229 са регистрираните продукти със защитени наименования в клас Сирена

229 са регистрираните продукти със защитени наименования в клас Сирена, съобщиха от дирекция  “Пазарни мерки и организации на производителите”
Защитени наименования на млечни продукти са известните у нас и на световните пазари Защитени наименования за произход „Parmigiano Reggiano“, „Grana Padano” на производители от Италия, „Gouda Holland” на тези от Холандия, „Roquefort“-а от Франция, „Feta“ от Гърция и Защитеното географско указание „Danablu” от Дания.
През 2010 г. стойността на продажбите на европейските сирена със защитени наименования в ЕС с 27 страни e достигал 6.3 млрд. евро, а обемът им - 866 000 тона. Тази конкурентна ниша на качествени и защитени млечни продукти е реалното бъдеще и на тези с произход и от България, стана ясно от експертен анализ.
Възможностите са големи, но и средата е конкурантна. Данните показват, че сирената са формирали 40% от стойността на продажбите на продукти със защитени наименования в ЕС на ниво страни членки 27, съответно заемайки първо място сред класовете продукти по този показател. Безспорното предимство е, че сирената със защитени наименования се продават 1.59 пъти по-скъпо спрямо същото количество сирена без защитени наименования.
 От дирекцията поясниха в какво се състои изготвянето на спецификациите на млечните продукти при кандидатстване на регистрация за защитени наименования в ЕС. Става въпрос за описание на земеделски продукт или храна като вид продукт с посочване на неговия клас, суровини, фуражи, специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район. Тук влиза описанието и на специфичните правила за рязане, настъргване, опаковане и др.и специфичните правила за етикетиране.
 Изготвянето на спецификациите на млечни продукти включва и кратко определение на географския район, връзката с него, както и специфична характеристика на причинно-следствена връзка между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта. Част от спецификациите е и описанието на породите животни, от които се добива млякото, неговият произход, както и изискванията относно доенето, събирането и съхранението му.
 Изисква се и описание на произхода и качеството на фуража на животните изцяло от очертания географски район, определен процент, който трябва да е от географския район, състава на храната на животните (определен процент трева, сено, зърнени житни или бобови фуражи и др., разрешени ли са допълващи фуражи и добавки и какъв е техният дял като процент от сухото вещество).
Спецификациите на млечни продукти включват и описание на земеделския продукт или храна с фокус определяне на неговите физико-химични, органолептични, микробиологични и други характеристики.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия