Сектор безалкохолни и алкохолни напитки отбелязва спад 26%

През периода януари - септември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 719.0 млн. лева. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн - 26.2%.
Кока  Кола ХБК се ангажира да насърчава устойчивото развитие, за да създаде стойност за бизнеса си и за обществото. Това включва предоставяне на продукти, които отговарят на нуждите на  потребителите, насърчаване на открита и приобщаваща работна среда, извършване на дейността по начини, които защитават и опазват околната среда и допринасят за социално икономическото развитие.
Компанията предлага един от най  разнообразните асортименти от напитки на своите потребители, като приблизително 1/3 от  продажбите за 2015 г. са на сокове, води и студен чай.. Газираните напитки с ниско или никакво съдържание на калории имат дял от 7% от общите продажби.
Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни. Износът на България за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 202.9 млн. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти - 30.2%.
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
През септември 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0.7% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 434.3 млн. лева.
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти.
През периода януари - септември 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 33 740.1 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 0.5%.
През септември 2016 г. общият износ възлиза на 4 045.8 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия