Иновациите: Прецизно свиневъдство в Германия

Прогнозиране на заболявания по свинете в ранен етап чрез използване на цифрови решения и прогнозни модели, както и предоставяне на прозрачна информация за всички заинтересовани страни – Върху тези теми се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Германия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“. Това е темата на 17 брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание “Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Здравеопазването в свиневъдството и хуманното отношение към животните са неразривно свързани с употребата на антибиотици и имат все по-голямо значение както за обществото, така и за стопаните. Пилотният иновативен експеримент в Германия използва холистичен подход за подобряване на здравето на свинете, като същевременно намалява антимикробната резистентност. За постигането на тази цел всички съответни заинтересовани страни в сектора на свиневъдството са интегрирани, за да предоставят на потребителите прозрачна информация. Цифровизацията на моделите за прогнозиране и внедряването на сензори дава възможност за непрекъсната оценка на здравето чрез анализиране на данни, използвайки самостоятелно разработени алгоритми, базирани на изкуствен интелект (AI). Нещо повече, това предсказва болести и нарушения в ранен стадий, като дава възможност на фермера да инициира необходимите противодействия, за да поддържа прасетата си здрави.

Резултатите от изследванията показват, че критерии като влажност, температура, шум, консумация на вода и фураж влияят значително на хуманното отношение към животните. В момента обаче тези биологични и икономически параметри не се записват или не се отчитат непрекъснато. В резултат на изпълнението на този експеримент се очаква да отговори на очакванията за справянето с това стратегическо предизвикателство пред фермерите и ветеринарните лекари, като същевременно се занимава с обществената грижа за употребата на антибиотици и здравето на прасета чрез устойчива екосистема.

17 брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание „Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов с изявление за медиите

Вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов с изявление за медиите

Събота, 11 Юли 2020

Вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов с изявление за медиите в Министерския съвет. "За мен...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Петък, 03 Юли 2020

Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион...

Реколта, Пазари, Цени

 България трябва да прибере 5 млн. тона пшеница

България трябва да прибере 5 млн. тона пшеница

Петък, 10 Юли 2020

 Категорично не бива да има притеснения за зърнения баланс на България, както и за...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2020

Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2020

Четвъртък, 09 Юли 2020

 ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания,...

Иновации, Обучение, Агросвят

Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи финансиране от ЕС

Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи финансиране от ЕС

Сряда, 08 Юли 2020

Европейската комисия и Френският регионален съвет на О дьо Франс,като управляващ орган на „Иновативни...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.