WWF: Незаконният риболов излага на риск океанските ресурси

Заедно с климатичните промени и окисляването на океана, нелегалният улов застрашава продоволствената сигурност

 Незаконните риболовни практики в световен мащаб подкопават продоволствената сигурност, сочи нов доклад на природозащитната организация WWF. Документът, озаглавен „Морската храна: устойчивост, стабилност и сигурност“, разкрива, че ресурсите, които вече са значително засегнати от климатичната криза, стават още по-оскъдни в резултат от нерегламентираната човешка дейност.

 Днес Европейският съюз планира възстановяването си от глобалната пандемия с Covid-19, която насочи вниманието към ключови недостатъци на риболовната индустрия. Това предлага отлична възможност за справяне с нелегалния и нерегулиран улов, който излага на риск регенерирането на важни рибни запаси, застрашава поминъка на редица крайбрежни общности и подкопава  доверието в европейския пазар за морска храна. По данни на Световната организация по прехрана и земеделие (ФАО) всяка година в резултат от незаконна дейност са улавяни над 26 млн. тона риба, т.е. една на всеки шест риби, които консумираме, е хваната нелегално и понякога дори по начин, подкрепящ престъпни мрежи. Това създава условия за развитието на нелоялна конкуренция, а също и заплашва здравето на океана и богатото му биоразнообразие.

 В тази връзка WWF призовава за промяна на Регламента за контрол над рибарството в посока насърчаване проследяването на морските продукти по пътя им от океана дo чинията. Наложително е създаването на ефективна възпираща система от мониторинг, контрол и санкции, която да отчита пълния размер на щетите, нанасяни от риболовната индустрия върху околната среда и поминъка на местните общности.

 „Въпреки правилата, незаконни морски продукти продължават да проникват на европейския пазар. ЕС и неговите търговски партньори все още не съумяват да вкарат риболовната дейност в устойчиви граници“, коментира д-р Антония Лерой, ръководител на направление „Океани“ в офиса на WWF за европейски политики. „Всички заинтересовани страни по веригата на доставките – от правителствата до потребителите – са отговорни за опазването на океана и крайбрежните общности, които зависят от неговите ресурси.“

ЕС е най-големият пазар на морска храна в света, като по данни на ЕК, търговският му оборот в сферата се оценява на повече от 32 млн. евро годишно. Според доклада обаче, държавите-членки не прилагат ефективно мерките за управление на риболова: проверките на корабите са нередовни, а санкциите, налагани при установени нарушения – слаби, което подхранва корупцията и организираната престъпност. Освен това, когато не се управлява добре, европейският флот допринася за свръхулова в териториалните води на трети страни, което води до намаляване на ресурсите за местното население. Това може да предизвика крах на локалната промишленост и продоволствената сигурност и да се превърне в определящ фактор за емиграцията на млади хора или насочването им към нелегални риболовни практики. Повече от 400 млн. души в Западна и Централна Африка зависят от риболова за своята прехрана, доходи и поминък.

Пандемията с Covid-19 оказва силно негативно влияние върху риболовния сектор. Освен че лишава много рибари от единствения им източник на приходи, тя излага на риск здравето на екипажи, пристанищни работници, инспектори и наблюдатели. В добавка много пазари отчитат увеличени продажби на консервирана морска храна, което усилва натиска върху определени видове риба.

 Изчисленията сочат, че до средата на юли Европейският съюз вече е изконсумирал всичките рибни ресурси, които би могъл да улови в своите териториални води или да отгледа във ферми в рамките на една година и започва да разчита единствено на внос, за да задоволи потребителското търсене. Междувременно учените от Междуправителствения панел за климатичните промени прогнозират, че в резултат от изменението в климата и окисляването на океана рибните запаси в крайбрежните тропически води се очаква да намалеят с 40 % до 2050 г. Това, заедно с нелегалния риболов, ще постави под въпрос бъдещето на океанското биоразнообразие, традиционния поминък и икономиките на местните общности, а също и достъпа до морска храна на европейския пазар.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

Понеделник, 10 Август 2020

  От Светлана Боянова – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Понеделник, 10 Август 2020

Институтът по аграрна икономика  към Селскостопанска академия показва потенциала на географско-информационните системи (ГИС, изработването...

Реколта, Пазари, Цени

 Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Понеделник, 10 Август 2020

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи, тъй като продажбите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

Понеделник, 10 Август 2020

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.