Необходима е по-силна гражданска защита с оглед поуките от COVID-19

 

  • ЕС трябва да може да притежава общо оборудванe и директно да помага на държавите членки, когато националният капацитет е надвишен
  • Необходим е парламентарен надзор върху отпуснатите суми за предотвратяване, готовност и реагиране
  • Преговорите със Съвета на ЕС трябва да започнат незабавно, за да може новата система да започне да функционира от 2021 г.

Евродепутатите призоват за засилване на механизма на ЕС за гражданска защита, така че ЕС да може по-добре да реагира при мащабни извънредни ситуации като COVID-19.

Механизмът за гражданска защита на ЕС (МГЗС) успешно помага на държавите членки да спасяват човешки животи, включително по време на кризата с COVID-19, чрез координиране и подпомагане в областта на гражданската защита. Медицинско оборудване като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни материали са предоставени чрез механизма rescEU в подкрепа на националните здравни служби по време на пандемията. Само тази седмица беше използван за предоставяне на допълнителна подкрепа за бежанците на остров Лесбос след пожара в бежанския лагер Мориа.

Пандемията обаче също показа, че когато много държави членки са засегнати едновременно от една и съща извънредна ситуация, начинът, по който е създадено настоящото управление на кризи, има своите ограничения. Поради това евродепутатите искат да засилят ролята на ЕС чрез механизма rescEU, за да се гарантира, че държавите членки не са оставени да разчитат само на собствени активи и доброволна подкрепа при справяне с такива извънредни ситуации.

Необходимо е по-голямо и прозрачно финансиране на ЕС

В текущите преговори относно бюджетa на ЕС и фонда за възстановяване, Парламентът подкрепя значителното увеличение на предложения от Комисията бюджет.

Парламентът, обаче, иска да бъде разпределена значително по-голяма сума за готовност, включително за закупуване на необходимото ново оборудване, материали и ресурси на rescEU, за помощ на държавите членки при претоварване на националните капацитети. Това би дало възможност да се реагира бързо и ефективно на мащабни извънредни ситуации или на събития, които се случват рядко, но които оказват голямо въздействие, включително спешни медицински ситуации, като COVID-19.

С цел повече прозрачност по отношение на използването на финансиране от ЕС, членовете на ЕП искат също да уточнят как се разпределят средствата по трите стълба на механизма: превенция, готовност и реакция.

След гласуването докладчикът на Парламента Никос Андрулакис (С&Д, Гърция) каза: „Необходима е повече солидарност от страна на ЕС. С нашите предложения ние защитаваме по-добре и оказваме повече помощ на европейските граждани, независимо от това в коя държава членка живеят, тъй като увеличаваме дела на съфинансиране до 100%, подобряваме превантивните действия и даваме на Комисията възможността да придобива, да наема или да дава под наем необходимите способности. Парламентът е готов да започне преговорите. Искаме Механизмът да бъде готов не само за евентуална втора вълна от пандемии или горски пожари, но и за други природни или предизвикани от човека бедствия в бъдеще“.

Докладът беше приет с 617 гласа „за“, 52 гласа „против“ и 23 гласа „въздържал се“. Парламентът е готов да започне преговори с държавите членки, за да може преработеният механизъм да влезе в сила от януари 2021 г.

 Механизмът за гражданска защита, създаден през 2013 г., първоначално е имал за цел да засили сътрудничеството с оглед подобряване на превенцията, готовността и реакцията при бедствени ситуации. Когато самият мащаб на извънредната ситуация надвиши способността на дадена държава да реагира, тя може да поиска доброволно съдействие от други държави чрез механизма.

През 2019 г. механизмът rescEU беше създаден, за да даде възможност на ЕС да подпомага пряко засегнатите от бедствия държави членки, когато националният им капацитет е надхвърлен. Неговите противопожарни самолети и хеликоптери са позволявали на държавите членки да спасяват животи при земетресения, урагани, наводнения и горски пожари и са помагали за евакуацията на европейскии граждани - включително над 75 000 граждани по време на настоящата криза с COVID-19. Медицинско оборудване като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и лабораторни материали са предоставени чрез rescEU в подкрепа на националните здравни служби по време на пандемията.

 

 

 

 

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите получават SMS за доказване на обвързаната подкрепа

Животновъдите получават SMS за доказване на обвързаната подкрепа

Петък, 18 Септември 2020

Всички животновъди, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г....

Компании, Събития, Анализи

Trijumf Selection на сръбската изба Vinarija Aleksandrović бе обявено за най-доброто вино на Балканите за момента

Trijumf Selection на сръбската изба Vinarija Aleksandrović бе обявено за най-доброто вино на Балканите за момента

Събота, 19 Септември 2020

Trijumf Selection на сръбската изба Vinarija Aleksandrović бе обявено за най-доброто вино на Балканите...

Реколта, Пазари, Цени

Въвеждат по-строги мерки за етикетирането и предлагането на храни с имитиращи продукти

Въвеждат по-строги мерки за етикетирането и предлагането на храни с имитиращи продукти

Петък, 18 Септември 2020

 Въвеждат се по-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храни, в производството на които...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

На 21 септември приключва приемът на заявления по мерките COVID 1 и COVID2

На 21 септември приключва приемът на заявления по мерките COVID 1 и COVID2

Събота, 19 Септември 2020

До 21 септември ДФ „Земеделие“ приема документи по извънредните мерки COVID 1 и COVID2....

Иновации, Обучение, Агросвят

Уебинар на тема „Какво трябва да знаете, преди да започнете търговски обмен с Япония“

Уебинар на тема „Какво трябва да знаете, преди да започнете търговски обмен с Япония“

Неделя, 13 Септември 2020

На 15 септември 2020г. информационното бюро на EU-Japan EPA ще проведе уебинар на тема...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.