Ще има ли скоро и в България малки мандри и кланици

Обмисляната повече от година идея да се подпомогнат дребни фермери, за да разкрият собствени малки стационарни или мобилни мандри и кланици, за да предлагат директно на пазара своята продукция, е на път да се реализира. Остава последната крачка – избор на кандидатите за държавно частично финансиране.

Какво ще е ползата
С помощта на малките мандри ще бъде ограничено участието на посредниците, а какъв ще бъде ефектът и най-вече ползата за фермерите, обясни преди време председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) проф. Иван Станков: „Производителят е основният потърпевш. Първият изкупвач, преработвателят и търговецът – всеки от тях си взима неговото. Всички сътресения на пазара са за сметка на производителя. И като му кажат, че ще му изкупят млякото за 1 лев, а себестойността е 1,20-1,30 лв./литър, той какво ще прави? Трябва да защитим малкия производител, средния производител, които са оставени да се спасяват, както намерят за добре.“

Докъде стигна идеята
Засега е осигурено финансирането на малките мандри, след като в края на миналата година Европейската комисия одобри схема за държавно подпомагане „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри“. Целта е да бъдат подпомогнати собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, уточниха от аграрното министерство.

Тогава стана ясно, че схемата ще стартира в началото на 2019 г. и ще продължи до края на 2020 г., или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявленията за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Това на практика означава, че схемата е отворена две години, според решението на Европейската комисия.

Финансирането
Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. Този интензитет е допустим на основание на член 17(9)(в) от Регламент (ЕС) 702/2014, който определя правилата за деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Това означава, че от помощта могат да се възползват 25 фермери. Още преди да стартира процедурата, министърът на земеделието Румен Порожанов увери, че ако първата схема за подпомагане е успешна и има интерес, който е значително по-голям от разрешеното подпомаган, ще се кандидатства за втора схема.

За какво се отпуска помощта
Допустимите инвестиции по схемата ще бъдат за изграждане на обект за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия на дребно на млечни продукти, (включително закупуване на необходимото оборудване), в който се обработва и/или преработва сурово мляко, съгласно Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. И тъй като посочената наредба се отнася за всички видове храни от животински произход (чифтокопитни), според хора от животновъдния бранш, схемата може да се прилага и за кланици. Официална позиция от МЗХГ дали това е така, все още няма. Така че засега финансирането е сигурно само за малки мандри и евентуални кланици за отстрелян едър и дребен дивеч. Според експерти обаче, за кланиците за домашни животни ще трябва допълнителен подзаконов акт, тъй като във въпросната Наредба №26 тази група животни не е включена.

Според съобщението на фонд „Земеделие“, че за 2019 г. животновъдите ще си разпределят 1 милион лева държавна помощ за изграждане на мобилни и стационарни мандри по схемата „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”, бюджетът е одобрен на заседание на управителния съвет на фонда, проведено на 10 януари.
Новото е, че по схемата ще се подпомогнат освен малки и средни фермери, и организации на производителите, които да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари, като премахнат посредниците и получат по-висока цена за труда си.

Бюрокрацията може да откаже фермерите
За да получат подкрепа, преди да представят проекта си за одобрение, кандидатите следва да са регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Пак според източници от животновъдния сектор, бюрократичните изисквания за регистрация в Областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ) може да откажат много фермери, а за малки кланици за диви животни почти е сигурно, че желаещи няма да има, защото условието е да бъде регистрирана ловната дружинка като източник за доставка на месо от дивеч за обработка.
Че одобрената сума от 1 млн. лв. за държавна помощ е само за мандри стана ясно и преди дни, след като от МЗХГ уточниха, че министерството подготвя още две схеми за държавна помощ - за изграждане на кланични пунктове и държавна помощ за закупуване на мобилни доилни апарати.

„За“ и „против“
По повод съобщението миналата година, че е пусната нотификация до Брюксел от Асоциацията на месопреработвателите в България обявиха, че не подкрепят подобна идея. Според нейни членове, в страната има достатъчно регистрирани кланици и стационарни пунктове, за да се дава държавно подпомагане за нови.
Отговорът на министър Румен Поржанов беше лаконичен: „В България винаги има „за“ и „против“, когато се тръгне да се прави едно нещо.“

За да се избегнат бюрократичните пречки, които създават Наредба№26, от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) предлагат приоритетно тази помощ да бъде за групи или организации на производители. Така, ако фермери в един регион имат затруднения, ще могат да се организират и да си купят или да инвестират в изграждане на мандрата, за да получат държавно подпомагане. Те ще бъдат регистрирани по общия ред, а не по Наредба №26, и по този начин може да бъде избегнато ограничението за продажби в собствената или една съседна област, каквито са изискванията на въпросната Наредба. Сега фермерите, които са регистрирани по Наредбата, могат да продават произведената в стопанството им продукция на територията на областта, в която е фермата, и в още една съседна административна област. По принцип идеята за групи организации на производители да ползват помощта, се подкрепя от министъра на земеделието.

Има идеи за промяна на Наредба 26
от сдружения на животновъди за промяна в Наредба № 26 за директните доставки на храни, така че продукцията на малките фермери да може да се продава в цялата страна, ако отговаря на съответните изисквания за качество. Предложенията са правени на последните два консултативни съвета по животновъдство.

„Правим опити тази Наредба № 26 да се промени, да даде права на хората да продават продукцията си на територията на цялата страна, а защо не и в Европа, когато отговаря на изискванията. Когато е произведен качествен продукт, той ще е истински“, коментира пред Фермер.БГ проф. Иван Станков, изпълнителен директор на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).
По думите му, така ще се съхраняват традиционните технологии, които от десетилетия са прилагани в България. Промяната в Наредбата ще даде допълнителна защита на малките фермери и на някои уникални местни храни - саламурено сирене, балкански кашкавал, зелено сирене, катък.
Боряна Семкова

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Сателитни  снимки  ще показват използването  на  площите  на територията  на цялата  страна

Сателитни снимки ще показват използването на площите на територията на цялата страна

Четвъртък, 22 Август 2019

От кампанията за 2021 г. ще бъде въведено наблюдение на стопанствата чрез сателитни снимки,...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

ПЪРВИ АГРО ХАКАТОН В БЪЛГАРИЯ

ПЪРВИ АГРО ХАКАТОН В БЪЛГАРИЯ

Четвъртък, 22 Август 2019

Организаторите на уникалното по рода си събитие вярват, че високите технологии и земеделието трябва...

Реколта, Пазари, Цени

Български  продукти имат много обещаваща реализация на корейския пазар – вино, розово масло и храни

Български продукти имат много обещаваща реализация на корейския пазар – вино, розово масло и храни

Четвъртък, 22 Август 2019

Второто заседание на българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество ще се проведе на 11 септември...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Стопаните получават 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2019 г.

Стопаните получават 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2019 г.

Понеделник, 19 Август 2019

Земеделските стопани ще получат през 2019 г. до 84 млн. лв. по схемата "Помощ...

Иновации, Обучение, Агросвят

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Четвъртък, 22 Август 2019

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.