Производството на комбинирани фуражи отбелязва ръст от 3.7%

На 19 април Управителният съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи ще проведе годишно отчетно събрание, на което ще се отчете финансовото състояние  на СПКФ и ще се приеме проект за дейността на СПКФ за 2017 г.
Целта е цялостно и надеждно обслужване на консуматорите на комбинирани фуражи и постигане на висока ефективност  на производителите, като това става изцяло по изискванията на съвременната наука и технологии по хранене на селскостопанските животни.
В България има множество фуражни заводи, като някои от тях са част от птицеферми, свинеферми и телеугоителни комплекси. Такива са заводите на "Амета холдинг", "Бонмикс" в Ловеч, старозагорската "Градус", за собствени нужди произвежда "Хайпро България" в Павликени.
"Амета" отскоро е част от германската PHW Gruppe. Разградският холдинг е известен с марката си "Лудогорско пиле" и е едноличен собственик на "Фураж Росица" - Павликени. По данни на компанията капацитетът му е 8 хил. тона на месец комбинирани фуражи за различни животни.
Заводът на "Градус" в Нова Загора има годишен капацитет от 60 хил. тона, като по данни на самото дружество е един от най-големите производители в България. Производител на фураж е и заводът на "Амилум-България" до Разград, който е собственост на холандската Tate&Iyle и на американската Archer Daniels Midland Company. Основното му производство е преработка на царевица в нишесте, декстроза, сироп, а странично произвежда фураж и глутен.
Световният пазар на комбинирани фуражи се оценява на 460 млрд. щатски долара. Лидери в производството на комбинирани фуражи са Китай, САЩ, Бразилия и Мексико, където са съсредоточени 50% от всички заводи, произвеждащи комбинирани фуражи в света. Китай и САЩ държат 35% от световния пазар. 45% от общото производство на комбинирани фуражи е предназначено за птицевъдството  и 55% за животновъдството.
Производството на комбинирани фуражи отбелязва ръст от 3.7%, който се обуславя  от нарастването на животновъдството в страните от Африка и Азия.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш, заяви министърът...

Пазари, борси, цени

Организират Седма търговска мисия за вино и храни в Ла Риоха

Организират Седма търговска мисия за вино и храни в Ла Риоха

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Регионалната федерация на бизнеса...

Хранителна индустрия

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

8 души са заболели от трихинелоза в Бургас след консумация на луканки. Деликатесът бил...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия