Евродепутатите представят нови мерки за спиране на изпирането на пари

 

  • Хармонизирани политики срещу изпирането на пари в целия ЕС
  • Висококачествени регистри на действителните собственици
  • По-силен надзор от страна на ЕС и споделяне на информация между държавите членки

Взаимносвързани регистри на действителните собственици, превантивна политика за съставяне на черен списък и ефективни санкции са сред предложените инструменти от евродепутатите за спиране на изпирането на пари.

В резолюция приета в петък с 534 гласа „за“, 25 „против“ и 122 „въздържал се“, евродепутатите приветстваха Плана за действие на Комисията за ефективна борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и подчертаха най-належащите промени, необходими за постигане на ефикасна рамка на ЕС.

Евродепутатите изразяват съжаление за неправилното и неравномерно прилагане на правилата за борба с изпирането на пари/борбата с тероризма в държавите членки и призовават за подход на нулева толерантност и започването на производства за установяване на нарушения срещу държавите членки, които изостават при транспонирането на правилата в националното законодателство. Съдебните и правоприлагащите органи в държавите членки трябва да си сътрудничат повече и да споделят информация помежду си, казват те.

Парламентът приветства факта, че предложението му за създаване на механизъм за координация и подкрепа за звената за финансово разузнаване (ЗФР) беше възприето от Комисията. То ще предостави на държавите членки достъп до съответната информация и подкрепа за работата по трансгранични случаи.

Евродепутатите искат Комисията да се справи с продължаващата липса на качествени данни, за да идентифицира действителните собственици като създаде взаимносвързани и висококачествени регистри в ЕС с високи стандарти за защита на данните. Те също така искат да разширят обхвата на надзорните субекти, за да включат нови и революционни пазарни сектори, като криптоактивите. Членовете на ЕП отново заявяват, че юрисдикциите, които не оказват съдействие и третите страни с висок риск трябва да бъдат незабавно включени в черен списък, като същевременно създадат ясни критерии и сътрудничество с тези държави предприемащи реформи.

Евродепутатите призовават да бъде приложено взаимното признаване на заповедите за обезпечаване и конфискация. Това би улеснило възстановяването на трансгранични престъпни активи от престъпна дейност и би дало възможност за бързо трансгранично сътрудничество. В допълнение, те искат Европейската централна банка да бъде упълномощена да отнема лицензите на всички банки, извършващи дейност в еврозоната, които нарушават задълженията в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, независимо от оценката на националните органи за борба с изпирането на пари.

В резолюцията евродепутатите припомнят престъпления свързани с корупцията и прането на пари като Луанда Ликс, както и други скандали, като Cum Ex, Досиетата от Панама, Люкс Лийкс и Досиетата от рая, които многократно разклатиха доверието на гражданите в честните и прозрачни финансови и данъчни системи.

И накрая, те подчертават ценния принос на международната разследваща журналистика и лицата, подаващи сигнали за нередности за разкриването на евентуални престъпления. Те призовават властите да идентифицират лицата, подбудили убийството на Дафне Каруана Галиция, и да разследват тези, срещу които все още има висящи сериозни обвинения за изпиране на пари.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

Понеделник, 10 Август 2020

  От Светлана Боянова – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Понеделник, 10 Август 2020

Институтът по аграрна икономика  към Селскостопанска академия показва потенциала на географско-информационните системи (ГИС, изработването...

Реколта, Пазари, Цени

 Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Понеделник, 10 Август 2020

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи, тъй като продажбите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

Понеделник, 10 Август 2020

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.