Сектор безалкохолни и алкохолни напитки отбелязва спад 26%

През периода януари - септември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 12.0% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 10 719.0 млн. лева. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн - 26.2%.
Кока  Кола ХБК се ангажира да насърчава устойчивото развитие, за да създаде стойност за бизнеса си и за обществото. Това включва предоставяне на продукти, които отговарят на нуждите на  потребителите, насърчаване на открита и приобщаваща работна среда, извършване на дейността по начини, които защитават и опазват околната среда и допринасят за социално икономическото развитие.
Компанията предлага един от най  разнообразните асортименти от напитки на своите потребители, като приблизително 1/3 от  продажбите за 2015 г. са на сокове, води и студен чай.. Газираните напитки с ниско или никакво съдържание на калории имат дял от 7% от общите продажби.
Основни търговски партньори на България са Турция, бившата югославска република Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни. Износът на България за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 202.9 млн. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти - 30.2%.
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
През септември 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 0.7% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 434.3 млн. лева.
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет месеца на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти.
През периода януари - септември 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 33 740.1 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 0.5%.
През септември 2016 г. общият износ възлиза на 4 045.8 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия