Над 100 учени участваха в 21-та научна конференция с международно участие „Еко Маунтин-2018“

Над 100 учени от Сърбия, Румъния, Гърция, Словакия и България участваха в 21-та научна конференция с международно участие „Еко Маунтин-2018“ в град Троян.
Форумът беше на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“ и се организира от Института по планинско животновъдство и земеделие град Троян към Селскостопанска академия.
Пленарните доклади бяха изнесени в направление „Животновъдство“- от проф. Васил Николов, на тема „Нови елементи на развъдните програми в животновъдството“; в направление трайни насаждения от Милан Лукич от Изследователски институт по овощарство, Чачак, Република Сърбия, на тема "Съвременни тенденции в асортимента и технологията на отглеждане на семкови плодове в Република Сърбия“; в областта на растениевъдството - Янка Мартинцова от Словакия, на тема „Мониторинг и събиране на растителни генетични ресурси в България и Словакия“.
Форумът продължи в четири тематични направления: животновъдство, фуражно производство, трайна насаждения и общо земеделие

Договор за наем на земеделска земя се сключва от собственик притежаващ повече от 25% идеални части от имота

Oбнародваха промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в Държавен вестник бр.42. Основните изменения засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи.
Договор за наем на земеделска земя със срок по-дълъг от една година се сключва от собственик или съсобственици, притежаващи повече от 25% идеални части от имота или от упълномощено от тях лице. По същия ред се сключват и споразумения за тяхното изменение или прекратяване.
Към договорите се прилагат скици на имотите, издадени от общинската служба по земеделие, по местонахождение на имотите, когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри. В останалите случаи нотариусите заявяват за получаване скица чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.
Договорите за наем, сключени до датата на влизане в сила на този закон, при които не са спазени по-горните изисквания, следва да се потвърдят от собственика или съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.

Румен Порожанов: Идната седмица подхващаме новия закон за розите

Екипът на министерството заедно с производители, дестилерии и института по розата ще започне от следващата седмица работата по нов закон за розите. Това съобщи министърът на земеделието и храните Румен Порожанов
Целта на закона е да се регулират взаимоотношенията производител-дестилерии и да се защити българското розово масло: "Защита на българското розово масло - ясно да го заложим от гледна точка на производство на масло само с български розов цвят. Дамасцена, това е основата на цвета. Това трябва да бъде ясно разписано!", каза Порожанов.
По закона ще работят експерти от министерството и от института по розата

Министър Румен Порожанов се срещна с френския посланик Ерик Льобедел

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов се срещна с френския посланик Ерик Льобедел.
По време на срещата Льобедел представи позицията на страната си по отношение на предложението на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка.  По думите му финансирането на ОСП трябва да бъде адекватно на целите й.  Френският посланик допълни, че сътрудничеството между България и Франция може да се осъществи чрез създаване на междупрофесионални организации, които да обхващат цялата верига от производство до дистрибуция.
Всяко предложение свързано с бюджета на ОСП трябва да върви и с финансова обосновка, подчерта Порожанов. Според него опитът, който можем да придобием от най-голямата земеделска страна в ЕС е изключително ценен.

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма.
В следващия програмен период от 2019 до 2023 г. финансирането по нея от над 26 млн. евро годишно ще бъде запазено. За първи път ще може да се кандидатства и за технологично оборудване на малки винарни или за дооборудване на вече изградени с грант до 600 000 евро. По мярката за реклама и промоции пък се предвижда да се подкрепят и проекти, с които да се популяризира износа на вино с инициативи на място у нас, а не само в чужбина, каза Красимир Коев.
Според него лозаро-винарският сектор е с най-бърза възвращаемост, но за да си успешен трябва да си последователен и да работиш със сърце. Лозовите насаждения в България се увеличават между 10 хил. и 12 хил. нови дка. Това са или чисто нови засадени лозя или изкоренени стари, на които са засадени нови по мярка Преструктуриране и конверсия.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени. Основните промени са в...

Хранителна индустрия

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Отпада модулираната ставка по Схемите за обвързано подпомагане в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството

Заместник-министърът на земеделието  и храните Вергиния Кръстева и екипът й проведоха среща с представители...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия