Изработват общи критерии за участие на производители във фермерски пазари

Семинар „Фермерските пазари – настояще и бъдеще“ ще се проведе на 19 септември в хотел „Централ“. Инициативата е на Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, организатор на седмичния Фермерски фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“.
Целта е да се сподели опитът на Фондация БИОСЕЛЕНА и други организации в провеждането на фермерски пазари; да се обсъди дефиницията за фермерски пазар, критериите за участие, организация и провеждането му, както и да се направят конкретни предложения за предоставяне на открити площи от общините за фермерски пазари, за облекчаване на административните процедури за разрешаване на такива събития.
  Ще се обсъди възможността за изработване на общи критерии за участие на производители и правила за провеждане на фермерски пазари.

Средно с 50% по-ниски добиви очакват тази година гроздопроизводителите

Средно с 50 процента по-ниски добиви очакват тази година гроздопроизводителите. Половината от продукцията е съсипана от дъждовете. Стотици декари лозя са поразени от мана. Влагата донесла и вредителите.  Производителите прогнозират, че слабата реколта ще вдигне цената на гроздето с 20-30 процента нагоре
Много от винпромите се канят да не изкупуват скъпото българско грозде, а да внесат от Гърция и Македония, където е по-евтино. Винопроизводителите засега са предпазливи и не смеят да вдигнат цените.  Според тях пазарът е свит, и едно повишаване би довело до още по-голямо отдръпване от пазара и по-трудни продажби
За разлика от винпромите, дребните производители обаче смятат да повишат цената на виното.  Цената на виното може да се вдигне с около 1 лв., за литър вино. Очакванията на производителите са, една бутилка хубаво червено вино в търговската мрежа да стигне 17 лв

В Добрич откриха ХХVІ-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“

В Добрич откриха ХХVІ-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“. Участие във форума са заявили над 90 фирми от страната и чужбина, съобщиха от „Добрички панаир“ АД – основен организатор на събитието.
В спортен комплекс „Простор“, където по традиция се провежда изложението, посетителите  могат да видят съвременна земеделска техника, машини и инвентар, съоръжения за животновъдството, сушилни инсталации, препарати за растителна защита. Сред участниците има и фирми, които предлагат етерично-маслени култури, към които все повече земеделци от района напоследък проявяват интерес.

Организаторите отчитат 25 % ръст на фирмите, които участват за първи път.  Директно участие на фирми има от Гърция, Турция, Румъния и Украйна. През първия и втория ден на изложението  се провежда първи по рода си Биофестивал  „Даровете на природата“ с участието на производители на биопродукти от България и Румъния.

  „Даровете на природата“ е съвместна инициатива на Сдружение „Черноморски център за развитие“, „Добрички панаир“ и Сдружение „Маре Нострум“ от Румъния. Биофестът се организира по проект с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

Лидл България" изтегли от пазара количествата от продукт червени ябълки, в които е засечен вреден за здравето пестицид

Лидл България" изтегли от пазара количествата от продукт червени ябълки, в които е засечен вреден за здравето пестицид. Изтеглянето на количества червена ябълка е предприето като превантивна мярка, доколкото няма непосредствен риск за здравето на потребителите.
"Лидл България" има много стриктни политики и процедури по отношение на контрол на качеството и защита на потребителите. В тази връзка компанията изследва в независими акредитирани лаборатории плодовете и зеленчуците, които предлага, за над 500 пестицидни остатъка.
Ако изследванията покажат резултат извън нормите, съответните количества въобще не стигат до потребители или се изтеглят от филиалната мрежа незабавно.
В конкретния случай става въпрос за продукт, при който са регистрирани завишени нормативни лимити в една-единствена партида, но с цел превенция и защита на нашите потребители е изтеглено цялото количество продукт от съответния доставчик и са информирани надлежно всички заинтересовани страни – както компетентните институции, така и потребителите.

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени. Основните промени са в посока разширяване на състава, обхвата и размера на санкциите, които се налагат на контролиращите лица при неизпълнение на задълженията им във връзка с осъществявания от тях контрол.
 Санкцията при неизпълнение на задълженията им във връзка с разпоредбите на европейското законодателство е увеличена четири пъти. Въведени са изисквания към броя и квалификацията на контролиращите лица и ресурсната им обезпеченост с цел гарантиране на качеството на извършваната контролна дейност над биологичното производство.
 С новите нормативни промени се цели да се обхване контрола по цялата верига – производство, преработка и търговия. Измененията са насочени към създаване на условия за гарантиране на качеството. Водещо тук е изменението и допълнението на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в частта биологично производство.
Изготвя се  проект на наредба за биологично производство с цел създаване на условия за гарантиране на качеството на биологичните продукти. Предвидено е контролиращите лица да бъдат обект на санкции при установяване на нарушения от страна на операторите, които не са докладвани от тях.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия