Мария Габриел: Иновациите, науката и образованието са движеща сила за устойчива екосистема на творческите и културни индустрии

Българският еврокомисар Мария Габриел е на двудневно работно посещение в Португалия, в рамките на което тя организира кръгла маса на тема „Научни изследвания и иновации в  подкрепа на творческите индустрии“, съвместно с Португалското председателство и Европейския Парламент. “_Творческите и културните сектори са уникална възможност за Европа да отстоява невероятното си културно богатство, да даде достъп до културно съдържание и окаже подкрепа на заетите в сектора, които дават живот на регионите в държавите-членки. Освен силната им обществена роля, те са и икономически двигател за развитие, иновации и растеж. Секторът обхваща около 12 милиона работни места и 4% от БВП на Европа”, заяви Мария Габриел.

По време на дискусиите бе подчертана ключовата роля на европейските програми в ресора на българския еврокомисар „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“, на инициативата „Нов европейски Баухаус“ за подкрепата на творческите и културните сектори. Много е важно университетите и научноизследователските институции да обхванат широк кръг от творчески индустрии чрез инициативи в областта на образованието, науката и иновациите, разработени съвместно с местните общности, въз основа на интердисциплинарния подход между хуманитарните науки и новите технологии.

„За първи път в Европа открояваме ролята на науката и иновациите за преодоляване на фрагментираността в сектора. Образованието е взето под внимание с цел младите хора и решилите да се развиват в сектора да имат необходимите знания не само за опазване на културното наследство, но и чрез новите технологии да се осъществи връзка с индустрията, малките и средните предприятия. Специално внимание е обърнато на регионалните и местните музеи за пълното им интегриране в живота на регионите, за споделяне на цифрово културно съдържание чрез иновативни модели на комуникация и управление на културното наследство“, _отбеляза българският комисар.

Резултатът от срещата е Манифеста от Лисабон, който поставя началото на обединени усилия, с цел изпълнение на конкретни искания за развитие на сектора. Той очертава на първо място действия за създаване на европейска иновационна платформа на културните и творческите индустрии, която ще спомогне за изграждането на мрежа за сътрудничество между тях в Европа.

Втората препоръка предвижда създаване на партньорство за културно наследство. То ще свърже инициативите на европейско и национално ниво и ще допринесе за създаването на европейски облак за културно наследство.  „Поставяме началото на екосистема, която не само е една от четиринадесетте индустриални екосистеми с потенциал за лидерство на Европа. Тя е уникална по своята същност, защото предоставя възможност подкрепата на ниво ЕС да се превърне в дългосрочни перспективи, носещи полза за сектора. Благодаря на творческите и културните индустрии за споделената воля и желание да работим съвместно. Предстоят ни интензивни месеци на работа с цел реализиране на платформата. Основата на партньорството я имаме с клъстера в подкрепа на културата по програма „Хоризонт Европа“ и новата общност за знания и иновации на Европейския институт за иновации и технологии. От нас ще зависи да го реализирам,заключи Мария Габриел.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Първо заседание на експертната група по варианти и терапeвтични средства на COVID-19

Friday, 23 July 2021

Днес, в рамките на Инкубатора HERA, новата експертна група на Европейската комисия по вариантите...

Компании, Събития, Анализи

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Как ще изглежда Българският план за възстановяване и устойчивост?

Thursday, 22 July 2021

Онлайн дискусия с участието на вицепремера Атанас Пеканов и изпълнителния директор на WWF България...

Реколта, Пазари, Цени

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Националният план за възстановяване и устойчивост включва 57 инвестиции

Friday, 23 July 2021

Националният план за възстановяване и устойчивост е структуриран в четири стълба и е на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

ДФЗ с насоки към общините как ефективно да изпълняват договорите си по ПРСР 2014-2020 г.

Thursday, 22 July 2021

Представители на общините от селските райони бяха запознати как по-ефективно, технически и финансово да...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Мария Габриел: Европа се нуждае от повече жени лидери на високотехнологични стартъпи

Tuesday, 13 July 2021

75 000 евро безвъзмездна финансова помощ чрез Европейския съвет по иновациите за стартиращи високотехнологични...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.