Кризата в Украйна: селскостопанската техника трябва да работи като система

На 31 март в Болоня,Италия се проведе четвъртото издание на FederUnacoma Think Tank, посветено на извънредната геополитическа ситуация и кризата със суровините. Суровиновата криза може да продължи с години, така че е необходимо агромеханичните компании да разработват дългосрочни стратегии, като същевременно реагират на внезапни промени в ситуацията. Предложения бяха направени от тематични учебни групи

Международният пейзаж представя много фактори на нестабилност, които изискват от компаниите за селскостопанска техника да приемат по-гъвкави стратегии от всякога. Това стана ясно от работата на четвъртото издание на FederUnacoma Think Tank, което се проведе на 31 март в емоционалната обстановка на стадион Dall'Ara в Болоня и се занимаваше с теми, свързани с настоящата геополитическа криза и суровините спешен случай.

„Военният конфликт между Русия и Украйна изостри напрежението на пазара на суровини, което вече се прояви миналата година с рязко увеличение на цените и прекъсвания на веригата за доставки, съчетано с по-нататъшни увеличения на цените в логистичния сектор“, обясни президентът на FederUnacoma Алесандро Малаволти, отваряйки пленарната сесия. „В този контекст“, обясни геополитическият експерт Дарио Фабри, който говори на събитието, „нашата страна трябва да диверсифицира каналите си за доставки на стоки, докато компаниите трябва да проучат възможностите, предлагани от други пазари, тъй като е много вероятно санкциите срещу Русия да продължат години."

Инфлационният натиск върху суровините, както и върху логистиката не само застрашава производствения капацитет на националната агромеханична индустрия, но и намалява покупателната способност на стопанствата, които са наказани преди всичко от покачването на цените на енергията и торовете (на която Русия е водещият производител в света). В допълнение, намаляването на доставките на зърно от Източна Европа създава силен дисбаланс между търсенето и предлагането, което се отразява и върху цените на селскостопанските стоки, като по този начин създава условия за световна продоволствена криза. Пропастта в производството може да бъде преодоляна чрез нова география на културите, чрез увеличаване на обработваемата земя и чрез инвестиране в най-новата селскостопанска техника. Сегашната ситуация обаче не изглежда благоприятна, тъй като нарастващите производствени разходи намаляват покупателната способност на доходите на земеделските стопанства. В този контекст компаниите за селскостопански машини трябва да бъдат особено реактивни към промените в ситуацията и също така трябва да следват дългосрочни стратегии за смекчаване на излагането си на нестабилност на стоките, се казва във форума на производителите.

По тези въпроси дойдоха някои интересни сигнали от техническите панели, представени в края на пленарната сесия. Групата за изследване на енергията, координирана от Андреа Заги от Elettricità Futura, потвърди необходимостта от диверсификация на енергийните източници и доставки, също като се съсредоточи върху възобновяемите енергийни източници. Въпреки това, за да се използва пълният потенциал на сектора, трябва да се засилят стимулите за системите за съхранение, като в същото време се предвидят мерки за намаляване на разходите. Панели за екологичен преход и изменение на климата, координирани съответно от Давиде Спитале (Алзаратинг) и Лоренцо Чикарезе (ISPRA), анализираха въпроса за глобалното затопляне и подчертаха възможността за използване на нови лостове на „зелено“ развитие. Въпросът за промишлените суровини също беше централен. Италианските производители на селскостопанска техника - това беше подчертано от работната група по аварийните ситуации на материалите, чийто експерт беше Чиро Рапачуоло от изследователския център Confindustria - трябва да се съсредоточат върху регионализирането на доставките, като си сътрудничат с близки и надеждни партньори. Колективните търговски и бизнес мрежи могат да укрепят преговорната сила на компаниите при преговори с доставчици, като по този начин подобрят договорните условия. Тематичната кръгла маса за нови материали с Даниела Амандолезе (материално) подчерта необходимостта от тясно сътрудничество между компаниите и изследователския свят, също и чрез използване на каналите за финансиране от ЕС. Новите материали - беше обяснено - биха могли да решат много проблеми с доставките, но е необходимо да се оцени с голямо внимание употребата, която могат да намерят в производствените процеси на селскостопанска техника.

„Ние сме изправени пред много нестабилна икономическа фаза, която може да продължи с години. Така че сега повече от всякога“, заключи Малаволти, „италианската индустрия за селскостопански машини трябва да работи като система, да бъде конкурентоспособна на нови пазари и да създава отраслови синергии, които може да бъдат от полза както за сектора като цяло, така и за отделни компании“.

Алесандро Малаволти, президент на FederUnacoma

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Мисия на ЕК оценява изградения капацитет у нас за прилагането на класификацията на кланични трупове на говеда

Мисия на ЕК оценява изградения капацитет у нас за прилагането на класификацията на кланични трупове на говеда

Вторник, 29 Ноември 2022

Заместник-министър Крум Неделков приветства участниците в одита, който се провежда периодично във всички страни-членки Мисия...

Компании, Събития, Анализи

Благодарим ви, че направихте Interpoma 2022 успешна!

Благодарим ви, че направихте Interpoma 2022 успешна!

Петък, 25 Ноември 2022

Израел, САЩ, Полша, Австралия - светът на ябълките се събра тук, в Болцано. Благодарение...

Реколта, Пазари, Цени

Заместник-министър Георги Събев: България и Китай продължават да насърчават двустранната търговия със селскостопански и хранителни продукти

Петък, 04 Ноември 2022

България и Китай продължават да насърчават двустранната търговия със селскостопански и хранителни продукти. Това...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Заместник-министър Джиков: Държавата трябва да подпомага участието на производителите в международни изложения

Заместник-министър Джиков: Държавата трябва да подпомага участието на производителите в международни изложения

Четвъртък, 24 Ноември 2022

Държавата трябва да подпомага участието на земеделските производители в международни изложения, защото много от...

Иновации, Обучение, Агросвят

ОД „Земеделие“ Бургас получи етикет „Ефективен CAF потребител“

ОД „Земеделие“ Бургас получи етикет „Ефективен CAF потребител“

Вторник, 29 Ноември 2022

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас получи етикет „Ефективен CAF потребител“ от Института по публична администрация....


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.