„Странджански манов мед“ ще бъде защитено наименование за произход

Мановият мед до края на 2017 ще бъде регистриран като защитено наименование за произход,  съобщиха от  пчеларско сдружение „Странджански манов мед“.
Това ще бъде първият продукт в България, който ще бъде защитено наименование за произход, тъй като другите защитени продукти са защитени географски указания. При защитения манов мед всички етапи на производство ще бъдат извършвани в очертания географски район, който обхваща общините Средец, Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново.
От дружеството очакват  отделът по европейските схеми за качество да излезе с доклад, който да бъде предложен на министъра на земеделието и храните за подпис. Финалът е издаването на Регламент на ЕК и публикуването му в официалния вестник на ЕС. Така  Странджа ще стане индустриална зона за производство на странджански манов мед.

Въвеждат по-ефективна система за контрол на храните

По-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания поискаха европейските депутати по време на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург.
 Целта е да  се подобри проследяването на произхода на храните, да намалят измамите и да се възстанови доверието на потребителите в хранителните вериги
 Необходимо е да се осигури по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания.
Промените бяха провокирани от нарушения на пазара. Проверки ще бъдат извършвани във всички сектори без предупреждение на базата на основан на риска подход.

ИАРА забранява улова на бяла риба

От 15 март, се забранява уловът на бяла риба, съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Целта е създаване на условия за нормално възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарство и аквакултури. Забраната е в сила 60 дни – до 15 май. Забраната за улов на попчета в Черно море с мрежени уреди влиза в сила на 15 април и също ще продължи до 15 май.
При случаен улов на забранени видове през забранителния период те трябва да бъдат връщани обратно независимо от тяхното състояние, припомнят от ИАРА.

Момчил Неков:Кой в Европа ни третира като втора ръка европейци ?

Второто качество храни представлява корпоративен расизъм срещу България и той трябва да спре, заяви евродепутатът Момчил Неков.
Европейският съюз е единен пазар, в който има еднакви задължения за всички производители. Призовавам Българската агенция по безопасност на храните за приключване на анализите в кратки срокове, за да стане ясно кой в Европа ни третира като втора ръка европейци, каза Неков.
Неслучайно преди две години стартирах кампанията „Да защитим българския вкус“, чиято цел е запазването и популяризирането на традиционните български храни и продукти, както и тяхната защита чрез европейските механизми за географски означения. Чрез кампанията се опитвам да помогна българските продукти да се търсят, купуват и произвеждат повече.

Николай Роснев е новият заместник-изпълнителен директор на БАБХ

По предложение на министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков, за заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е назначен инж. aгр. Николай Роснев. Той заема мястото на освободения инж. агр. Антон Величков.
Инж. Николай Роснев е завършил специалността „Растителна защита“ във Висшия селскостопански институт „Васил Коларов” -  Пловдив, сега Аграрен университет. Има специализации по биологична и интегрирана борба, както и по фитосанитарен контрол и растителното здраве.
Започва своята кариера в Централна лаборатория по карантина на растенията,  бил е граничен фитосанитарен инспектор на ГКПП Калотина и Драгоман. От 2002 г. до 2013 г. е началник отдел „Фитосанитарен контрол”, а от май 2013 г. - декември 2013  г. е заместник -изпълнителен директор на БАБХ. След това продължава да работи в Агенцията в областта на фитосанитарния контрол.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия