Първа среща по проекта GRAINEFIT

Състоя се първата среща по проект GRAINEFIT. Във видеоконферентната връзка участваха представители на  всички партньорски организации  Институт по полски и зеленчукови култури  и  Институт по хранителни технологи от Нови Сад, Сърбия и АБИ, София и ИРГР, Садово от България.

Целта на проекта е опазване, оценка и реинтродуциране на стари местни форми и сортове и генетични ресурси от житни видове. Ще се оценява устойчивостта им към биотичните и абиотичните стресови фактори, стабилността на добивите при ниски вложения (ниски торови норми и пестициди) и пригодността им за отглеждане при променящите се климатични условия.  Ще се популяризират хранителните продукти от тях, за да бъдат припознати като традиционни местни храна с възможности за генериране на допълнителни приходи и ограничаване на бедността в уязвимите селски райони.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат обучени и подпомогнати фермерите в  поддържането, размножаването, отглеждането, съхраняването и споделянето на генетичното разнообразие от недостатъчно използвани стари местни форми и сортове  пшеница, ечемик, овес и ръж. Очаква се проектът да спомогне за: получаване на добавена стойност от местните сортове чрез популяризиране и разширяване и разнообразяване на пазара  с традиционни зърнени продукти; засилване на сътрудничеството с научни организации, неправителствени и правителствени структури; задълбочаване на научните изследвания и разширяване на сътрудничеството между водещи изследователски институции в Сърбия и България в областта на растителните генетични ресурси.

Проектът съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие; осигуряване на приобщаващо и качествено образование;  равнопоставеност на половете; насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж; заетост и достоен труд за всички; ограничаване на бедността; борба с изменението на климата и неговите въздействия; намаляване и ограничаване на загубите на биоразнообразие, насърчаване на приобщаващите общества и активизиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

Понеделник, 10 Август 2020

  От Светлана Боянова – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Понеделник, 10 Август 2020

Институтът по аграрна икономика  към Селскостопанска академия показва потенциала на географско-информационните системи (ГИС, изработването...

Реколта, Пазари, Цени

 Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Понеделник, 10 Август 2020

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи, тъй като продажбите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

Понеделник, 10 Август 2020

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.