Програмата на ЕС за борба с наркотиците определя рамката за политиката през слдващите пет години

Програмата на ЕС за борба с наркотиците определя рамката за политиката на ЕС в областта на наркотиците през следващите 5 години  и има за цел да насочва държавите членки към постигането на по-добра защита на гражданите в контекста на сложните предизвикателства, свързани с незаконните наркотици. Програмата предлага основан на факти, мултидисциплинарен научен подход, който обхваща както търсенето на наркотици, така и намаляването на предлагането на наркотици. Програмата определя 8 стратегически приоритета, свързани със сигурността, превенцията и здравето:

1.Прекъсване дейността и елиминиране на основни високорискови, свързани с наркотици организирани престъпни групи, опериращи в държави членки на ЕС и адресиране на връзките с други заплахи за сигурността;

2.Засилване на разкриването на незаконен трафик на наркотици и прекурсори на наркотични вещества в пунктовете за влизане и излизане на ЕС;

3.Повишаване на ефективния мониторинг на логистични и цифрови канали, използвани за разпространение на наркотици със среден и малък обем, и увеличаване на изземването на незаконни вещества, пренесени контрабандно по тези канали в тясно сътрудничество с частния сектор;

4.Прекратяване на производството и преработката нанаркотици, предотвратяване на разпространението и трафика на наркопрекурсори за незаконно производство на наркотици и премахване на незаконното култивиране;

5.Предотвратяване на употребата на наркотици, засилване на превенцията на престъпността и повишаванена осведомеността за вредното въздействие на наркотиците върху граждани и общности

;6.Увеличаване на достъпа до възможности за лечение на хора, които са претърпели вреди от употребата на вещества;

7.Повишаване на ефективността на интервенциите за намаляване на риска и вредите, за да бъде защитено здравето на употребяващите наркотици и обществеността;

8.Разработване на балансирана намеса относно употребата на наркотици в затворите (намаляване на търсенето и ограничаване на предлагането) и плана за действие, придружаващ програматa са изложени конкретни мерки за изпълнението на тези приоритети. Комисията ще наблюдава постигнатия напредък при изпълнението

Какво е ново в програмата на ЕС за борба с наркотиците?

Програмата и Планът за действие на ЕС относно наркотиците са насочени към засилената съвместна престъпност на организираните престъпни групии техните адаптивни методи на работа, ролята на ЕС като производител и износител на наркотици, повишените равнища на насилие и корупция, които дават възможност за търговия с наркотици, технологични предпоставки

като платформи за онлайн търговия в тъмната мрежа, криптовалути и технологии за криптиране за закупуването/продажбата на лекарства, нови модели на употреба на наркотици между младите хора и застаряващото население, различията между половете, както и социалните и екологичните последици.

Програмата също така обхваща непреките въздействия на пазарите на наркотици, като например екологичните аспекти, свързани с незаконното изхвърляне на химикали в резултат на производството на наркотици в ЕС. В програмата се взема предвид равенството между половете, като се установяват и преодоляват пречките, пред които са изправени жените, търсещи лечение за наркозависимости, и се разглеждат въпросите, свързани с шофирането под въздействието на наркотици, както и употребата на наркотици в затворите.

Програмата също така опростява мониторинга на напредъка чрез въвеждане на показатели за изпълнението, свързани с всеки приоритет.

Защо да се борим срещу наличието на наркотици и да противодействаме на трафика им на равнището на ЕС?

Пазарите на наркотици и организираните престъпни групи не познават граници и призовават за действия на европейско равнище за справяне с въздействието им върху сигурността и здравето.Програмата и планът за действие на ЕС относно наркотиците насърчават координацията между органите на реда, органите в съдебната система, митниците и органите за граничен контрол;осигуряват мониторинга на интернет и тъмните пазари на наркотици; и адресират връзките с други заплахи за сигурността на ЕС като трафика на хора и тероризма. Сътрудничеството между ЕС, трети страни и региони и международни организации също е от решаващо значение и ЕС следва да говори с един глас на международни форуми, като настоява за основан на доказателства интегриран и балансиран подход.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта

Петък, 11 Юни 2021

Министерство на земеделието, храните и горите ще стартира предвиденото за  2021 г. самолетно заснемане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Ще бъде изготвен анализ за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Петък, 11 Юни 2021

За да се гарантира биосигурността във фермите, ще разпоредя изготвяне на анализ от Центъра...

Компании, Събития, Анализи

УС на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор Васил Грудев

УС на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор Васил Грудев

Четвъртък, 10 Юни 2021

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Васил Грудев....

Реколта, Пазари, Цени

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Съюзът на пивоварите с кръгова икономика в бранша

Неделя, 13 Юни 2021

Инвестициите в екологични решения в производството на бира е един от водещите приоритети за...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Сряда, 09 Юни 2021

Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021...

Иновации, Обучение, Агросвят

Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

Генералният директор на ФАО д-р QU Dongyu: иновациите са област, в която САЩ могат да играят ключова роля в подкрепата на ФАО

Неделя, 30 Май 2021

 Генералният директор на ФАО Dongyu и Томас Дж. Вилсак, секретар на Министерството на земеделието...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.