Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Мисия на ЕК оценява изградения капацитет у нас за прилагането на класификацията на кланични трупове на говеда

Мисия на ЕК оценява изградения капацитет у нас за прилагането на класификацията на кланични трупове на говеда

Вторник, 29 Ноември 2022

Заместник-министър Крум Неделков приветства участниците в одита, който се провежда периодично във всички страни-членки Мисия...

Компании, Събития, Анализи

Благодарим ви, че направихте Interpoma 2022 успешна!

Благодарим ви, че направихте Interpoma 2022 успешна!

Петък, 25 Ноември 2022

Израел, САЩ, Полша, Австралия - светът на ябълките се събра тук, в Болцано. Благодарение...

Реколта, Пазари, Цени

Заместник-министър Георги Събев: България и Китай продължават да насърчават двустранната търговия със селскостопански и хранителни продукти

Петък, 04 Ноември 2022

България и Китай продължават да насърчават двустранната търговия със селскостопански и хранителни продукти. Това...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Заместник-министър Джиков: Държавата трябва да подпомага участието на производителите в международни изложения

Заместник-министър Джиков: Държавата трябва да подпомага участието на производителите в международни изложения

Четвъртък, 24 Ноември 2022

Държавата трябва да подпомага участието на земеделските производители в международни изложения, защото много от...

Иновации, Обучение, Агросвят

ОД „Земеделие“ Бургас получи етикет „Ефективен CAF потребител“

ОД „Земеделие“ Бургас получи етикет „Ефективен CAF потребител“

Вторник, 29 Ноември 2022

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас получи етикет „Ефективен CAF потребител“ от Института по публична администрация....


Конкурсът търси своите герои всеки месец

Наши партньори

Времето


Высококачественная декоративная штукатурка по разумной цене. Профикиев.

Месечна агрометеорологична прогноза за месец ноември 2022 г.

През първата половина на ноември агрометеорологичните условия ще се определят от сухо време и температури над климатичните норми. До средата на месеца лимитиращ фактор за развитието на засетите есенни посеви ще продължава да е дефицитът на почвена влага. В част от южните и югоизточните райони (агростанция Карнобат) формиралото се засушаване ще постави под въпрос оцеляването на част от покълналите и поникнали посеви.

В края на октомври необичайно ниско беше нивото на почвените влагозапасите в 50 и 100 cm слой, на много места в Южна България - под 40% от ППВ (агростанциите: Пловдив, Пазарджик, Сливен). В част от югоизточните райони (агростанциите Карнобат) отсъстваше влага в целия еднометров почвен слой.

В началото на ноември засушаването ще ограничава провеждането на сезонните почвообработки и в част от полските райони ще забави, след агротехническите срокове, сеитбата на зимните житни култури.

През втората половина на ноември агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. От средата на второто до средата на третото десетдневие се прогнозира вероятност за валежи, подобрение на почвените влагозапасите в горните слоеве и на условията за протичане на началните фази от вегетация на засетите есенни посеви. През този период развитието на зимните житни културите ще се осъществява при средноденонощни температури близки до климатичните норми за втората половина на месеца.

В края на ноември при пшеницата и ечемика ще протичат фазите поникване и формиране на 1, 2 и 3 лист. При малка част от посевите на отделни места в крайдунавските райони (агростанциите: Бъзовец, Новачене, в района на Русе), където падналите локални валежи в началото на есента осигуриха влага за началната вегетация на зимните житни култури ще се наблюдава  – и фаза братене.

През месеца критични минимални температури за поникналите есенници не се прогнозират. В началото на ноември трябва да продължи обследването на посевите за наличие на вредители - житен бегач, житни мухи и при численост над прага на икономическа вредност (за житните мухи ПИВ е 3-4бр/m², за житния бегач -над 3 бр. ларви/m²) да се извърши своевременно третиране.

Подходящи условия за провеждане есенните растителнозащитни пръскани при овошките за ограничаване на заразите от струпясване, ранн кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата и др.зимуващи патогени ще има през първата половина на ноември, а за засаждане на овошки - през третото десетдневие.

Забележка: 

Агрометеорологичната прогноза се изготвя на базата на месечната метеопрогноза.

forecasts

 

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.