„Преструктуриране и конверсия на лозя” е най-атрактивната мярка от програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор

„Преструктуриране и конверсия на лозя” е най-атрактивната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Чрез нея  винопроизводителите повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на участие в мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
За област Шумен към момента са подадени 11 заявления за плащане по сключени договори. От тях до момента са изплатени 9 заявления на обща стойност от над 1,630 млн. лв. До края на финансовата година предстои изплащане на финансова помощ по още 2 договора за област Шумен. Те са на прогнозна стойност от близо 369 000 лв. Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Шумен Милена Чобанова по време на Деня на отворени врати в областната дирекция.
 Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за периода 2014-2018 г. разполагаше с бюджет от над 129, 469 млн. евро. За 2018 година са изплатени близо 23 млн. лв. по 144 договора за цялата страна. Бюджетът на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за този период е в размер на 50, 708 млн. лв. Това означава, че усвояемостта по мярката към момента е около 45%. Последните плащания ще бъдат извършени до 15 октомври 2018 г. Следващата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България ще бъде с период 2019-2023 г. Тя се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Румен Порожанов:Производителите на тютюн трудно се приспособяват за отглеждане на алтернативни култури

Неразплатени тютюни има за 2016 г. само и единствено от една гръцка фирма, която е вече в несъстоятелност. По данни на производители неразплатените суми са за близо 3 млн. лева. От тях има цесия за около 1 млн. лв., които да се изплатят на определени производители. За 2018 г. и 2017 г. нямаме информация за неразплатен тютюн, заяви Румен Порожанов  по време на парламентарния контрол
През 2018 г. регистрираните тютюнопроизводители са6755. Сключени са 7269 договора на площ от 60 хил. дка и заявени по договорите - 11 500 тона тютюн, посочи Порожанов. Според него значението на тютюнопроизводството е многоаспектно - социално- икономическо, демографско и екологично за регионите. Производителите на тютюн се намират в най-необлагодетелстваните райони и особено тези с ориенталския тютюн трудно могат да се приспособят за отглеждане на алтернативни култури и затова България прилага преходна национална помощ за тютюна, която е продължение на схемата за националните доплащания.
 Помощта е насочена към повишаване на доходите на производителите на тютюн и не стимулира производството на тютюн. Тя е насочена към стимулиране производството на други култури, които обаче не винаги са толкова доходоносни, обясни министърът.
През 2018 г. за подпомагане на сектора са изплатени 84 млн. лева на 42 хил. бенефициента на сортовете "Басми", "Бърлей", "Вирджиния" и "Каба кулак". Схемата за преходната национална помощ стартира през 2015 г. с бюджет от над 100 млн. лева с 5 процента ежегодно намаление. С писмо до ЕК заявихме ясно намерението си подпомагането на тютюнопроизводството да остане и в преходния период, каза министър Порожанов.

СА участва в среща за създаване на Консорциум за програма Репродуктивни биотехнологии в животновъдството

Селскостопанска академия участва в първа работна среща за създаване на Консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“.

Срещата се организирана от водещия партньор по програмата – Тракийският университет - Стара Загора. Участниците в срещата заявиха готовност за създаване на Консорциум за изпълнение на програма.

Председателят на ССА проф. Васил Николов оцени високо инициативата на Министерството на образованието и науката за създаването на Националните научни програми, с което се постига интеграция между учените работещи в определена област от Селскостопанска, Българска академия на науките и университетите.

Предлагат процедура за промяна на предназначението на неземеделска в земеделска земя

Процедурата за разпределение на общински и държавни пасища, мери и ливади се  прецизира. Съществен момент е, че се разпределят имоти от двата фонда, в землището, където е регистриран животновъдния обект на лицето. Имоти в съседни землища ще се предоставят за ползване чак след изчерпване на ресурса от общински и държавни земи в същото землище, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Вергиния Кръстева по време на открита дискусия по проекта в Стара Загора.
Общественото обсъждане на проекта на Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи се прави с цел да се чуят мненията на възможно най-голям брой собственици, ползватели и други заинтересовани лица.  
Ново в проектозакона е предложението за процедура за промяна на предназначението от неземеделска в земеделска земя. В съществуващото в момента законодателство няма такава възможност, но заради интерес от страна на собственици е предвидено това да се осъществи.

Румен Порожанов и Ставрос Араховитис подкрепят запазването на бюджета на ОСП след 2020 г.

Министърът на земеделието Румен Порожанов  и гръцкия  му колега Ставрос Араховитис са  единодушни по отношение на запазване на бюджета на ОСП на нивото на 2014-2020.

Според тях Многогодишната финансова рамка трябва да бъде приета преди изборите през месец май 2019 г. за нов Европейски парламент. ОСП следва да остане обща политика и бюджетът е най-важен, за да няма Европа на различни скорости.

 Порожанов изрази подкрепата си за Меморандума на няколко държави-членки за запазване на бюджета на ОСП след 2020 г. Министрите се съгласиха, че двете държави имат много сходни проблеми и трябва да бъдат обединени, за да отговорят на очакванията на стотици хиляди земеделски производители.Двамата министри подкрепят обвързаната подкрепа.

Агрополитиката

8.9% е ръстът в земеделският сектор през миналата година

8.9% е ръстът в земеделският сектор през миналата година

Земеделският сектор става все по-привлекателен, заяви министърът на земеделието и...

Пазари, борси, цени

10% от стойността на всяка закуска е електрическа енергия

10% от стойността на всяка закуска е електрическа енергия

Поскъпване на основните стоки и храни заради по-високите цени на тока за бизнеса прогнозират...

Хранителна индустрия

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в Ямбол

„Белла България“ направи дарение на Тракийския университет в град Ямбол.  Студентите във факултета по...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия