Мария Габриел: Първият европейски правен акт за научни изследвания и иновации е основа за повече инвестиции и координация в Европа

На днешния Съвет по конкурентоспособност министрите, отговарящи за науката, одобриха заключения за бъдещото управление на европейското научноизследователско пространство и приеха препоръка на Съвета относно Пакт за научни изследвания и иновации в Европа. Така те заявиха подкрепата си за водещата инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел за изграждане на ново Европейско научноизследователско пространство.

„Приемането на Пакта е значима стъпка напред към изграждане на ефективно европейско научноизследователско пространство. За първи път с правен акт определяме ценностите и принципите на научните изследвания и иновациите в Европа, политическите приоритети, метода за координация и мониторинг на действията ни. Очаквам интензивен диалог и обмен на добри практики между държавите членки с цел повече инвестиции в наука и по-добра координация на действията подкрепящи научните ни изследователи_“, заяви Мария Габриел.

Пактът ще мобилизира европейски, национални и регионални ресурси, като даде приоритет на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност. Освен това ще създаде условия за повече частни инвестиции в наука и иновации. Държавите членки потвърждават ангажимента за 3% от БВП на ЕС да бъдат инвестирани в научноизследователска и развойна дейност. Чрез специална платформа с показатели ще се наблюдава напредъка на национално и европейско равнище.

 Комисар Габриел наблегна и на следващите стъпки в реализацията на европейското научноизследователско пространство. „На първо място, е необходимо да изготвим силна комуникационна стратегия, която да извежда на преден план ползите за бизнеса и гражданите. Второ, важно е да работим с всички заинтересовани страни на европейско и национално равнище - университетите, научноизследователските организации, инфраструктури, финансовите институции. Те са тези, които ще прилагат решенията и тяхното мнение е ключово. Ще създадем и Форум на европейското научноизследователско пространство, който да разработи опростена система за мониторинг и докладване“.

Новата рамка за управление на Европейското научноизследователско пространство ще даде възможност за по-тясно сътрудничество и координация на политиките в целия ЕС и неговите държави членки.v

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Премиерът: България е конструктивен член на НАТО и ЕС

Премиерът: България е конструктивен член на НАТО и ЕС

Saturday, 22 January 2022

България е конструктивен член на НАТО и ЕС. Това заяви премиерът Кирил Петков. Той...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.