Конференция за бъдещето на Европа: гражданите обсъждат мястото на ЕС в света и миграцията

Четвъртият европейски граждански панел, чийто фокус е ролята и мястото на ЕС в света, както и миграцията, ще заседава онлайн на 26-28 ноември.

След първия кръг от сесии, който се проведе в Европейския парламент в Страсбург през септември и октомври, европейските граждански панели продължават работата си онлайн през ноември. Те ще изготвят и одобрят техните препоръки, които след това ще бъдат представени и обсъдени на пленарните заседания на Конференцията през декември и януари oт   26 ноември до неделя, 28 ноември

Сесиите ще могат да бъдат проследени на живо

 • на многоезичната цифрова платформа на Конференцията, или
 • петък, 26 ноември, на живо от 18.00-20.30 ч. българско време на мултимедийния център на Европейския парламент
 • неделя, 28 ноември, на живо от 17.15-18.30 ч. българско време на мултимедийния център на Европейския парламент

Четвъртият граждански панел ще е с фокус върху следните направления и подтеми, свързани с ролята и мястото на ЕС в света и миграцията:

Автономност и стабилност

 • Автономност на ЕС
 • Граници

ЕС като международен партньор

 • Търговия и отношения от етична гледна точка
 • Международни действия в областта на климата
 • Насърчаване на европейските ценности

Стабилен ЕС в един мирен свят

 • Сигурност и отбрана
 • Вземане на решения и външна политика на ЕС
 • Съседни страни и разширяване

 

Миграцията от хуманитарна гледна точка

 • Отстраняване на причините за миграцията
 • Хуманитарни съображения
 • Интеграция

Отговорност и солидарност в целия ЕС

 • Преразпределяне на мигрантите
 • Общ подход към предоставянето на убежище

Първите три онлайн заседания на европейските граждански панели се състояха на 5-7 ноември (теми: по-силна икономика, социална справедливост, работни места, образование, младеж, култура и спорт, цифрова трансформация), на 12-14 ноември (теми: европейска демокрация, ценности и права, принципи на правовата държава и сигурност) и на 19-21 ноември (теми: изменение на климата, околна среда и здравеопазване).

През декември 2021 г. и януари 2022 г. гражданските панели ще започнат третия кръг от срещите си в четири европейски академични институции (в Дъблин, Флоренция, Натолин/Варшава и Маастрихт), по време на които ще финализират препоръките си, за да могат те да бъдат обсъдени по време пленарните заседания на Конференцията.

С оглед на променящата се ситуация с разпространението на COVID-19 в Ирландия и наскоро обявените по-строги мерки от ирландското правителство, съпредседателите на конференцията, след консултиране с партньорите, взеха решение да отложат заседанието на първия граждански панел, което трябваше да се проведе в Дъблин на 3-5 декември. Своевременно ще бъдат обявени нови дати за този панел, за да се улесни ефективното и ползотворно обсъждане от страна на гражданите. Останалата част от графика на конференцията остава непроменена. Междувременно европейците могат да продължат да споделят идеите си за това как да оформят бъдещето на ЕС в рамките на Многоезичната цифрова платформа.

Европейските граждански дискусионни групи са основен елемент на Конференцията, организирана от Парламента, Съвета и Комисията въз основа на съвместната им декларация. Разискванията в рамките на панелите се основават на мненията на гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди.

Гражданите са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Младите хора на възраст между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел, като се зачита балансът между половете. Всеки панел ще изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа. Гражданските панели избраха 80 граждани (20 за всеки панел), които да ги представляват на пленарното заседание на Конференцията. Тези представители участваха във второто пленарно заседание, което се проведе на 23 октомври в Страсбург.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Премиерът: България е конструктивен член на НАТО и ЕС

Премиерът: България е конструктивен член на НАТО и ЕС

Saturday, 22 January 2022

България е конструктивен член на НАТО и ЕС. Това заяви премиерът Кирил Петков. Той...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.