Средно с 50% по-ниски добиви очакват тази година гроздопроизводителите

Средно с 50 процента по-ниски добиви очакват тази година гроздопроизводителите. Половината от продукцията е съсипана от дъждовете. Стотици декари лозя са поразени от мана. Влагата донесла и вредителите.  Производителите прогнозират, че слабата реколта ще вдигне цената на гроздето с 20-30 процента нагоре
Много от винпромите се канят да не изкупуват скъпото българско грозде, а да внесат от Гърция и Македония, където е по-евтино. Винопроизводителите засега са предпазливи и не смеят да вдигнат цените.  Според тях пазарът е свит, и едно повишаване би довело до още по-голямо отдръпване от пазара и по-трудни продажби
За разлика от винпромите, дребните производители обаче смятат да повишат цената на виното.  Цената на виното може да се вдигне с около 1 лв., за литър вино. Очакванията на производителите са, една бутилка хубаво червено вино в търговската мрежа да стигне 17 лв

В Добрич откриха ХХVІ-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“

В Добрич откриха ХХVІ-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“. Участие във форума са заявили над 90 фирми от страната и чужбина, съобщиха от „Добрички панаир“ АД – основен организатор на събитието.
В спортен комплекс „Простор“, където по традиция се провежда изложението, посетителите  могат да видят съвременна земеделска техника, машини и инвентар, съоръжения за животновъдството, сушилни инсталации, препарати за растителна защита. Сред участниците има и фирми, които предлагат етерично-маслени култури, към които все повече земеделци от района напоследък проявяват интерес.

Организаторите отчитат 25 % ръст на фирмите, които участват за първи път.  Директно участие на фирми има от Гърция, Турция, Румъния и Украйна. През първия и втория ден на изложението  се провежда първи по рода си Биофестивал  „Даровете на природата“ с участието на производители на биопродукти от България и Румъния.

  „Даровете на природата“ е съвместна инициатива на Сдружение „Черноморски център за развитие“, „Добрички панаир“ и Сдружение „Маре Нострум“ от Румъния. Биофестът се организира по проект с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България.

Лидл България" изтегли от пазара количествата от продукт червени ябълки, в които е засечен вреден за здравето пестицид

Лидл България" изтегли от пазара количествата от продукт червени ябълки, в които е засечен вреден за здравето пестицид. Изтеглянето на количества червена ябълка е предприето като превантивна мярка, доколкото няма непосредствен риск за здравето на потребителите.
"Лидл България" има много стриктни политики и процедури по отношение на контрол на качеството и защита на потребителите. В тази връзка компанията изследва в независими акредитирани лаборатории плодовете и зеленчуците, които предлага, за над 500 пестицидни остатъка.
Ако изследванията покажат резултат извън нормите, съответните количества въобще не стигат до потребители или се изтеглят от филиалната мрежа незабавно.
В конкретния случай става въпрос за продукт, при който са регистрирани завишени нормативни лимити в една-единствена партида, но с цел превенция и защита на нашите потребители е изтеглено цялото количество продукт от съответния доставчик и са информирани надлежно всички заинтересовани страни – както компетентните институции, така и потребителите.

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени

Засилват контрола върху биохрани и продукти с нови нормативни промени. Основните промени са в посока разширяване на състава, обхвата и размера на санкциите, които се налагат на контролиращите лица при неизпълнение на задълженията им във връзка с осъществявания от тях контрол.
 Санкцията при неизпълнение на задълженията им във връзка с разпоредбите на европейското законодателство е увеличена четири пъти. Въведени са изисквания към броя и квалификацията на контролиращите лица и ресурсната им обезпеченост с цел гарантиране на качеството на извършваната контролна дейност над биологичното производство.
 С новите нормативни промени се цели да се обхване контрола по цялата верига – производство, преработка и търговия. Измененията са насочени към създаване на условия за гарантиране на качеството. Водещо тук е изменението и допълнението на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в частта биологично производство.
Изготвя се  проект на наредба за биологично производство с цел създаване на условия за гарантиране на качеството на биологичните продукти. Предвидено е контролиращите лица да бъдат обект на санкции при установяване на нарушения от страна на операторите, които не са докладвани от тях.

Aгенцията по безопасност на храните продължава засиления контрол по българското Черноморие

Aгенцията по безопасност на храните продължава засиления контрол по българското Черноморие. Инспекциите се провеждат в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „all inclusive“.
За установените несъответствия са издадени 157 предписания и са връчени 43 актове за установяване на административни нарушения.
Най-често констатираните несъответствия са липса на регистрация по чл. 12 от ЗХ; търговия с храни без идентификационна маркировка за произход и годност. Нередности са открити и по поддържане на Системите за управление на безопасността на храните и неправилно етикетиране.
За периода са насочени за унищожаване 284 кг храни от животински произход.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия