392 000 декара са площите, засети с маслодаен слънчоглед в Ямболска област

392 000 декара  са площите, засети с маслодаен слънчоглед в Ямболска област. Тази година се очакват  по-високи добиви в сравнение с 2016 и 2017 година, когато от декар са добити средно по  и 200 килограма зърно. Валежите забавиха жътвата, но се отразиха добре върху състоянието на зърнената култура, заяви Стоян Кунев, директор на областната структура „Земеделие”
През последните години площите засети с царевица постоянно намаляват. Тази година те са около 10 000 декара, докато през миналата година са били 13 000 декара. Добивите от царевица също се очертава да бъдат по-високи от последните две години, когато са достигнати съответно 355 и 452 килограма от декар.

АЗПБ стартира информационна кампания по проект „CAP – HOT SPOT“

АЗПБ стартира едногодишна информационна кампания по проект „CAP – HOT SPOT“. Целта на кампанията е, чрез редица инструменти да се обясни на широката аудитория значението, ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика и как тя отговаря на нуждите на фермерите и обществото като цяло.
Земеделските стопани трябва да знаят своята роля в развитието на селските райони, новите изисквания на ОСП, с които биха могли да се справят, за да бъдат възможно най-ефективни по отношение на качеството и рентабилността на тяхното производство.
Проектът цели още да представи перспективите пред младите хора за развитие на бизнеса в селските райони, както и проследяването на храната „от фермата до вилицата“ и опознаването на живота и възможностите, които селските райони предлагат. Важна задача на кампанията е да насърчат и вдъхновят младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.
Информационната кампания се изпълнява по проект „CAP – HOT SPOT““, по Договор № AGRI 2018-0218, финансиран в рамките на покана на Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Oткрит ден на десертното и винено грозде ще се проведе в Плевен

Институтът по лозарство и винарство - Плевен организира открит ден на десертното и винено грозде  на 23 август. Събитието ще се проведе в сградата на института.
Учените ще представят селекционираните нови десертни и винени сортове лози, както и лози за реализация. Ще научим кои са болестите и неприятели по лозата през тази година. На открития ден ще  бъдат  предствени  торове, препарати за растителна защита и други. За всички любители организаторите са подготвили дегустация на зряло и десертно грозде реколта 2018 г., и вино 2017 г.
Сортовото разнообразие при лозата е много голямо, като различията между сортовете могат да бъдат: аромат, вкус, оцветяване, едрина на зърното и гроздовете, раннозрелост и др. Според тези различия делим лозата  на десертни и винени групи. Към десертните видове се отнасят „Болгар”, „Брестовица” и др., а към винените „ Мискет” Мерло, Димят, Каберне и др.

Площите със сорго се увеличават

Площитесъс сорго у нас в момента са между 50 000 и 70 000 декара, но постоянно се увеличават. Една от възможностите индустриалното отглеждане на сорго да се увеличи е фуражните заводи да гарантират на производителите, че ще изкупят определени квоти зърно.
 Ще бъденаправено демонстрационно поле със сорго от български и чужди хибриди. „Инициативата е съвместна с междупрофесионалната европейска асоциация по въпросите на соргото „Sorghum ID”, чиято цел е рекламиране и популяризиране на соргото на териториите на няколко европейски страни, сред които и България.
Соргото  заема пето място в световното производство на зърно след пшеницата, ориза, царевицата и ечемика. Културата е разпространена в шестте континента в райони, където средната лятна температура е над 20 градуса. То е житно растение, което по морфологични белези прилича на царевицата, но формира зърното в метлица. Характерно за това растение е неговата сухоустойчивост. В райони с големи засушавания и горещ климат от соргото се получават по-високи добиви в сравнение с царевицата.
 Растението има способността при продължителна суша да задържа растежа и развитието си и при валеж да ги възстановява отново. То е много добра храна за почти всички видове животни, а по хранителна стойност се изравнява с царевицата. В редица страни на Азия, Африка, Индия и особено в Китай соргото се използва за производство на различни видове алкохолни продукти, включително вино и бира.

Започна изплащането на финансовата подкрепа по схемата на минималната държавна помощ de minimis

Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на финансовата подкрепа по схемата на минималната държавна помощ de minimis за овцевъдите и козевъдите, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013.
 До момента са преведени 15,2 млн. лева на 8 191 земеделски стопани от цялата страна, отглеждащи овце-майки и кози-майки. Ставката за подпомагане на глава животно е 15 лв. Помощта има за цел да компенсира животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни преживни животни, и да намали затрудненията в сектора.
Превеждането на субсидиите по de minimis продължава. Общият размер на помощите по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 15 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия