а в животновъдството - с 4,2%.
През второто тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на пресните плодове - с 20%. По-ниски са цените на: техническите култури - с 13,1%, пресните зеленчуци - с 13,2%, картофите - със 7,8%, и фуражните култури - с 5,8%.
Цените на зърнените култури се запазват на почти същото равнище с незначително намаление от 0,3%. Намаление е отчетено в цените на: слънчогледа - с 8%, царевицата за зърно - с 6,1%, маслодайната роза - с 33,2%, оранжерийните домати - с 26,5%, ябълките - с 22,8%, черешите - с 26,6%, и кайсиите - с 14,3%. Повишават се цените на: твърдата пшеница - с 3,7%, ечемика - с 6,8%, неолющения ориз - с 12,7%, оранжерийните краставици - с 29,5%, и на ягодите - с 31%.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия