Държавите-членки на ЕС се доближават до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г.

Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г., като прие Заключения на председателството по темата.
Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата ОСП, която споделя мнозинството от държавите-членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество, заяви министърът на земеделието и храните Румен Порожанов.
Днешните заключения призовават за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите-членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри качеството на живот в селските райони.  Заключенията ще послужат на Комисията при подготовката на предстоящото законодателно предложение за Общата селскостопанска политика. Те идват след три месеца на интензивни преговори между държавите-членки.

ЕС разрешава вноса на над 50 генетично модифицирани култури

Oрганизациите на гражданското общество могат да оспорват начина, по който Европейската комисия разрешава продажбата на генно модифицирани организми  на пазара в блока. Решението идва след отказа на Еврокомисията за преразглеждане на решението да се разреши пускането на пазара в ЕС на генно модифицирана соя, произвеждана от Pioneer и Monsanto.
Учените от ЕС многократно са заявявали, че генно модифицираните организми са точно толкова безопасни за хората и околната среда, колкото и немодифицираните. Потребителските организации обаче се противопостявят на това становище. Организацията TestBioTech подаде заявление за преразглеждане на решението на ЕК съгласно регламент, който позволява на групите на гражданското общество да се ангажират с ЕС по въпросите на околната среда. Комисията отхвърли искането им, като заяви, че решенията относно ГМО не са свързани с околната среда.
Върховният съд на ЕС отхвърли обаче това твърдение. Той заяви, че регулациите за ГМО са неразделна част от законодателството в областта на околната среда. ГМО са част от природната среда, преди да бъдат превърнати в храни

Oпределиха ставките на премиите за различните сортове тютюн

Oпределиха ставките на премиите за различните сортове тютюн, произведен през 2017 година. За сорт „Басми" до 1 тон продукция цената е 2,41 лева за кг, за реколта между 1 и 2 тона – 2,34 лв., а за над 2 тона – 1,56 лв.. За сорт „Каба Кулак" цената е една – 1,23 лв., както и за сортовете „Бърлей" – 0,90 лева за килограм, и „Вирджиния" – 0,75 лева за килограм.
В бюджета за 2018  са заложени 84,5 милиона лева. Парите ще бъдат разделени между четири сортови групи. Ежегодно единичните ставки падат по европейски регламент. Това се случва и тази година с 5% за отделните сортове.  За втора поредна година са се повторили параметрите за добив – около 17 хиляди тона от четирите сортови групи, като при ориенталските сортови групи е имало сериозен скок в изкупните цени за единица килограм.
От 50 хиляди тона произведен тютюн през 2010 година досега количеството е занижено три пъти – до 17 хиляди тона, не само защото една част от производителите са се отказали, а и защото са се преориентирали към други култури – зърнени, биопроизводство и овощарство.Водят се усилени преговори за подпомагане на тютюнопроизводителите в страната с премии и след 2020 г. В момента преходната национална помощ по Наредба №2 е регламентирана от ЕС за тази и следващите 2 години. Държавата се опитва да осигури помощ за стопаните и след този фиксиран период.

НАЗ настоява извършваното от земеделските производители зареждане на горива да бъде изключено от разпоредбите на Законопроекта

Във връзка със Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с вх. № 854-01-16, внесен в Народното събрание на 7 март 2018 г.  НАЗ настоява земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на така предложения законопроект, тъй като Проектозаконът е в противоречие с останалата част от законодателството и нормативната уредба, специално уреждаща режима на регистриране и отчитане на потребяваните от земеделските производители горива.
Земеделските производители са крайни потребители на течни горива и за целите на селскостопанското си производство извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, както недвусмислено е посочено в чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. Действащите ред и процедури за регистриране и отчитане на тези зареждания са регламентирани в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 Движението на извънгабаритната селскостопанска техника би създало хаос в трафика по републиканската пътна мрежа, вследствие на действащите ограничения в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни или тежки пътни превозни средства.
 Земеделските производители не осъществяват икономическа дейност или търговия, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 Според НАЗ Законопроектът създава непосилна финансова и административна тежест за земеделците и вменява практически неприложими за спецификата на българското земеделие изисквания в инфраструктурно отношение. Асоциацията настоява с оглед ескалиращото напрежение в земеделския сектор извършваното от земеделските производители зареждане и съхраняване на горива за собствени нужди да бъде изключено от разпоредбите на законопроекта.

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014-2020 г.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.06.2018 г.
Подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.
Националната служба за съвети в земеделието е в готовност и ще оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярката.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия