.План за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия за периода 2025—2020

Защо е нужен нов план за действие?

 От 2009 г. 23 масови престрелки са убили 341 души в Европа.Крайните десни активисти са все повече под светлината на прожекторите за натрупването на такива оръжия.В същото време се смята, че 35 милиона незаконни огнестрелни оръжия са в ръцете на цивилни в ЕС.Информацията за тази заплаха е непълна и не разчита на солидни, съпоставими данни.В зона без вътрешни граници ЕС играе активна роля срещу тази опасност.Въпреки това, правният контрол на огнестрелни оръжия, както и полицейското сътрудничество и разследванията срещу трафика на оръжия трябва да бъдат подобрени. Новите заплахи и начините за справяне с тях, които трябва да бъдат разгледани, включват

:·Трафик на огнестрелни оръжия в ЕС чрез бързи пратки;

  • Контрабанда чрез автомобили и автобуси, известна като „ant-trade“;
  • Внос и трансфер в рамките на ЕС на алармени и сигнални оръжия, които лесно могат да бъдат превърнати в смъртоносни огнестрелни оръжия;
  • Останали законодателни несъответствия между държавите членки, тъй като някои оръжия все още са свободно достъпни (например оръжия „Флобер“, първоначално предназначени за развлекателна стрелба на закрито);
  • Внос на частично готови оръжия, които се сглобяват у дома и 3D принтиране на огнестрелни оръжия (за полимерни или дори метални части)

 Какво е ново, в сравнение с предишните планове за действие?

 Комисията предлага да се определят показатели за ефективност за ЕС и държавите членки, вдъхновени от разработените от партньорите от Западните Балкани най-добри практики. Те се отнасят по-специално до съответствието на националното законодателство с правото на

ЕС, както и до броя конфискации на огнестрелни оръжия, на случаите и присъдите за трафик на огнестрелни оръжия, на лицензите за износ и проверките на пратки, на броя създадени координационни звена за огнестрелни оръжия и броя на оръжията -предадени, легализирани, дезактивирани или унищожени и т.н.По отношение на сътрудничеството между ЕС и Югоизточна Европа, Комисията предлага рационализирана структура на координация, за да могат държавите и международните организации да подкрепят дейности в Югоизточна Европа. Това трябва да избягва някои от съществуващите припокривания и да гарантира по-добра информация за всички партньори.

 Съществува ли припокриване между настоящия план за действие и Пътната карта за устойчиво решение за незаконното притежаване, злоупотребата и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Западните Балкани до 2024 г.?

 Не. Настоящият план за действие включва в рамката на ЕС междуправителствената инициатива на Пътната карта за Западните Балкани от 2018 г. Това интегриране е в отговор на настойчиво искане от страна на всички партньори (вж. по-специално заключенията на Съвета от 5 юни 2020 г. относно засилването на сътрудничеството с партньорите от Западните Балкани в областта на миграцията и сигурността).Планът осигурява легитимност на инициативата на равнище ЕС и създава възможност за опростяване на процесите и засилване на координацията между всички участници.В него също така се подчертава важността на трафика на огнестрелни оръжия за вътрешната сигурност на ЕС, като планът надхвърля подходите на външната политика. Настоящият план за действие не засяга начина, по който партньорите от Западните Балкани са започнали да прилагат Пътната карта и да докладват по нея, което остава непроменено.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

С Т А Н О В И Щ Е: До г-жа Десислава Танева Министър на земеделието, храните и горите

Понеделник, 10 Август 2020

  От Светлана Боянова – Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Анализ на почвено-климатичните условие за отглеждане на слънчоглед у нас изработи Институтът по аграрна икономика

Понеделник, 10 Август 2020

Институтът по аграрна икономика  към Селскостопанска академия показва потенциала на географско-информационните системи (ГИС, изработването...

Реколта, Пазари, Цени

 Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи

Понеделник, 10 Август 2020

Coca-Cola Co отчете спад с 28% на тримесечните си приходи, тъй като продажбите на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

Понеделник, 10 Август 2020

ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления...

Иновации, Обучение, Агросвят

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии

Неделя, 09 Август 2020

Фондът за иновации на Европейската комисия обяви началото на първи етап за набиране на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.