Първа среща по проекта GRAINEFIT

Състоя се първата среща по проект GRAINEFIT. Във видеоконферентната връзка участваха представители на  всички партньорски организации  Институт по полски и зеленчукови култури  и  Институт по хранителни технологи от Нови Сад, Сърбия и АБИ, София и ИРГР, Садово от България.

Целта на проекта е опазване, оценка и реинтродуциране на стари местни форми и сортове и генетични ресурси от житни видове. Ще се оценява устойчивостта им към биотичните и абиотичните стресови фактори, стабилността на добивите при ниски вложения (ниски торови норми и пестициди) и пригодността им за отглеждане при променящите се климатични условия.  Ще се популяризират хранителните продукти от тях, за да бъдат припознати като традиционни местни храна с възможности за генериране на допълнителни приходи и ограничаване на бедността в уязвимите селски райони.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат обучени и подпомогнати фермерите в  поддържането, размножаването, отглеждането, съхраняването и споделянето на генетичното разнообразие от недостатъчно използвани стари местни форми и сортове  пшеница, ечемик, овес и ръж. Очаква се проектът да спомогне за: получаване на добавена стойност от местните сортове чрез популяризиране и разширяване и разнообразяване на пазара  с традиционни зърнени продукти; засилване на сътрудничеството с научни организации, неправителствени и правителствени структури; задълбочаване на научните изследвания и разширяване на сътрудничеството между водещи изследователски институции в Сърбия и България в областта на растителните генетични ресурси.

Проектът съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие; осигуряване на приобщаващо и качествено образование;  равнопоставеност на половете; насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж; заетост и достоен труд за всички; ограничаване на бедността; борба с изменението на климата и неговите въздействия; намаляване и ограничаване на загубите на биоразнообразие, насърчаване на приобщаващите общества и активизиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Петък, 11 Юни 2021

Министерство на земеделието, храните и горите ще стартира предвиденото за  2021 г. самолетно заснемане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Петък, 11 Юни 2021

За да се гарантира биосигурността във фермите, ще разпоредя изготвяне на анализ от Центъра...

Компании, Събития, Анализи

УС на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор Васил Грудев

УС на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор Васил Грудев

Четвъртък, 10 Юни 2021

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев....

Реколта, Пазари, Цени

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Неделя, 13 Юни 2021

Инвестициите в екологични решения в производството на бира е един от водещите приоритети за...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Сряда, 09 Юни 2021

Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021...

Иновации, Обучение, Агросвят

Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

Неделя, 30 Май 2021

 Генералният директор на ФАО Dongyu и Томас Дж. Вилсак, секретар на Министерството на земеделието...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.